Hytteutvikling og nedbygging av natur er høyt på dagsordenen. Hvis norske distriktskommuner skal fortsette å utvikle hytter må en ta bærekraft på alvor.

Vi har utviklet en veileder for bærekraftig hytteutvikling. Det er en praktisk og jordnær guide for hytteutviklere, grunneiere, entreprenører og kommuner.

Grunneier og entreprenør Knut Bjertnes og prosjektleder Hilde Grønhovd kommer gjerne til deg for å presentere guiden fysisk eller digitalt.

Ta kontakt med hildesg@nhage.com

Veilederen er et resultat av prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt». Prosjektpartnerene var grunneier Knut Bjertnes, entrepenør Habex AS, Hytteprodusenten Ly Hytta AS, grunneier Espen og Hanne Kjemperud, Arkitektfirmaet DRMA, Sigdal kommune og prosjektleder Buskerud Næringshage. Innholdet i veilederen er basert på seks tematiske workshops med faglig spisskompetanse kombinert med deltakernes kunnskap og praktiske erfaring. Prosjekter er finansiert av Viken Fylkeskommune.

 

Les mer HER.

Veileder for bærekraftig hytteutvikling.

Thor Holm Plastvarefabrikk AS er sertifisert Miljøfyrtårn gjennom Buskerud Næringshage.

Sigdals ordfører, Tine Normann, hadde gleden av å overrekke det høyt respekterte Miljøfyrtårn-sertifikatet til Thor Holm Plastvarefabrikk AS. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som administreres av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ordningen ble etablert i 2003 av sentrale organisasjoner i næringslivet og offentlig forvaltning med det formål å fremme bærekraftige praksiser.

Sertifiseringen stiller strenge krav

Under overrekkelsesarrangementet fremhevet Normann betydningen av Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som er Norges mest utbredte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og samfunnsansvar. Sertifiseringen stiller strenge krav til blant annet avfallshåndtering, helse, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsmiljø, miljøfokus i transport og miljøkrav ved innkjøp.

Tar aktivt ansvar

Med hele 9,874 bedrifter i Norge som kan smykke seg med Miljøfyrtårn-sertifiseringen, er det tydelig at stadig flere bedrifter tar aktivt ansvar for miljøet og samfunnet. Normann uttrykte sin stolthet over de lokale bedriftene som har tatt dette viktige skrittet mot bærekraftig praksis og oppfordret andre virksomheter til å følge deres eksempel.

Prioriterer miljøvennlige tiltak

Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter bidrar til en mer bærekraftig fremtid og viser vei for andre aktører innenfor næringslivet. Med Normanns overrekkelse av sertifikatene blir deres engasjement og innsats offisielt anerkjent, og de blir en del av et voksende fellesskap av bedrifter som prioriterer miljøvennlige tiltak. For å lese artikkelen fra Bygdeposten, trykk på følgende lenke: Familien Holm tildelt gjev sertifisering

Ønsker du å sertifisere din bedrift?

Ta kontakt med oss! Vi tilbyr gode avtaler og spesialtilpassede løsninger for bedrifter i vårt område. Med vårt team og erfaring kan vi veilede deg gjennom sertifiseringsprosessen og sikre at din bedrift oppfyller alle kravene. Kontakt oss i dag for å få mer informasjon og dra nytte av din lokal næringshage!

Du kan lese mer om tilbudet vårt her: https://nhage.com/tjenester/miljofyrtarn-sertifisert/

 

Vi er stolte av å kunngjøre at Habex AS har gjennomført sertifiseringsprosessen gjennom Buskerud Næringshage og nå kan smykke seg med Miljøfyrtårn-sertifikatet. Dette er et tydelig bevis på vår forpliktelse til miljøvennlige praksiser og bærekraftig drift.

Habex AS: Anleggsfirma i Eggedal

Habex AS er et anleggsfirma som spesialiserer seg på å levere helhetlige og skreddersydde løsninger innen anleggsarbeid, infrastruktur og tekniske tjenester. Med et dedikert team og omfattende erfaring jobber de alltid etter å oppnå høy kvalitet og tilfredsstillelse for sine kunder.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som er Norges mest utbredte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og samfunnsansvar. Sertifiseringen stiller strenge krav til blant annet avfallshåndtering, helse, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsmiljø, miljøfokus i transport og miljøkrav ved innkjøp.

