Denne uka lanserte vi en splitter ny veileder for mer bærekraftig hytteutvikling. Veilederen er praktisk, konkret og skal fungere som sjekkliste for alle som planlegger ny hytteutvikling. Og best av alt: veilederen er helt gratis!

Last ned veileder for bærekraftig hytteutvikling her

Gjennom prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2021- 2023) har vi jobbet på tvers, diskutert konkrete problemstillinger og kommet fram til noen faglig funderte anbefalinger. Disse anbefalingene har vi strukturert inn i tre bolker: Miljømessig-, sosial-, og økonomisk bærekraft. Veilederen brukes for å skape felles forståelse mellom grunneier, kommune, entreprenør, håndverkere og lokalsamfunn. – Vi håper den kommer til nytte!

Trenger du hjelp til å komme igang?
Vi vil gjerne at både utviklere, kommuner og andre skal ta veilederen i bruk! Prosjektleder Hilde S. Grønhovd og prosjekteier og grunneier Knut Bjertnes kommer gjerne til deg for å presentere veilederen og gi dere en god start! Ta kontakt, så får du et tilbud fra oss. Send en e-post til hildesg@nhage.com.

Partnerne i prosjektet har vært følgende:
Grunneier og prosjekteier: Knut Bjertnes
LY hytta AS
DRMA arkitekter AS
Entreprenør Habex AS
Grunneiere Espen og Hanne B. Kjemperud
Sigdal kommune
Eggedal Sag AS
Prosjektleder Buskerud Næringshage

Prosjektet har også fått bistand fra Nasjonalparken Næringshage og bygd videre på deres erfaringer fra prosjektet Grønn Fjellhageby. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.

Les mer om «Norges mest bærekraftige hyttefelt» her

Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling?

Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft!

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. 

Hvem er det for?

Vekstprogrammet Grønt Industriløft er for små og mellomstore bedrifter som driver med produksjon og fremstilling, som kjenner på utfordringer knyttet til dagens situasjon og som ønsker å ta del i det grønne skiftet.

Du får:

  • Økt kompetanse
  • Jobbe med egen problemstilling
  • Sparre med fagfolk
  • Veiledning underveis

Oppbygging av programmet

Gjennom fem samlinger får deltakerbedriftene faglig påfyll innen temaer som effektivisering og automatisering, rekruttering, kompetanseutvikling, digitalisering, energibruk, bærekraftig arealplanlegging, sirkulærøkonomi og mye mer.

Hver bedrift får jobbe med noen av sine utfordringer og får diskutere dem med fagfolk og likesinnede bedrifter. Målet er å komme ut av det med en konkret plan som vil lede til økt konkurransekraft og sannsynliggjøre muligheten til å lykkes på det internasjonale markedet.

Er du interessert?

Slå på tråden til Bjørn Helsing Hansen, tlf. 950 55 004 eller send e-post til bjornh@nhage.com 

Buskerud Næringshage samarbeider bredt med ulike kompetansemiljøer og blant annet disse vil bidra inn i samlingene: Kongsberg Innovasjon, NCCE Norsk senter for sirkulærøkonomi, Norsk Katapult, Sintef Manufacturing, Energihuset, Fagskolen Viken m.fl.

Habex AS har i samarbeid med oss i Buskerud Næringshage dratt i gang forprosjektet «Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet». Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune, og sammen har vi som ambisjon å finne miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for å bli kvitt næringsavfall – også på bygda. 

Dette er en problemstilling som mange er opptatt av, og følgende partnere er med i prosjektet i tillegg til Habex og BNH: Sigdal Utvikling, Rollag Næringsforening, Nore og Uvdal Næringsselskap, Sigdal kommune, Rollag kommune, Nore og Uvdal kommune, Camp Uvdal, Numedal Næringspark.

Hodebry og høye kostnader

Erfaringene viser at det er krevende å finne løsninger for miljøvennlig håndtering av næringsavfall i distriktene. Lange avstander og mange fraksjoner skaper hodebry og høye kostnader for både kunder og leverandører. I dette forprosjektet skal vi både bidra til mer kunnskap om regler og krav, kartlegge hvilke problemer de enkelte bedriftene møter, snakke med alle som leverer avfallsløsninger om deres tilbud og begrensninger – og ikke minst forsøke å finne løsninger sammen.

Webinar og spørreundersøkelse

Prosjektet starter med et webinar for alle interesserte i kommuner og næringsliv torsdag 28. september kl. 08.30-10.00. Les mer om program og påmelding her. I etterkant av dette planlegger vi en spørreundersøkelse for å kartlegge status for avfallsløsninger, kostnader og utfordringer i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal. – Vi håper webinaret og spørreundersøkelsen vil gi oss et godt bilde av status, og et godt grunnlag for å utvikle nye løsninger sier prosjektleder Marianne Skjetne Bøe i Buskerud Næringshage.

