Dette verktøy er laget spesielt for gründere – et verktøy designet for å gå fra tanke til handling!

Last ned som PDF her!

Drømmer du om å realisere din egen bedrift, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Last ned PDF-en nå og få tilgang til praktiske verktøy som vil hjelpe deg med å strukturere idéene dine og skape en plan for din nye etablering.

 

Hvordan fungerer det?

Dette verktøyet er tilgjengelig som en nedlastbar PDF, laget for å guide deg gjennom en refleksjonsprosess om dine egne ambisjoner, mål og fremtidsplaner med din bedrift. Ved å laste ned dokumentet, får du hjelpe til  å strukturere tankene dine og sette klare retninger for din nye etablering.

Du kan skape flere utkast, utforske ulike scenarioer og justere dine mål. Når du har kommet til et punkt der du føler deg trygg på dine ambisjoner og mål, er neste skritt å dele dine tanker med en veileder eller i ditt eget nettverk.

Å dele ambisjoner med andre er avgjørende, da får du nye perspektiver og får din ide ut i verden!

Last ned som PDF her!

 

En god start

Ambisjoner spiller en avgjørende rolle når man utformer en forretningsplan, da de gir retning, formål og en klar visjon for dine planer. Her er noen grunner til hvorfor ambisjoner er viktige i denne sammenhengen:

 1. Visjonsutvikling: Ambisjoner danner grunnlaget for å utvikle en visjon for virksomheten. En tydelig visjon gir ikke bare et bilde av hvor virksomheten er på vei, men fungerer også som en inspirasjon for alle involverte parter, inkludert investorer, ansatte og kunder.
 2. Målsetting og Målstyring: Ambisjoner gir rammeverket for å etablere konkrete og målbare mål. Disse målene blir deretter integrert i forretningsplanen, og gir et klart og strukturert veikart for hvordan virksomheten skal vokse og oppnå suksess.
 3. Strategisk Planlegging: Når ambisjoner er definert, kan de brukes som et fundament for å utarbeide strategier. En forretningsplan basert på ambisjoner gir veiledning for strategiske beslutninger, ressursallokering og risikohåndtering.

Å ha klare ambisjoner gir deg en konkret visjon for din oppstart. Dette verktøyet er skapt for å hjelpe deg med å formulere disse ambisjonene på en måte som er målrettet og oppnåelig.

Hva er «riktige» ambisjoner?

Ambisjoner varierer fra person til person. Noen ønsker å skape et globalt bedrift, mens andre drømmer om å påvirke sitt lokalsamfunn positivt. Uansett størrelsen på dine ambisjoner, er de dine ambisjoner som er viktige. Dette verktøyet brukes for å støtter alle type av drømmer og mål!

 

 

 

Last ned som PDF her!

 

 

Har du spørsmål og vil starte bedrift?
Ta kontakt med vår veileder Benedikte
benedikte@nhage.com

Tekst fra Altinn: Forretningsplan

Forretningsplan

Forretningsplanen er et styringsverktøy som viser hvordan du vil realisere forretningsidéen din. Den skal gi deg og andre et realistisk bilde av det du skal gjøre og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen.

Hvorfor lage forretningsplan?

Når du har jobbet med forretningsmodellen og fått oversikt over hvordan du vil drive virksomheten din, kan det være behov for å konkretisere dette i en forretningsplan. Et grundig arbeid med forretningsplanen øker sannsynligheten for en vellykket etablering, og du får en bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg.
Trenger du investorer kan forretningsplanen være et nyttig verktøy for å presentere ditt prosjekt overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. De som ønsker å satse penger på prosjektet ditt må vite hva de begir seg ut på.

Når bør forretningsplanen utarbeides?

Forretningsplanen kan utarbeides etter at du har fått på plass de viktigste beslutningspunkt i forretningsmodellen din. Forretningsplanen gjør det enklere å se sammenhenger mellom det du skal tilby, markedet og hvilke ressurser som er nødvendig for å komme igang. Du får god oversikt og et beslutningsgrunnlag før du gjør investeringer og avtaler. Det er viktig at du selv har styring på forretningsplanarbeidet. Søk gjerne råd og veiledning hos andre underveis.

Vi kan bistå med informasjon om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk. Mer informasjon kommer!