Ønsker du å sertifisere din bedrift?

Ta kontakt med oss! Vi tilbyr gode avtaler og spesialtilpassede løsninger for bedrifter i vårt område. Med vårt team og erfaring kan vi veilede deg gjennom sertifiseringsprosessen og sikre at din bedrift oppfyller alle kravene. Kontakt oss i dag for å få mer informasjon og dra nytte av din lokal næringshage!

Du kan lese mer om tilbudet vårt her: https://nhage.com/tjenester/miljofyrtarn-sertifisert/

 

MILJØFYRTÅRN – KOM I GANG MED GRØNN OMSTILLING:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenter sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 10.000 virksomheter er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Gjennom et helhetlig styringsverktøy hjelper vi virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

MILJØFYRTÅRN – HVA OG HVORFOR?

 • Miljøfyrtårn gjør grønn omstilling konkret og effektivt.
 • Er et helhetlig styringsverktøy som hjelper virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.
 • Miljøfyrtårn bygger meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.
 • Viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.
 • Bistår virksomheten med å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak.
 • Stor betydning for virksomhetens konkurransekraft fremover.

HVA KAN VI TILBY?  

Alle som ønsker å bli Miljøfyrtårn må tilknyttes en Miljøfyrtårnkonsulent for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.  

Buskerud Næringshage AS tilbyr både enkeltrådgivning og gruppeløp for alle typer enkeltvirksomheter, unntatt kommuner og konsern.   

Vår oppgave som konsulent er å bistå din bedrift med alt fra registrering og oppstart i Miljøfyrtårnportalen, til veiledning og oppfølging gjennom alle leddene i prosessen frem til sertifisering.   

Miljøfyrtårnprosessen skal bidra til å sette grønn omstilling på dagsorden i bedriften samt avdekke hvor de vesentlige miljøforbedringene finnes. Slik vil vi kunne sette konkrete mål og tiltak for veien videre, før bedriften er klar for den endelige sertifiseringen i Miljøfyrtårn. Det er avgjørende for en god prosess at alle mål og tiltak blir best mulig forankret både hos ledelse og ansatte underveis.   

Prosessen gjennomføres med 1 oppstartsmøte, 3 arbeidsmøter samt 1 oppsummeringsmøte før sertifisering og tar typisk 2-3 måneder. Bedriftene må belage seg på en del egeninnsats mellom møtene. Denne prosessen kan gjennomføres individuelt eller i et gruppeløp. Generelt blir et gruppeløp rimeligere, og det settes opp ved minimum fem deltakende bedrifter.  

I tillegg kan vi tilby sparring mellom møtene og workshops med de ansatte etter egne avtaler.  

Vi har tre godkjente konsulenter hos, Marianne, Bjørn og Hanne. Ta kontakt med Marianne for en uforpliktende prat om hva som passer best for din bedrift marianne@nhage.com 

Våre Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter 

Thor Holm Plastvarefabrikk AS er sertifisert Miljøfyrtårn gjennom Buskerud Næringshage. For å lese artikkel fra Bygdeposten trykk på bildet.

Habex As har sertifisert seg gjennom Buskerud Næringshage.

 

Hva er bærekraftsrisiko?

Bærekraftrisiko (ESG) betyr i hvilken grad bedriftens aktiviteter berører mennesker, samfunn eller miljø på en negativ måte. Den fordeler seg på tre hovedområder:

 • Klima og miljø (Environment) gjelder risiko for miljøkonsekvenser av egen virksomhet (klimagassutslipp, forurensing, påvirkning på hav, vann og biomangfold). Det handler også om risiko knyttet til konsekvensene av klimaendringer og ressursknapphet.
 • Sosiale forhold (Social) handler om risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold.
 • Selskapsstyring (Governance) gjelder risiko for uryddige økonomiske forhold, korrupsjon, uoversiktlig eierskap og svak virksomhetsstyring.

Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering som kan hjelpe søkere å identifisere risiko, og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Se lenke her!

Kontakt oss i dag

🌱 Vil du komme i gang med bærekraftsarbeidet i din bedrift på en praktisk, enkel og konkret måte? Vi er her for å hjelpe deg! Ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid for din bedrift. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftsarbeidet på en praktisk, enkel og konkret måte!

