Dette verktøy er laget spesielt for gründere – et verktøy designet for å gå fra tanke til handling!

Last ned som PDF her!

Drømmer du om å realisere din egen bedrift, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Last ned PDF-en nå og få tilgang til praktiske verktøy som vil hjelpe deg med å strukturere idéene dine og skape en plan for din nye etablering.

 

Hvordan fungerer det?

Dette verktøyet er tilgjengelig som en nedlastbar PDF, laget for å guide deg gjennom en refleksjonsprosess om dine egne ambisjoner, mål og fremtidsplaner med din bedrift. Ved å laste ned dokumentet, får du hjelpe til  å strukturere tankene dine og sette klare retninger for din nye etablering.

Du kan skape flere utkast, utforske ulike scenarioer og justere dine mål. Når du har kommet til et punkt der du føler deg trygg på dine ambisjoner og mål, er neste skritt å dele dine tanker med en veileder eller i ditt eget nettverk.

Å dele ambisjoner med andre er avgjørende, da får du nye perspektiver og får din ide ut i verden!

Last ned som PDF her!

 

En god start

Ambisjoner spiller en avgjørende rolle når man utformer en forretningsplan, da de gir retning, formål og en klar visjon for dine planer. Her er noen grunner til hvorfor ambisjoner er viktige i denne sammenhengen:

  1. Visjonsutvikling: Ambisjoner danner grunnlaget for å utvikle en visjon for virksomheten. En tydelig visjon gir ikke bare et bilde av hvor virksomheten er på vei, men fungerer også som en inspirasjon for alle involverte parter, inkludert investorer, ansatte og kunder.
  2. Målsetting og Målstyring: Ambisjoner gir rammeverket for å etablere konkrete og målbare mål. Disse målene blir deretter integrert i forretningsplanen, og gir et klart og strukturert veikart for hvordan virksomheten skal vokse og oppnå suksess.
  3. Strategisk Planlegging: Når ambisjoner er definert, kan de brukes som et fundament for å utarbeide strategier. En forretningsplan basert på ambisjoner gir veiledning for strategiske beslutninger, ressursallokering og risikohåndtering.

Å ha klare ambisjoner gir deg en konkret visjon for din oppstart. Dette verktøyet er skapt for å hjelpe deg med å formulere disse ambisjonene på en måte som er målrettet og oppnåelig.

Hva er «riktige» ambisjoner?

Ambisjoner varierer fra person til person. Noen ønsker å skape et globalt bedrift, mens andre drømmer om å påvirke sitt lokalsamfunn positivt. Uansett størrelsen på dine ambisjoner, er de dine ambisjoner som er viktige. Dette verktøyet brukes for å støtter alle type av drømmer og mål!

 

 

 

Last ned som PDF her!

 

 

Har du spørsmål og vil starte bedrift?
Ta kontakt med vår veileder Benedikte
benedikte@nhage.com