Prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2022-2023) samler Sigdalsbaserte hytteutviklere, håndverkere, leverandører, grunneiere og arkitekter til et bedriftsnettverk for bærekraftig hytteutvikling. Sammen med Sigdal kommune gjennomfører de seks samlinger med faglig påfyll og diskusjoner for å bli enige om framtidsretta, bærekraftige løsninger for hytteutvikling.

«Norges mest bærekraftige hyttefelt»

Prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2022-2023) samler Sigdalsbaserte hytteutviklere, håndverkere, leverandører, grunneiere og arkitekter til et bedriftsnettverk for bærekraftig hytteutvikling.

Tema i prosjektet

Aktørene i bedriftsnettverket deltar sammen med Sigdal kommune i en serie på 6 workshops. Prosessen er en tilpasset og videreutviklet versjon av en utviklingsstrategi som Nasjonalparken Næringshage og Pir II etablerte i prosjektet «Grønn Fjellhageby» i Oppdal og Rennebu. Våre workshoper har følgende temaer:

  • Hytteutvikling og lokalsamfunn – innføring i bærekraft
  • Landskap, natur og stedlige kvaliteter
  • Framtidas deltindsinnbygger og hyttekjøper
  • Hytta – sirkulær og bærekraftig
  • Smarte hytter
  • Helhetlig plan for bærekraftig hytteutvikling

Norges mest bærekraftige hyttefelt
Prosjektperiode: 2022-2023
Prosjekteier: Knut Bjertnes
Prosjektleder: Buskerud Næringshage
Finansiering: Viken fylkeskommune

Bærekraft i praksis
Hver workshop hadde innledning med ledende fagfolk, for å bygge kompetanse. Etterpå er det workshop med samtaler, diskusjoner og praktiske oppgaver for å skape felles forståelse for hva som gjør et hytteområde bærekraftig. Målet er å endre praksis gjennom å bygge felles forståelse og komme fram til praktiske, bærekraftige løsninger.

Veileder for bærekraftig hytteutvikling

Basert på resultatene av workshopserien har prosjektet utviklet en veileder for bærekraftig hytteutvikling. Målet er at den skal kunne fungere som et startpunkt, gi gode råd og skape felles forståelse mellom alle aktører som er involvert i ny hytteutvikling.

Last ned veilederen her: Veileder bærekraftig hytteutvikling

Trenger du hjelp til å komme igang?
Vi vil gjerne at mange skal ta veilederen i bruk! Prosjektleder Hilde S. Grønhovd og prosjekteier og grunneier Knut Bjertnes kommer gjerne til deg for å presentere veilederen og gi dere en god start! Ta kontakt, så får du et tilbud fra oss. Send en e-post til hildesg@nhage.com.

Partnere i prosjektet:

Knut Bjertnes
LY hytta AS
DRMA arkitekter AS
Habex AS
Espen og Hanne B. Kjemperud
Sigdal kommune 
Eggedal Sag AS
Buskerud Næringshage 

Med bistand fra Nasjonalparken Næringshage