Vi kan bistå med informasjon om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk. Mer informasjon kommer!