Hva er bærekraftsrisiko?

Bærekraftrisiko (ESG) betyr i hvilken grad bedriftens aktiviteter berører mennesker, samfunn eller miljø på en negativ måte. Den fordeler seg på tre hovedområder:

  • Klima og miljø (Environment) gjelder risiko for miljøkonsekvenser av egen virksomhet (klimagassutslipp, forurensing, påvirkning på hav, vann og biomangfold). Det handler også om risiko knyttet til konsekvensene av klimaendringer og ressursknapphet.
  • Sosiale forhold (Social) handler om risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold.
  • Selskapsstyring (Governance) gjelder risiko for uryddige økonomiske forhold, korrupsjon, uoversiktlig eierskap og svak virksomhetsstyring.

Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering som kan hjelpe søkere å identifisere risiko, og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Se lenke her!

Kontakt oss i dag

🌱 Vil du komme i gang med bærekraftsarbeidet i din bedrift på en praktisk, enkel og konkret måte? Vi er her for å hjelpe deg! Ta det første skrittet mot en mer bærekraftig fremtid for din bedrift. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftsarbeidet på en praktisk, enkel og konkret måte!

Kontor i Midt-Buskerud

Molund Næringspark
Sigdalsveien 3950,
3358 Nedre Eggedal
Tlf. 32 74 33 33

Kontor i Numedal

Sentrum 14
Rødberg sentrum,
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 33 33