Blink Hus Sigdal AS var første bedrift til å gjennomføre «grønn prosess» i regi av Buskerud Næringshage. Dette samarbeidet har gitt kjemperesultater: bedriften halverte mengden avfall på byggeplassene i løpet av ett år.

Ryddig byggeplass

Blink Hus Sigdal AS ønsket å redusere sitt miljøavtrykk og samtidig se om de kunne bli mer effektive og spare ressurser. – Ut fra disse behovene utviklet vi sammen prosjektet «Ryddig byggeplass», sier prosjektleder Hilde S. Grønhovd fra Buskerud Næringshage.

Alle skal med!

Prosjektet startet høsten 2021 på ei samling der alle ansatte var til stede.
– Poenget har hele veien vært å involvere tømrere, lærlinger, byggeledere, selgere – ja hele organisasjonen. Eierskap til både problemet og løsningene er avgjørende for å skape endring, forklarer prosjektlederen.

Praktisk og gøy!

– Vi har jobba med mange forskjellige metoder: Samlinger for alle, gruppearbeid, presentasjoner, hyttetur med workshop, legobygging, testing i praksis og måling av resultater. Vi har hatt litt faglig påfyll, prosjektet har vært nedenfra og opp – og vi har hatt fokus på å ha det hyggelig underveis! Og jeg må bare si at Blink Hus Sigdal-gjengen har vært helt super å jobbe med, poengterer hun.

Fagsamling 2022 – 2023 – 2024

Fagsamling i Blink Hus Sigdal

Våren 2022 presenterte et team fra Blink Hus Sigdal sine konkrete planer for «Ryddig byggeplass» for alle leverandører og samarbeidspartnere på egen fagsamling. Ett år seinere presenterte de resultatene av første års innsats: En reduksjon av avfallsmengde på byggeplass med 53 %, samtidig som sorteringsgraden økte fra 69 % til 76 %.

Satser videre

Neste skritt for Blink Hus Sigdal ble ansettelse av en miljø- og administrasjonsleder for å sikre videre trykk på både effektiviserings- og miljøarbeidet. Høsten 2023 skal de i gang med Miljøfyrtårnprosess, og innen våren 2024 skal avfallsmengden ytterligere ned. – Målet er å bli blant de beste i landet, og prosjektet har allerede skapt veldig mye positiv oppmerksomhet i Blink Hus kjeden, sier en fornøyd daglig leder Gunbjørn Vidvei.

Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med hjelpa vi har fått fra Næringshagen til dette prosjektet. Hilde har inspirert oss til å jobbe sammen, holdt trykket oppe og sparket oss litt bak når det har vært behov for det. Vi har hatt trivelige samlinger og skapt resultater. Vi hadde ikke fått gjennomført prosjektet på denne måten uten hjelp, og nå gleder vi oss til videre samarbeid med Næringshagen framover, sier Gunbjørn Vidvei.

Kort fortalt, hva er grønn prosess?

Grønn prosess er en måte å hjelpe din bedrift i gang med å bli mer miljøvennlig. Rett og slett en prosess for å bli grønnere. Grønn prosess starter med litt påfyll av kunnskap og så finner vi ut hva bedriften ønsker å gjøre noe med. Gjennom involvering av de ansatte konkretiserer vi problemet, og finner forslag til praktiske tiltak og løsninger. Så tester vi dette ut, og måler effekten av tiltakene. Hvor omfattende prosessen skal være, hvor høye ambisjoner en skal ha og hvor lenge prosjektet skal vare er opp til bedriften, men det må settes av tid slik at alle ansatte kan involveres – det er en forutsetning for å skape resultater.

Noe for din bedrift?

Kanskje det kunne være aktuelt for deg og din bedrift? Kanskje du lurer på hvordan du skal komme i gang med miljøarbeid? Eller kanskje du ønsker å konkretisere og jobbe mer målrettet? Ta kontakt for en uforpliktende prat! Du kan også lese denne kort info om grønn prosess eller lese litt mer om prosessen på denne: Grønn prosess presentasjon. Husk at som målbedrift kan du få grønn prosess til en svært fordelaktig pris.