 

Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Vi samarbeider med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi, og formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken. 


Se og hør opptak av våre  webinarer på YouTube her: 

Sirkulærøkonomi A-B-C (Fra 19/10-23, varighet ca. 2 timer)

Sirkulærøkonomi for produksjonsbedrifter (Fra 9/1-24, varighet ca. 3 timer)

Sirkulær økonomi, hva er det egentlig?

I lys av bærekraftig utvikling og krav som kommer må næringslivet ta del i det grønne skiftet og finne nye gode løsninger for hvordan vi forvalter ressursene våre. Arbeid med sirkulærøkonomi blir en viktig del av dette, men hva betyr det egentlig?

Begrepet sirkulær økonomi betyr at vi gjenbruker ting i stedet for å kjøpe nytt. Enkeltpersoner og organisasjoner blir brukere av ressurser og produkter, ikke forbrukere. Vi unngår at produkter blir avfall ved å resirkulere, reparere eller gjenprodusere varer som går mot slutten av sin levetid. Dermed får produkter et nytt liv selv om den opprinnelige bruken er over.

For næringslivet og bedrifter betyr det at man må se på nye sirkulære forretningsmodeller, og revurdere måten man produserer på i dag. Produkter må designes på en ny måte for å kunne gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Vi må få ned andelen avfall og dermed også redusere brukes av nye råvarer.

Sirkulær økonomi kan illustreres slik:

Kilde: Sintef.no

 

For å kunne arbeide målrettet med nye sirkulære forretningsmodeller er det behov for et felles kompetanseløft for økt forståelse av hva sirkulær økonomi er og hvordan man kan ta i bruk sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet. Alle bedrifter kan derfor sjekke ut våre webinarer med innføring i sirkulær økonomi, sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, og hvordan det kan gi bedre økonomiske resultater for bedriftene. (Lenke til opptak av webinarene på YouTube finnes øverst i saken).

– Vi håper at alle bedrifter i Numedal og Midt-Buskerud, men gjerne hele Viken, har lyst til å være med, og ser nytten av denne kompetansehevingen. Her kommer en unik mulighet til å komme i gang, ta del i det grønne skiftet og lære hvordan egen virksomhet kan dra økonomiske fordeler av sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, sier prosjektleder i Buskerud Næringshage, Hilde S. Grønhovd.

Studietur og ressurskartlegging

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» vil i tillegg til webinarene gjennomføre en studietur for utvalgte bedrifter for å motivere til satsning på sirkulærøkonomi. Invitasjon til studieturen finnes her. Videre er planen å invitere inn relevante bedrifter til en workshop for kartlegging av egne ressurser og en matching med andre bedrifter i Viken.


Bildet: Industriparken på Øra, Fredrikstad der prosjektet arrangerer studietur i februar.
Foto: vekstifredrikstad.no

– Drømmescenarioet og hovedmålet er at dette prosjektet skal munne ut et et felles større samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Viken. Kanskje noens avfall kan bli andres ressurs? Vi håper å finne en eller flere matchinger mellom bedrifters ressursstrømmer og ressursbehov, forteller prosjektleder Hilde S. Grønhovd.

Dette arbeide vil foregå gjennom vinteren og våren 2024, og vil være neste steg i prosjektet. Bedrifter som ønsker å ta del i dette oppfordres til å ta kontakt med Næringshagen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet eller har lyst til å delta, ta kontakt med Prosjektleder Hilde S. Grønhovd, hildesg@nhage.com eller tlf. 92063733.

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Næringshagen Østfold  og Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), og er finansiert med støtte fra Viken Fylkeskommune.

MILJØFYRTÅRN – KOM I GANG MED GRØNN OMSTILLING:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenter sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 10.000 virksomheter er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Gjennom et helhetlig styringsverktøy hjelper vi virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

 

Blink Hus Sigdal AS var første bedrift til å gjennomføre «grønn prosess» i regi av Buskerud Næringshage. Dette samarbeidet har gitt kjemperesultater: bedriften halverte mengden avfall på byggeplassene i løpet av ett år.

Ryddig byggeplass

Blink Hus Sigdal AS ønsket å redusere sitt miljøavtrykk og samtidig se om de kunne bli mer effektive og spare ressurser. – Ut fra disse behovene utviklet vi sammen prosjektet «Ryddig byggeplass», sier prosjektleder Hilde S. Grønhovd fra Buskerud Næringshage.

Alle skal med!

Prosjektet startet høsten 2021 på ei samling der alle ansatte var til stede.
– Poenget har hele veien vært å involvere tømrere, lærlinger, byggeledere, selgere – ja hele organisasjonen. Eierskap til både problemet og løsningene er avgjørende for å skape endring, forklarer prosjektlederen.

Praktisk og gøy!