Kontor i Midt-Buskerud

Molund Næringspark
Sigdalsveien 3950,
3358 Nedre Eggedal
Tlf. 32 74 33 33

Kontor i Numedal

Sentrum 14
Rødberg sentrum,
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 33 33

🌱 Vil du komme i gang med bærekraftsarbeidet i din bedrift på en praktisk, enkel og konkret måte? Vi er her for å hjelpe deg!

Vi tilbyr nå bærekrafts prosesser for din bedrift, og her er tre grunner til hvorfor vi er det et godt valg:

   1. Praktisk tilnærming: Vår tilnærming er praktisk og hands-on, slik at du kan implementere bærekraftsstrategien din med letthet. Vi fokuserer på å gi deg verktøyene og ressursene du trenger for å lykkes i praksis.
   2. Enkelhet: Vi tror på å holde ting enkelt og forståelig. Vi guider deg gjennom prosessen på en måte som gjør det enkelt å forstå og handle på, uten komplekse eller unødvendige trinn.
   3. Konkret planlegging: Med oss får du en konkret plan for videre bærekraftsarbeid i din bedrift. Vi hjelper deg med å sette klare mål og handlinger som sikrer suksess og fremdrift.

Hvorfor bærekraft?

Det er avgjørende at alle bedrifter tar ansvar og fokuserer på bærekraft. Hver enkelt bedrifts handlinger har en innvirkning på samfunnet og miljøet, og har en viktig rolle å spille i å skape en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Ta ansvar i din bedrift

I Norge og globalt sett må vi handle raskt og besluttsomt for å adressere disse utfordringene. Dette krever en innsats fra alle sektorer, inkludert næringslivet. Ved å ta ansvar og fokusere på bærekraft kan bedrifter bidra til å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner og bidra til en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Komme i gang med bærekraftsarbeidet NÅ!

Med vår praktiske tilnærming kan vi hjelpe deg med å utvikle en bærekraftsstrategi som er lett å implementere og som passer perfekt til din bedrifts behov. Vår tilnærming gjør det enkelt for deg å ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid. Du vil få en konkret plan for videre bærekraftsarbeid, med klare mål og handlinger for å sikre suksess.

Kontakt oss i dag

Ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid for din bedrift. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftsarbeidet på en praktisk, enkel og konkret måte!

Kontor i Midt-Buskerud

Molund Næringspark
Sigdalsveien 3950,
3358 Nedre Eggedal
Tlf. 32 74 33 33

Kontor i Numedal

Sentrum 14
Rødberg sentrum,
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 33 33

Hvorfor bærekraft?

Det er avgjørende at alle bedrifter tar ansvar og fokuserer på bærekraft. Hver enkelt bedrifts handlinger har en innvirkning på samfunnet og miljøet, og har en viktig rolle å spille i å skape en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Ta ansvar i din bedrift

I Norge og globalt sett må vi handle raskt og besluttsomt for å adressere disse utfordringene. Dette krever en innsats fra alle sektorer, inkludert næringslivet. Ved å ta ansvar og fokusere på bærekraft kan bedrifter bidra til å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner og bidra til en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Hvordan starte med bærekraft?

Her en en oversikt over noen metodene og rammeverkene som kan tilpasses og implementeres i mindre bedrifter for å styrke deres bærekraftsarbeid og bidra til en mer ansvarlig og lønnsom virksomhet. Ta kontakt med oss om du ønsker å starte med bærekraftsarbeid i din bedrift etter å ha les.

Metoder for bærekraftsarbeid

 

