Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling?

Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft!

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. 

Hvem er det for?

Vekstprogrammet Grønt Industriløft er for små og mellomstore bedrifter som driver med produksjon og fremstilling, som kjenner på utfordringer knyttet til dagens situasjon og som ønsker å ta del i det grønne skiftet.

Du får:

  • Økt kompetanse
  • Jobbe med egen problemstilling
  • Sparre med fagfolk
  • Veiledning underveis

Oppbygging av programmet

Gjennom fem samlinger får deltakerbedriftene faglig påfyll innen temaer som effektivisering og automatisering, rekruttering, kompetanseutvikling, digitalisering, energibruk, bærekraftig arealplanlegging, sirkulærøkonomi og mye mer.

Hver bedrift får jobbe med noen av sine utfordringer og får diskutere dem med fagfolk og likesinnede bedrifter. Målet er å komme ut av det med en konkret plan som vil lede til økt konkurransekraft og sannsynliggjøre muligheten til å lykkes på det internasjonale markedet.

Programmet har oppstart 11. desember og går over fem månedlige samlinger, til og med mai 2024.

Meld deg på nå

Bli med på webinar for å få mer informasjon:

20. november kl. 8.30 – 9.30

Har du spørsmål, slå på tråden til Bjørn Helsing Hansen, tlf. 950 55 004. Ønsker du å delta på webinaret, meld deg på til bjornh@nhage.com 

Buskerud Næringshage samarbeider bredt med ulike kompetansemiljøer og blant annet disse vil bidra inn i samlingene: Kongsberg Innovasjon, NCCE Norsk senter for sirkulærøkonomi, Norsk Katapult, Sintef Manufacturing, Energihuset, Fagskolen Viken m.fl.

Hanne Prøis Kristiansen og Bjørn Helsing Hansen jobber med vekstprogrammet Grønt Industriløft.