Grønt industriløft for bedrifter

, ,
Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling? Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft! Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser,…

Slik kan din bedrift bli mer bærekraftig

Kurs og arrangementer

Delta på våre kurs og arrangementer!  Her kan du få ny læring og kunnskap

Prosjekter vi jobber med

Grønt industriløft for bedrifter

, ,
Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling? Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft! Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser,…

Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet

,
Habex AS har i samarbeid med oss i Buskerud Næringshage dratt i gang forprosjektet "Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet". Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune, og sammen har vi som ambisjon å finne miljøvennlige og kostnadseffektive…

Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet

, ,
Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken.…

Siste nytt for gründere

Ønsker du å bli målbedrift?

Som medlemsbedrift får du tilgang til en spennende verktøykasse med hjelpemidler, gode tips og annet som kommer godt med.

Sirkulærøkonomi

,
Sirkulærøkonomi er et begrep som stadig blir mer omtalt og nyttig å ha begrep om, men hva er det egentlig? Og hvordan kan du som bedrift gjøre deg mer attraktiv og i tiden ved å benytte deg av dette? Sirkulærøkonomi eller kretsøkonomi…