  1. Tredobbel Bunnlinje (TBL):
   • Dette rammeverket vurderer virksomhetens ytelse basert på tre dimensjoner: sosial, miljømessig og økonomisk. Det fokuserer på å skape verdier ikke bare for eiere og aksjonærer, men også for samfunnet og miljøet.
  2. Livssyklusanalyse (LCA):
   • Dette verktøyet evaluerer miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste, fra råvareutvinning til avhending. Det hjelper bedriften med å identifisere hvor de største miljøpåvirkningene oppstår og dermed fokusere innsatsen på å redusere dem.
  3. CSR (Corporate Social Responsibility):
   • CSR fokuserer på hvordan bedriften tar ansvar for sine sosiale og miljømessige påvirkninger. Dette kan inkludere tiltak som filantropi, frivillig arbeid, ansattes velferd, og samarbeid med lokalsamfunnet.
  4. Bærekraftige forsyningskjeder:
   • Dette innebærer å evaluere og forbedre bærekraften til leverandørene og partnerne til bedriften. Ved å velge leverandører med bærekraftige praksiser og oppmuntre dem til å forbedre seg, kan bedriften redusere sin indirekte miljøpåvirkning.
  5. ISO 14001-sertifisering:
   • Dette er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer som hjelper bedrifter med å identifisere, overvåke og kontrollere miljøpåvirkninger. Implementering av ISO 14001 kan hjelpe bedriften med å forbedre sin miljøprestasjon og oppfylle regulatoriske krav.
  6. GRI-standardene (Global Reporting Initiative):
   • Disse standardene gir retningslinjer for bærekraftsrapportering, inkludert hvordan bedrifter skal rapportere om sine miljømessige, sosiale og økonomiske resultater. Implementering av GRI-standardene kan bidra til å øke bedriftens transparens og troverdighet innen bærekraft.
  7. Karbonregnskap:
   • Dette verktøyet måler og rapporterer bedriftens klimagassutslipp, og kan hjelpe bedriften med å identifisere områder der det er mulig å redusere utslippene. Dette kan omfatte energieffektiviseringstiltak, bruk av fornybar energi og redusert transportrelaterte utslipp.
  8. Lean og grønn produksjon:
   • Ved å implementere prinsippene for Lean Manufacturing sammen med bærekraftige praksiser kan bedriften redusere ressursbruk, avfall og miljøpåvirkning samtidig som de øker effektiviteten og lønnsomheten.

Klar for å starte?

Bærekraftsarbeid med Tredobbel Bunnlinje (TBL). Dette rammeverket vil vi nå starte å ta i bruk i næringshagen og ønsker du å starte eller styrke bærekraftsarbeidet i din bedrift, så ta kontakt. Denne metoden vil vurderer virksomhetens ytelse basert på tre dimensjoner: sosial, miljømessig og økonomisk. Det fokuserer på å skape verdier ikke bare for eiere og aksjonærer, men også for samfunnet og miljøet. Se noen eksempel under.

Sosial bærekraft:

 • Implementering av mangfold og inkludering i rekrutteringsprosesser.
 • Utvikling av ansattes ferdigheter og kompetanse gjennom opplæring og utdanning.
 • Etablere velferdsprogrammer og tiltak for å fremme trivsel og arbeidsglede blant ansatte.

Miljømessig bærekraft:

 • Reduksjon av klimagassutslipp gjennom energieffektivisering og bruk av fornybar energi.
 • Avfallshåndtering og resirkulering for å minimere avfall og fremme ressursutnyttelse.
 • Implementering av grønne transportløsninger og miljøvennlige materialer.

Økonomisk bærekraft:

 • Utvikling av etikk- og bærekraftig investeringsstrategier.
 • Etablering av langsiktige forretningsmodeller som tar hensyn til økonomisk lønnsomhet på lang sikt.
 • Implementering av kostnadseffektive løsninger som samtidig fremmer bærekraftige praksiser.

Disse tiltakene representerer bare et utvalg av mulige initiativer som kan implementeres under hver av pilarene i TBL-rammeverket. Det er viktig å tilpasse tiltakene til den spesifikke virksomheten og dens kontekst for å oppnå størst mulig effekt.

Denne uka lanserte vi en splitter ny veileder for mer bærekraftig hytteutvikling. Veilederen er praktisk, konkret og skal fungere som sjekkliste for alle som planlegger ny hytteutvikling. Og best av alt: veilederen er helt gratis!

Last ned veileder for bærekraftig hytteutvikling her

Gjennom prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2021- 2023) har vi jobbet på tvers, diskutert konkrete problemstillinger og kommet fram til noen faglig funderte anbefalinger. Disse anbefalingene har vi strukturert inn i tre bolker: Miljømessig-, sosial-, og økonomisk bærekraft. Veilederen brukes for å skape felles forståelse mellom grunneier, kommune, entreprenør, håndverkere og lokalsamfunn. – Vi håper den kommer til nytte!

