Prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2022-2023) samler Sigdalsbaserte hytteutviklere, håndverkere, leverandører, grunneiere og arkitekter til et bedriftsnettverk for bærekraftig hytteutvikling. Sammen med Sigdal kommune gjennomfører de seks samlinger med faglig påfyll og diskusjoner for å bli enige om framtidsretta, bærekraftige løsninger for hytteutvikling.

«Norges mest bærekraftige hyttefelt»

Prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2022-2023) samler Sigdalsbaserte hytteutviklere, håndverkere, leverandører, grunneiere og arkitekter til et bedriftsnettverk for bærekraftig hytteutvikling.

Tema i prosjektet

Aktørene i bedriftsnettverket deltar sammen med Sigdal kommune i en serie på 6 workshops. Prosessen er en tilpasset og videreutviklet versjon av en utviklingsstrategi som Nasjonalparken Næringshage og Pir II etablerte i prosjektet «Grønn Fjellhageby» i Oppdal og Rennebu. Våre workshoper har følgende temaer:

  • Hytteutvikling og lokalsamfunn – innføring i bærekraft
  • Landskap, natur og stedlige kvaliteter
  • Framtidas deltindsinnbygger og hyttekjøper
  • Hytta – sirkulær og bærekraftig
  • Smarte hytter
  • Helhetlig plan for bærekraftig hytteutvikling

Norges mest bærekraftige hyttefelt
Prosjektperiode: 2022-2023
Prosjekteier: Knut Bjertnes
Prosjektleder: Buskerud Næringshage
Finansiering: Viken fylkeskommune

Arbeidsform og resultater

Bærekraft i praksis
Hver workshop har innledning med ledende fagfolk, for å bygge kompetanse. Etterpå er det workshop med samtaler, diskusjoner og praktiske oppgaver for å skape felles forståelse for hva som gjør et hytteområde bærekraftig. Målet er å endre praksis gjennom å bygge felles forståelse og komme fram til praktiske, bærekraftige løsninger.

Ny veileder
Basert på resultatene av workshopserien skal prosjektet utvikle en veileder for bærekraftig hytteutvikling – målet er at den skal kunne fungere som et startpunkt og gi gode råd til den som planlegger ny hytteutvikling.

Kommunenettverk
Det finnes mange prosjekter om bærekraftig og miljøvennlig hytteutvikling rundt i Norge, men for lite deles på tvers. I 2023 skal prosjektet derfor dra i gang et kommunenettverk for bærekraftig hytteutvikling. Målet er at alle kommuner som har slike prosjekter og som er opptatt av tematikken skal kunne presentere sine prosjekter, lære av hverandres erfaringer og bygge kompetanse. Målgruppa er i første omgang fagpersoner i kommuner og fylkeskommuner innen plan, byggesak, miljø, utmark og klima, men åpent for andre interesserte. Påmelding til kommunenettverk kan gjøres her: https://response.questback.com/buskerudnhage/kommunenettverk

Rapporter og sluttprodukter

Basert på resultatene av de faglige innleggene og diskusjoner gjennom 6 arbeidsverksteder er prosjektet er i gang med å utvikle en veileder for bærekraftig hytteutvikling. Denne veilederen vil ferdigstilles i første kvartal 2023, og blir publisert her.

Partnere i prosjektet:

Knut Bjertnes
LY hytta AS
DRMA arkitekter AS
Habex AS
Espen og Hanne B. Kjemperud
Sigdal kommune 
Eggedal Sag AS
Buskerud Næringshage 

Med bistand fra Nasjonalparken Næringshage