Tirsdag 5. mars markerte oppstarten for prosjektet Fjell-Invest. Målet er å etablere en arena for å koble bedrifter i oppstart og vekst med investorer i områdene Nore & Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad og Modum. Spesielt vil prosjektet utforske mulige investorer blant fritidsinnbyggeren.  

Er du i en av målgruppene for prosjektet (bedrift/investor) ta kontakt med hanne@nhage.com for mer info.

Prosjekteier for prosjektet er Nore og Uvdal Næringsselskap v/Jon Vegar Persen. Prosjektpartnere er Agera v/Halvard Skogheim, Mer Innovasjon v/Anne Kat Håskjold, Modum Næringsforening v/Martin Kaggestad, Sigdal Utvikling v/Per Arne Lislien, Rollag Næringsforening v/Dag Lislien, Nore og Uvdal kommune v/Målfrid Toeneiet, Fjell-laft v/Jon Brun, Krødsherad kommune v/Andreas Kagiavas Torp, Bjørn Edvardsen, Ralf Larson og Bastian Tuv Kverneland.  

Takk til Viken Fylkeskommune, SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum for finansiering.  

Les mer om prosjektet på Nore og Uvdal Næringsselskap sine sider:

Fjell-Invest – Nore og Uvdal Næringsselskap (nuns.no)