Trenger du hjelp til å komme igang?
Vi vil gjerne at både utviklere, kommuner og andre skal ta veilederen i bruk! Prosjektleder Hilde S. Grønhovd og prosjekteier og grunneier Knut Bjertnes kommer gjerne til deg for å presentere veilederen og gi dere en god start! Ta kontakt, så får du et tilbud fra oss. Send en e-post til hildesg@nhage.com.

Partnerne i prosjektet har vært følgende:
Grunneier og prosjekteier: Knut Bjertnes
LY hytta AS
DRMA arkitekter AS
Entreprenør Habex AS
Grunneiere Espen og Hanne B. Kjemperud
Sigdal kommune
Eggedal Sag AS
Prosjektleder Buskerud Næringshage

Prosjektet har også fått bistand fra Nasjonalparken Næringshage og bygd videre på deres erfaringer fra prosjektet Grønn Fjellhageby. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.

Les mer om «Norges mest bærekraftige hyttefelt» her

Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling?

Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft!

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. 

Hvem er det for?

Vekstprogrammet Grønt Industriløft er for små og mellomstore bedrifter som driver med produksjon og fremstilling, som kjenner på utfordringer knyttet til dagens situasjon og som ønsker å ta del i det grønne skiftet.

Du får:

 • Økt kompetanse
 • Jobbe med egen problemstilling
 • Sparre med fagfolk
 • Veiledning underveis

Oppbygging av programmet

Gjennom fem samlinger får deltakerbedriftene faglig påfyll innen temaer som effektivisering og automatisering, rekruttering, kompetanseutvikling, digitalisering, energibruk, bærekraftig arealplanlegging, sirkulærøkonomi og mye mer.

Hver bedrift får jobbe med noen av sine utfordringer og får diskutere dem med fagfolk og likesinnede bedrifter. Målet er å komme ut av det med en konkret plan som vil lede til økt konkurransekraft og sannsynliggjøre muligheten til å lykkes på det internasjonale markedet.

Er du interessert?

Slå på tråden til Bjørn Helsing Hansen, tlf. 950 55 004 eller send e-post til bjornh@nhage.com 

Buskerud Næringshage samarbeider bredt med ulike kompetansemiljøer og blant annet disse vil bidra inn i samlingene: Kongsberg Innovasjon, NCCE Norsk senter for sirkulærøkonomi, Norsk Katapult, Sintef Manufacturing, Energihuset, Fagskolen Viken m.fl.

Habex AS har i samarbeid med oss i Buskerud Næringshage dratt i gang forprosjektet «Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet». Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune, og sammen har vi som ambisjon å finne miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for å bli kvitt næringsavfall – også på bygda. 

Dette er en problemstilling som mange er opptatt av, og følgende partnere er med i prosjektet i tillegg til Habex og BNH: Sigdal Utvikling, Rollag Næringsforening, Nore og Uvdal Næringsselskap, Sigdal kommune, Rollag kommune, Nore og Uvdal kommune, Camp Uvdal, Numedal Næringspark.

Hodebry og høye kostnader

Erfaringene viser at det er krevende å finne løsninger for miljøvennlig håndtering av næringsavfall i distriktene. Lange avstander og mange fraksjoner skaper hodebry og høye kostnader for både kunder og leverandører. I dette forprosjektet skal vi både bidra til mer kunnskap om regler og krav, kartlegge hvilke problemer de enkelte bedriftene møter, snakke med alle som leverer avfallsløsninger om deres tilbud og begrensninger – og ikke minst forsøke å finne løsninger sammen.

Webinar og spørreundersøkelse

Prosjektet starter med et webinar for alle interesserte i kommuner og næringsliv torsdag 28. september kl. 08.30-10.00. Les mer om program og påmelding her. I etterkant av dette planlegger vi en spørreundersøkelse for å kartlegge status for avfallsløsninger, kostnader og utfordringer i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal. – Vi håper webinaret og spørreundersøkelsen vil gi oss et godt bilde av status, og et godt grunnlag for å utvikle nye løsninger sier prosjektleder Marianne Skjetne Bøe i Buskerud Næringshage.