Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi på landsbasis 60 næringshager med 1000 bedrifter. Når du har prøvd 1000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før. Klikk deg videre, så ser du hva vi tilbyr.

Bedriftsutvikling

Buskerud Næringshage arbeider for vekst og nyskaping for næringslivet i Midt-Buskerud og Numedal. Målet vårt er at det skal bli flere trygge og gode arbeidsplasser i regionen. Bærekraftig og lokal økonomisk vekst er en forutsetning for levedyktige småsamfunn og også for å kunne løse de offentlige fellesoppgavene. Vi ønsker å bidra sterkt til en grønnere verden og gjennom dette tilby praktiske og forståelige prosesser for grønn omstilling.

Økonomisk og strategisk rådgivning

Å starte en ny bedrift eller videreutvikle en eksisterende virksomhet krever riktig mengde planlegging og analyse. Våre rådgivere bidrar til dette og kan sette opp forretningsplaner, økonomiske modeller og strategianalyser for å hjelpe kundene våre på veien mot en bærekraftig økonomisk fremtid.

Kontakt oss

Prosjektledelse

Jobber du i en bedrift med behov for en dyktig prosjektleder? Eller sitter du på en ide du gjerne skulle ha satt ut i live? Buskerud Næringshage kan tilby kvalitetssikret prosjektleder og sparring. En prosjektleder vil ofte være avgjørende for prosjektets grad av suksess. Derfor kan det være utfordrende å finne en riktig prosjektleder. Gjennom flere år med ulike prosjekter innen utvikling, næring og samfunn har Buskerud Næringshage bygget opp en unik kompetanse innen prosjektledelse. Vi kan tilby dyktig og motivert prosjektleder innen de fleste felt.

Offentlig støttede prosjekter

Buskerud Næringshage er spesialisert i å søke støtte i virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Viken Fylkeskommune etc.) og også i prosjektledelse for denne type prosjekter, som ofte krever en spesiell type gjennomføring og rapportering.

Kontakt oss

Finansiering

Det finnes en rekke ordninger med finansiering og økonomisk starthjelp for bedrifter og nyetablerte bedrifter. Staten, Fylkeskommunen og kommunene er aktive bidragsytere og tilretteleggere. Buskerud Næringshage jobber tett med alle aktørene og kan gi deg råd tilknyttet finansiering.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens viktigste pådriver i nærings- og distriktspolitikken. De har ansvar for å hjelpe deg som har en forretningsidé, går med planer om utvikling av en ny eller etablert bedrift, eller trenger nye kontakter for å komme videre i forretningsutviklingen. Innovasjon Norge dekker i utgangspunktet alle bransjer over hele landet og prioriterer bedrifter eller tiltak som innebærer nyskaping, kompetanseutvikling, miljø og internasjonalisering.

Kontakt oss

Gründerhjelp

Vi tilbyr gratis veiledning og kurs til de som er vurdere å starte sin egen bedrift i kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal, og Kongsberg. Etablerertjenesten er et engasjert team som kan mye om det å starte og drive bedrift. Vi veileder og hjelper deg fra drøm og idé til oppstart. Fyll ut kontaktskjema og vi tar kontakt med deg.

Etablererveiledning

Etablererveiledningen er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet. Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal eller Kongsberg. Det er også disse kommunene som finansierer tjenesten sammen med Viken Fylkeskommune.

Kontakt oss