Oppføringer av

Jørgensen og Pedersen

Bærekraftseventyrerne Jørgensen og Pedersen, to forskere med fokus på bærekraft, sirkulær økonomi og miljøvennlige forretningsmodeller. Sirkulær økonomi. To begreper: økonomi – hvordan kan vi få mer ut av resursene vi […]

,

Cybersikkerhet

Hva er definisjonen på cybersikkerhet? «Cybersecurity, også kjent som digital sikkerhet, er praksisen med å beskytte din digitale informasjon, dine enheter og aktiva. Dette omfatter personlige opplysninger, kontoer, filer, bilder […]

Stølsdrift i framtidas landbruk

Stølsdrift i framtidas landbruk Prosjektet «Stølsdrift i framtidas landbruk» tilbyr praktikantordning på støler i Hallingdal og Sigdal i sommeren 2023. Målet er å øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og […]