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Buskerud Næringshage har tett samarbeid med Innovasjon Norge og kan hjelpe deg å komme i kontakt med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har en rekke ordninger som kan passe din bedrift eller oppstart.

1. Regionale distriktsmidler

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
 • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at regionalt prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/regionale-distriktsmidler

2. Nasjonale midler

Målgruppen er innovative bedrifter i hele landet. Med innovative bedrifter mener vi bedrifter som tar i bruk ny teknologi for å levere bedre løsninger på kundenes behov.

Krav:

 • En nyetablert bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år), basert på organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke.
 • Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som «bagatellmessig støtte».
 • Bedriften består av gründere som skal bygge virksomheten selv. Dere har et kjerneteam med kommersielt fokus og fagkompetanse på relevante områder. Dere vet hvilken kompetanse dere trenger for å bygge bedriften, og har en plan for å knytte til dere denne kompetansen.
 • Bedriften har tilgang på nødvendig egenfinansiering til planlagte aktiviteter.
 • Bedriften må ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og ha forutsetninger for å bli en fremtidig vekstbedrift.
 • Dersom bedriften har registrert inkassosak, utlegg eller lønnstrekk skal søknad om finansiering ikke behandles før disse er slettet.

 

Les mer her:
https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-og-lan-til-oppstartsbedrifter 

 

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.

 

Hva er en næringsfaglig vurdering?

En næringsfaglig vurdering inneholder:

 • Vurdering og konklusjon m.h.t. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende.
 • Mottakere av dagpenger: Vurdering og konklusjon om når etableringen vil være selvforsørget og anbefalet periode med dagpenger.
 • Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP): Vurdering og konklusjon m.h.t. om det aktuelle prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartings- fase, og hvor lange de ulike fasene bør være.

 

Ta kontakt med vår lokale rådgiver for mer informasjon!

Å være flink til å selge inn forretningsidéen er avgjørende når du skal søke eller spørre om finansiering.

 

Derfor er en pitch GULL!!

1. Få de på kroken

Introduser deg selv evt. andre i selskapet, bakgrunnen og erfaringen, og gi lytteren litt attraktiv informasjon som setter i gang fantasien og fanger interessen til tilhøreren.

2.     Problem

Gjør tilhøreren oppmerksom på et problem eller behov som eksisterer. Fortell om det på en måte som hjelper dem å relatere og forstå hvorfor man skal løse problemet eller møte et behov.

3.     Løsning

Introduser løsningen på problemet ditt. Din løsning. Fortell om det på en måte som viser hvorfor det er noe nytt, og hvordan det differensierer seg fra konkurrenter. Hva er bra med ditt produkt/tjeneste.

Er produktet ditt noe nytt som du ikke vil røpe for mye om?
Fortell litt om fordelene med din løsning uten å fortelle hva løsningen er.

4.     Markedet

Presenter målgruppen og en typisk kunde, så viser du og forklarer hvordan din løsning hjelper målgruppen.
Hva vil de betale for dette?

5.     Plan

Gi tilhøreren en klar tidsplan. Trekk frem nøkkelpunkter i din lanseringsplan.

6.     Hva nå?

Hva trenger du nå og hvem ser du etter nå?

 

Trenger du hjelp videre?

Buskerud Næringshage tilbyr en rekke tjenester for gründere, de fleste tjenesten er gratis. Tjenesten er for de som bor eller ønsker å starte bedrift i følgende Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Tjenesten er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge  og de lokale kommunene.

Hva tjenester tilbyr vi:

 • Gratis råd og veiledning hver tirsdag
 • Digitale etablererkurs
 • Gründerakademiet på Lampeland
 • Næringsfaglig vurdering
 • Kompetanse – Verktøy og maler
 • Nettverk – Innovasjon Norge, kommuner og privat næringsliv

Les mer om tjenestene for gründere her! 

 

 

 

To ganger i året arrangerer vi i Buskerud Næringshage kurs på Lampeland for de som er nysgjerrig på å starte bedrift. 17.april var det avslutning og flere av deltakerene pitchet sin ide. En flott kveld med mange gode ideer!

Hvem er kurset for?

Gründerakademiet er for de som har en gründer i magen og for de som er i starten av sin bedriftsetablering. Dette er et kompetanseprogram som skal gi gründere en grundig start på reisen som selvstendig næringsdrivende. Les mer om kurset nede på denne siden.

