Hva er bærekraftsrisiko?

Bærekraftrisiko (ESG) betyr i hvilken grad bedriftens aktiviteter berører mennesker, samfunn eller miljø på en negativ måte. Den fordeler seg på tre hovedområder:

 • Klima og miljø (Environment) gjelder risiko for miljøkonsekvenser av egen virksomhet (klimagassutslipp, forurensing, påvirkning på hav, vann og biomangfold). Det handler også om risiko knyttet til konsekvensene av klimaendringer og ressursknapphet.
 • Sosiale forhold (Social) handler om risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold.
 • Selskapsstyring (Governance) gjelder risiko for uryddige økonomiske forhold, korrupsjon, uoversiktlig eierskap og svak virksomhetsstyring.

Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering som kan hjelpe søkere å identifisere risiko, og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Se lenke her!

Kontakt oss i dag

🌱 Vil du komme i gang med bærekraftsarbeidet i din bedrift på en praktisk, enkel og konkret måte? Vi er her for å hjelpe deg! Ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid for din bedrift. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftsarbeidet på en praktisk, enkel og konkret måte!

Kontor i Midt-Buskerud

Molund Næringspark
Sigdalsveien 3950,
3358 Nedre Eggedal
Tlf. 32 74 33 33

Kontor i Numedal

Sentrum 14
Rødberg sentrum,
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 33 33

🌱 Vil du komme i gang med bærekraftsarbeidet i din bedrift på en praktisk, enkel og konkret måte? Vi er her for å hjelpe deg!

Vi tilbyr nå bærekrafts prosesser for din bedrift, og her er tre grunner til hvorfor vi er det et godt valg:

   1. Praktisk tilnærming: Vår tilnærming er praktisk og hands-on, slik at du kan implementere bærekraftsstrategien din med letthet. Vi fokuserer på å gi deg verktøyene og ressursene du trenger for å lykkes i praksis.
   2. Enkelhet: Vi tror på å holde ting enkelt og forståelig. Vi guider deg gjennom prosessen på en måte som gjør det enkelt å forstå og handle på, uten komplekse eller unødvendige trinn.
   3. Konkret planlegging: Med oss får du en konkret plan for videre bærekraftsarbeid i din bedrift. Vi hjelper deg med å sette klare mål og handlinger som sikrer suksess og fremdrift.

Hvorfor bærekraft?

Det er avgjørende at alle bedrifter tar ansvar og fokuserer på bærekraft. Hver enkelt bedrifts handlinger har en innvirkning på samfunnet og miljøet, og har en viktig rolle å spille i å skape en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Ta ansvar i din bedrift

I Norge og globalt sett må vi handle raskt og besluttsomt for å adressere disse utfordringene. Dette krever en innsats fra alle sektorer, inkludert næringslivet. Ved å ta ansvar og fokusere på bærekraft kan bedrifter bidra til å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner og bidra til en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Komme i gang med bærekraftsarbeidet NÅ!

Med vår praktiske tilnærming kan vi hjelpe deg med å utvikle en bærekraftsstrategi som er lett å implementere og som passer perfekt til din bedrifts behov. Vår tilnærming gjør det enkelt for deg å ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid. Du vil få en konkret plan for videre bærekraftsarbeid, med klare mål og handlinger for å sikre suksess.

Kontakt oss i dag

Ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid for din bedrift. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftsarbeidet på en praktisk, enkel og konkret måte!

Kontor i Midt-Buskerud

Molund Næringspark
Sigdalsveien 3950,
3358 Nedre Eggedal
Tlf. 32 74 33 33

Kontor i Numedal

Sentrum 14
Rødberg sentrum,
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 33 33

Hvorfor bærekraft?

Det er avgjørende at alle bedrifter tar ansvar og fokuserer på bærekraft. Hver enkelt bedrifts handlinger har en innvirkning på samfunnet og miljøet, og har en viktig rolle å spille i å skape en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Ta ansvar i din bedrift

I Norge og globalt sett må vi handle raskt og besluttsomt for å adressere disse utfordringene. Dette krever en innsats fra alle sektorer, inkludert næringslivet. Ved å ta ansvar og fokusere på bærekraft kan bedrifter bidra til å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner og bidra til en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Hvordan starte med bærekraft?