– Vi har jobba med mange forskjellige metoder: Samlinger for alle, gruppearbeid, presentasjoner, hyttetur med workshop, legobygging, testing i praksis og måling av resultater. Vi har hatt litt faglig påfyll, prosjektet har vært nedenfra og opp – og vi har hatt fokus på å ha det hyggelig underveis! Og jeg må bare si at Blink Hus Sigdal-gjengen har vært helt super å jobbe med, poengterer hun.

Fagsamling 2022 – 2023 – 2024

Fagsamling i Blink Hus Sigdal

Våren 2022 presenterte et team fra Blink Hus Sigdal sine konkrete planer for «Ryddig byggeplass» for alle leverandører og samarbeidspartnere på egen fagsamling. Ett år seinere presenterte de resultatene av første års innsats: En reduksjon av avfallsmengde på byggeplass med 53 %, samtidig som sorteringsgraden økte fra 69 % til 76 %.

Satser videre

Neste skritt for Blink Hus Sigdal ble ansettelse av en miljø- og administrasjonsleder for å sikre videre trykk på både effektiviserings- og miljøarbeidet. Høsten 2023 skal de i gang med Miljøfyrtårnprosess, og innen våren 2024 skal avfallsmengden ytterligere ned. – Målet er å bli blant de beste i landet, og prosjektet har allerede skapt veldig mye positiv oppmerksomhet i Blink Hus kjeden, sier en fornøyd daglig leder Gunbjørn Vidvei.

Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med hjelpa vi har fått fra Næringshagen til dette prosjektet. Hilde har inspirert oss til å jobbe sammen, holdt trykket oppe og sparket oss litt bak når det har vært behov for det. Vi har hatt trivelige samlinger og skapt resultater. Vi hadde ikke fått gjennomført prosjektet på denne måten uten hjelp, og nå gleder vi oss til videre samarbeid med Næringshagen framover, sier Gunbjørn Vidvei.

Kort fortalt, hva er grønn prosess?

Grønn prosess er en måte å hjelpe din bedrift i gang med å bli mer miljøvennlig. Rett og slett en prosess for å bli grønnere. Grønn prosess starter med litt påfyll av kunnskap og så finner vi ut hva bedriften ønsker å gjøre noe med. Gjennom involvering av de ansatte konkretiserer vi problemet, og finner forslag til praktiske tiltak og løsninger. Så tester vi dette ut, og måler effekten av tiltakene. Hvor omfattende prosessen skal være, hvor høye ambisjoner en skal ha og hvor lenge prosjektet skal vare er opp til bedriften, men det må settes av tid slik at alle ansatte kan involveres – det er en forutsetning for å skape resultater.

Noe for din bedrift?

Kanskje det kunne være aktuelt for deg og din bedrift? Kanskje du lurer på hvordan du skal komme i gang med miljøarbeid? Eller kanskje du ønsker å konkretisere og jobbe mer målrettet? Ta kontakt for en uforpliktende prat! Du kan også lese denne kort info om grønn prosess eller lese litt mer om prosessen på denne: Grønn prosess presentasjon. Husk at som målbedrift kan du få grønn prosess til en svært fordelaktig pris.

Åpenhetsloven

Caroline D. Ditlev-Simonsen, professor i bedrifter og samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI hadde et interessant webinar om åpenhetsloven for oss 31.mai.

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Åpenhetsloven har årlig rapporteringsfrist 30.juni! Gjelder dette for din bedrift? Åpenhetsloven gjelder for alle større bedrifter og organisasjoner i Norge. Har din bedrift satt seg inn i hvordan de kan implementere åpenhetsloven? Vi i Buskerud Næringshage kan hjelpe dere gjennom denne prosessen. Ta kontakt dersom dette skulle være interessant for dere!

Bærekraftseventyrerne

Jørgensen og Pedersen, to forskere med fokus på bærekraft, sirkulær økonomi og miljøvennlige forretningsmodeller. Sirkulær økonomi.

To begreper: økonomi – hvordan kan vi få mer ut av resursene vi har?

Og sirkulær – hvordan kan vi bruke disse ressursene igjen?

Resirkulering er veldig bra, men det finnes mange flere måter å gjenbruke ressurser på. Kan vi se på dette som en verditrapp?

De bruker et eksempel med en sprayflaske i plast. Hvor man får høre om de ulike leddene i produksjon og helt frem til den selges og brukes av kunden. I denne prosessen belaster vi miljøet hele veien frem til produktet alternativt kastes til slutt. Hvis vi her klarer å hindre at plasten havner i naturen eller brennes, men heller gjenbruke plasten – så vil verdien av produktet være mye mer. Færre ressurser for de som produserer, økonomisk gevinst og vi belaster miljøet adskillig mindre.

Jørgensen og Pedersen har mange spennende videoer HER

Og er du interessert i podcast så kan du høre de HER

Er dette interessant? Vi har webinar med Jørgensen og Pedersen. Les mer og meld deg på HER