Hva er en næringsfaglig vurdering?

En næringsfaglig vurdering inneholder:

  • Vurdering og konklusjon m.h.t. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende.
  • Mottakere av dagpenger: Vurdering og konklusjon om når etableringen vil være selvforsørget og anbefalet periode med dagpenger.
  • Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP): Vurdering og konklusjon m.h.t. om det aktuelle prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartings- fase, og hvor lange de ulike fasene bør være.

 

Ta kontakt med vår lokale rådgiver for mer informasjon!