SISTE PROSJEKTER

Grønt industriløft for bedrifter

, ,
Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling? Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft! Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser,…

Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet

,
Habex AS har i samarbeid med oss i Buskerud Næringshage dratt i gang forprosjektet "Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet". Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune, og sammen har vi som ambisjon å finne miljøvennlige og kostnadseffektive…

Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet

, ,
Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken.…