MILJØFYRTÅRN – KOM I GANG MED GRØNN OMSTILLING:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenter sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 9000 virksomheter er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Gjennom et helhetlig styringsverktøy hjelper vi virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

MILJØFYRTÅRN – HVA OG HVORFOR?

  • Miljøfyrtårn gjør grønn omstilling konkret og effektivt.
  • Et helhetlig styringsverktøy som hjelper virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.
  • Miljøfyrtårn bygger meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.
  • Viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet
  • Bistår virksomheten med å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak,
  • Stor betydning for virksomhetens konkurransekraft fremover.

Våre Miljøfyrtårn sertifiserte bedrifter 

Thor Holm Plastvarefabrikk AS er sertifisert Miljøfyrtårn gjennom Buskerud Næringshage. For å lese artikkel fra Bygdeposten trykk på bildet.

Habex As har sertifisert seg gjennom Buskerud Næringshage.

HVA KAN VI TILBY?

Buskerud Næringshage AS tilbyr både enkeltrådgivning og gruppeløp for alle typer enkeltvirksomheter, unntatt kommuner og konsern.

Målet er å følge bedriften fram til sertifiseringen av Miljøfyrtårn. Vi leder dere gjennom stegene i miljøkartleggingen, sertifiseringskriteriene og utfylling av rapportene. Bedriftene må selv sette av nok tid til å jobbe med dokumentasjonen, hente ut nødvendig data til  rapportene, avklare egne mål og tiltak samt nødvendig forankring internt.

Prosessen går ut på å bevisstgjøre både ledelsen og ansatte om behovet for å prioritere bærekraft og grønn omstilling i organisasjonen.

Prosessen skal komme fram til en konkret plan hvordan man går fra ord til handling på bærekraft og gjøre virksomheten klar til sertifisering i Miljøfyrtårn.