Hjem / Kompetansepilot – Byggebransjen

Buskerud Næringshage er lokal samarbeidspartner for et prosjekt i regi av Viken fylkeskommune der vi skal bidra til å koble kompetansebehovene i bygg- og anleggsbransjen med ulike kompetansetilbud.

Det tilbys flere ulike webinar innen dette tema, og de webinarene som allerede er gjennomført vil du kunne se i linkene under.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva som er deres behov for økt kompetanse.

Send spørsmål og innspill til: marianne@nhage.com

Leilighetsbygg i tre > 4 etasjer

Av/ The Bioeconomy Region, BYGG I TRE, Norwegian Wood Cluster med samarbeidspartnere

Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å
bruke konstruktivt tre også i høye bygg. For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal
oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk.
Potensiale for å redusere klimagassutslippene i byggenæringen er stor. Årlig settes det i gang rundt 3.500 nye
leilighetsprosjekter over 4 etasjer til en verdi på ca. 10,8 milliarder. For å dele kunnskap og erfaringer inviterer
vi til webinar med spesiell fokus på lyd og brann i høye leilighetsbygg 28. oktober kl. 08:30 – 10:00.

Påmeldingsfrist 27. oktober kl 18 HER

Kartleggingsverktøy av bedriftens digitale kompetanse

DigitalNorway har utviklet et kartleggingsverktøy.

Dersom du ikke allerede har testet det ut, håper vi du vil bruke ca 15 min på å klikke deg gjennom skjemaet.  

Kartlegging for bygg- og anlegg

Kartlegging for øvrige næringer

Verktøyet er ikke ferdig utviklet, og vi ønsker svært gjerne innspill på evt feil/mangler ved kartleggingen, slik du vurderer det. For eksempel hvilke andre områder ser du behov for økt kompetanse på kort og lang sikt, gjerne innen ditt fagfelt?

Veldig fint om du vil klikke deg gjennom og gi oss en rask tilbakmelding på om det er noe mer dere mener bør være med?

Dette handler om å få kartlagt hvilken informasjon dere ser behov for.

Hva er livsløpsvurderinger?

Av/ Anders Brekke 24. september 2021

Lurer du på hva livsløpsvurderinger, altså LCA, er? NORSUS har laget en kort film (https://youtu.be/fvD5fT0LtaE) for å forklare hovedprinsippene knyttet til denne metoden for å undersøke produkters miljøprestasjon. Den danner grunnlaget for EPD-er og også reglene knyttet til produkters miljøfotavtrykk i EU. For å vise hvor miljøvennlig tre kan være i bygninger, er LCA et helt essensielt verktøy, så det er lurt å begynne å lære seg mer om metoden.

Frokostwebinar: Tre som klimaskall – overflatebehandling og modifisering

Av/ Knut Magnar Sandland 9. september 2021

Ved bruk av tre som fasademateriell vil type trevirke, teknisk utforming og behandling ha stor betydning for levetiden til trefasaden. I dette seminaret er konstruktiv trebeskyttelse, overflatebehandling og ulike modifiseringer sentrale temaer.

Frokostwebinar: 25. august Trekonstruksjoner – muligheter

Av/ Knut Magnar Sandland 5. juli 2021

Ulike treprodukter kan gi ulike konstruksjonsmessige løsninger for bruk av tre i bygg. Flere massivtreprosjekter har blitt godt kjent etter hvert, men det finnes flere trebaserte løsninger for bygging med tre. På bakgrunn av dette inviterer BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia til digitalt frokostwebinar om ulike løsninger for trekonstruksjoner.

Frokostwebinar: 16 juni

Av/ Knut Magnar Sandland 9. juni 2021

Klimatiltak som konkurransefortrinn – Miljødeklarasjon (EPD)

Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer

Av/ Katrin Zimmer 28. mai 2021

NIBIO-publikasjonen «The environmental impacts of wood compared to other building materials» (Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer, Hill and Zimmer 2018), (https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2496052) går inn på generelle forhold i sammenheng med de ulike metodene til miljøpåvirkningsanalyser. Rapporten analyserer livsløpsanalyser gjennomført på forskjellige trematerialer i Norge og andre sammenlignbare land, samt konkurrerende materialer som betong og stål.

Frokostwebinar Torvbråten Skole

Av/ Knut Magnar Sandland 9. mai 2021

Frokostwebinar – Torvbråten skole 26. mai kl. 08:30-10:00

Trebehandling – Innovasjon, metoder og trender

Av/ Knut Magnar Sandland 2. mai 2021

I NIBIO-publikasjonen Trebehandling – innovasjon, metoder og trender presenteres ulike typer trebehandling som finnes i Norge – både gamle og nye metoder – samt at det informeres om riktig bruk av tre. (Forfattere: A. Treu, L. Sandved Dalen, L. Ross Gobakken, E. Larnøy og G. Alfredsen).

CLICKdesign

Av/ Gry Alfredsen 22. april 2021

I ForestValue prosjektet CLICKdesign  utvikles et verktøy for enkelt å spesifisere levetid for treprodukter.

Massivtreelementer og brannegenskaper

Av/ Geir Glasø 14. april 2021

Tekna arrangerer ulike kurs, og flere av kursene ligger ute på Tekna sine hjemmesider.
I 2017 hadde Tekna et eget frokostkurs om temaet Massivtreelementer og brannegenskaper. På dette kurset snakket Splitkon ved Erlend Johansen (norsk leverandør av massivtreelementer) og Treteknisk ved Geir Glasø om massivtreelementers brannegenskaper. I tillegg forteller Arkitekt Jørgen Tycho fra Oslotre om erfaringer med store konstruksjoner i massivtreelementer.

CIOL – Treimpregnering

Av/ Erik Larnøy 17. mars 2021

Norges forskningsråd støtter kommersialisering av CIOL, et samarbeid mellom NIBIO og Ard Innovation finansiert med 5 millioner kroner gjennom FORNY.

For mer info kontakt Marianne Skjetne Bøe

Se LinkedIn

Marianne Skjetne Bøe

Prosjektleder og forretningsutvikler

Telefon 924 89 400

E-post marianne@nhage.com

Nøkkelkompetanse:
Økonomi og regnskap
Prosjektledelse
Nærings- og bygdeutvikling
Offentlig og privat sektor
Utdanning og erfaring:
Utdannet siviløkonom fra Høyskolen i Karlstad, Sverige.
Har flere års erfaring som økonomisjef, koordinator og prosjektleder innen både offentlig og privat sektor.
Selvstendig næringsdrivende, gårdbruker og eiendomsutvikler siden 2003.