Denne uka lanserte vi en splitter ny veileder for mer bærekraftig hytteutvikling. Veilederen er praktisk, konkret og skal fungere som sjekkliste for alle som planlegger ny hytteutvikling. Og best av alt: veilederen er helt gratis!

Last ned veileder for bærekraftig hytteutvikling her

Gjennom prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2021- 2023) har vi jobbet på tvers, diskutert konkrete problemstillinger og kommet fram til noen faglig funderte anbefalinger. Disse anbefalingene har vi strukturert inn i tre bolker: Miljømessig-, sosial-, og økonomisk bærekraft. Veilederen brukes for å skape felles forståelse mellom grunneier, kommune, entreprenør, håndverkere og lokalsamfunn. – Vi håper den kommer til nytte!

Trenger du hjelp til å komme igang?
Vi vil gjerne at både utviklere, kommuner og andre skal ta veilederen i bruk! Prosjektleder Hilde S. Grønhovd og prosjekteier og grunneier Knut Bjertnes kommer gjerne til deg for å presentere veilederen og gi dere en god start! Ta kontakt, så får du et tilbud fra oss. Send en e-post til hildesg@nhage.com.

Partnerne i prosjektet har vært følgende:
Grunneier og prosjekteier: Knut Bjertnes
LY hytta AS
DRMA arkitekter AS
Entreprenør Habex AS
Grunneiere Espen og Hanne B. Kjemperud
Sigdal kommune
Eggedal Sag AS
Prosjektleder Buskerud Næringshage

Prosjektet har også fått bistand fra Nasjonalparken Næringshage og bygd videre på deres erfaringer fra prosjektet Grønn Fjellhageby. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.

Les mer om «Norges mest bærekraftige hyttefelt» her