Se bilder fra kvelden her:

 

Kursholder Benedikte Pettersen gleder seg til å høre presentasjonene til alle deltakerene.

 

 

 

 

Ragnhild Stølhaug  gjør seg klar for å presentere og delta på kurs

Presentasjoner og Pitcher:

 

TEGNSATT

Sara Elisabeth Villarroel Berntsen presenterer her sine nye bedriftsplan. Sara har tidligere jobbet som simultantekster i NRK og som tolk på en rekke konferanser. Nå skal hun satse videre med nye tjenester og prosjekter som tegnspråktolk. En flott dame med gode formidlingsevner. Vi ønsker henne lykke til videre!

Ta gjerne kontakt med Sara om du ønsker mer informasjon om hennes tjenester.

 

BOKVERKET

Kristin Delås pitcher sine nye tjenester og produkter. Kristin jobber med sin bedrift «Bokverket». Her tilbyr hun konsulenttjenester til forlag og private kunder. Hun har jevnlige oppdrag for flere forlag, og  hun har lang erfaring med både skjønnlitteratur og sakprosa. Så trenger du hjelp til å komme i mål med ditt skriveprosjekt?  Ta gjerne kontakt: post@bokverket.net. Kristin Delås. www.bokverket.net

 

MARI BEATE SKOGEN

Mari Beate starter en bedrift som fokus på sirkulære økonomi.  Mål er å utnytte ressurser best mulig. Her skal nytt utstyr holdes i et kretsløp og gi mulighet for mindre forbruk gjennom en egen utleie løsning. Vi ønsker henne lykke til videre!

Vi ønsker deltakerene lykke til videre og heier på flere bedriftsetableringer!

Noen tilbakemeldinger etter kurset:

«Kurset er både lærerikt og morsomt»

 

«Jeg fikk trygghet og kunnskap om det å starte opp som gründer»

 

«Jeg fikk videre kontakt med samarbeidspartnere»

 

Hva er Gründerakademiet:

 • En lærer ved å gjøre!
 • En  får tilgang til veiledning under kurset
 • En er med i fysiske og  digitale samlinger hvor en får  faglig påfyll i henhold til oppgavene en selv gjør
 • En får diskutert og jobbet sammen med andre etablerere.

Innhold i kurset:

 • Meg som etablerer
 • Kunde og marked
 • Produkter/tjenester og hvordan tjene penger på de
 • Kundereisen
 • Kjerneaktiviteter og partnere
 • Markedsføring
 • Økonomi
 • Heispresentasjon og finale

Informasjon om Gründerakademiet:

 • Treårig utviklingsprosjekt ledet av Fabrikken Næringshage
 • Utvikles i samarbeid med innovasjonsselskaper fra hele landet
 • Prosjektet er finansiert av Siva

Ønsker du å delta på kurs i 2023?

For mer info – ta kontakt med Buskerud Næringshage

Benedikte Pettersen
47616136 / benedikte@nhage.com

Velkommen til deg som vurderer å starte opp, er gründer eller er i en vekstfase. Du kan se fram til en nyttig kveld med gode råd og nettverksbygging!

Dette vil være en unik mulighet for gründere til å bli kjent med andre gründere, lufte ideer og få kunnskap og innsikt. Det vil også bli servert litt å spise på og man kan kjøpe drikke ved siden av.

Denne kvelden kan du høre på Sigrid Høisveen Ulekleiv som nå jobber som oppstartslos i DNB.
Sigrid har selv vært gründer i nesten 10 år. Hun har jobbet med blant annet agenturvirksomhet, egen produksjon i tillegg til å ha jobbet for en Engleinvestor med tidlig fase investeringer. 
Det kommer også 2 Gin gründere som vil fortelle om Selskapet Silver Distillery ble etablert i 2019 av Jon Arne Reitan og Kristian Stensvold. Fra destilleriet sitt i Sandsvær, har de produsert GIN, som julen 2022 kom inn i hyllene på Vinmonopolet.
Denne kafeen er Buskerud Næringshage i samarbeid med DNB,  AKARI,  KONGSBERG NÆRINGSFORUM,
Hvis du vil finne ut mer og melde deg på, SE HER