Her en en oversikt over noen metodene og rammeverkene som kan tilpasses og implementeres i mindre bedrifter for å styrke deres bærekraftsarbeid og bidra til en mer ansvarlig og lønnsom virksomhet. Ta kontakt med oss om du ønsker å starte med bærekraftsarbeid i din bedrift etter å ha les.

Metoder for bærekraftsarbeid

 

  1. Tredobbel Bunnlinje (TBL):
   • Dette rammeverket vurderer virksomhetens ytelse basert på tre dimensjoner: sosial, miljømessig og økonomisk. Det fokuserer på å skape verdier ikke bare for eiere og aksjonærer, men også for samfunnet og miljøet.
  2. Livssyklusanalyse (LCA):
   • Dette verktøyet evaluerer miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste, fra råvareutvinning til avhending. Det hjelper bedriften med å identifisere hvor de største miljøpåvirkningene oppstår og dermed fokusere innsatsen på å redusere dem.
  3. CSR (Corporate Social Responsibility):
   • CSR fokuserer på hvordan bedriften tar ansvar for sine sosiale og miljømessige påvirkninger. Dette kan inkludere tiltak som filantropi, frivillig arbeid, ansattes velferd, og samarbeid med lokalsamfunnet.
  4. Bærekraftige forsyningskjeder:
   • Dette innebærer å evaluere og forbedre bærekraften til leverandørene og partnerne til bedriften. Ved å velge leverandører med bærekraftige praksiser og oppmuntre dem til å forbedre seg, kan bedriften redusere sin indirekte miljøpåvirkning.
  5. ISO 14001-sertifisering:
   • Dette er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer som hjelper bedrifter med å identifisere, overvåke og kontrollere miljøpåvirkninger. Implementering av ISO 14001 kan hjelpe bedriften med å forbedre sin miljøprestasjon og oppfylle regulatoriske krav.
  6. GRI-standardene (Global Reporting Initiative):
   • Disse standardene gir retningslinjer for bærekraftsrapportering, inkludert hvordan bedrifter skal rapportere om sine miljømessige, sosiale og økonomiske resultater. Implementering av GRI-standardene kan bidra til å øke bedriftens transparens og troverdighet innen bærekraft.
  7. Karbonregnskap:
   • Dette verktøyet måler og rapporterer bedriftens klimagassutslipp, og kan hjelpe bedriften med å identifisere områder der det er mulig å redusere utslippene. Dette kan omfatte energieffektiviseringstiltak, bruk av fornybar energi og redusert transportrelaterte utslipp.
  8. Lean og grønn produksjon:
   • Ved å implementere prinsippene for Lean Manufacturing sammen med bærekraftige praksiser kan bedriften redusere ressursbruk, avfall og miljøpåvirkning samtidig som de øker effektiviteten og lønnsomheten.

Klar for å starte?

Bærekraftsarbeid med Tredobbel Bunnlinje (TBL). Dette rammeverket vil vi nå starte å ta i bruk i næringshagen og ønsker du å starte eller styrke bærekraftsarbeidet i din bedrift, så ta kontakt. Denne metoden vil vurderer virksomhetens ytelse basert på tre dimensjoner: sosial, miljømessig og økonomisk. Det fokuserer på å skape verdier ikke bare for eiere og aksjonærer, men også for samfunnet og miljøet. Se noen eksempel under.

Sosial bærekraft:

 • Implementering av mangfold og inkludering i rekrutteringsprosesser.
 • Utvikling av ansattes ferdigheter og kompetanse gjennom opplæring og utdanning.
 • Etablere velferdsprogrammer og tiltak for å fremme trivsel og arbeidsglede blant ansatte.

Miljømessig bærekraft:

 • Reduksjon av klimagassutslipp gjennom energieffektivisering og bruk av fornybar energi.
 • Avfallshåndtering og resirkulering for å minimere avfall og fremme ressursutnyttelse.
 • Implementering av grønne transportløsninger og miljøvennlige materialer.

Økonomisk bærekraft:

 • Utvikling av etikk- og bærekraftig investeringsstrategier.
 • Etablering av langsiktige forretningsmodeller som tar hensyn til økonomisk lønnsomhet på lang sikt.
 • Implementering av kostnadseffektive løsninger som samtidig fremmer bærekraftige praksiser.

Disse tiltakene representerer bare et utvalg av mulige initiativer som kan implementeres under hver av pilarene i TBL-rammeverket. Det er viktig å tilpasse tiltakene til den spesifikke virksomheten og dens kontekst for å oppnå størst mulig effekt.