Forstudien Besøkssenter Hardangervidda på Rødberg 2022 har følgende mål:

  • Konkretisere et konseptforslag med innhold og tenkt beliggenhet for besøkssenter Nore og Uvdal. Det er viktig her å se på hvordan besøkssenteret på Rødberg kan komplementere Skinnarbu og Eidfjord
  • Utvikle Numedal som vertskap for Hardangervidda.
  • Forankre arbeidet både blant lokalbefolkningen, politikerne og næringsaktører.
  • Beskrive forprosjektet som må på plass før endelig beslutning kan skje.

Arbeidsform og resultater

Konseptforslag

Pir II fikk oppdraget med å gjennomføre prosess og utarbeide konseptforslag med forslag til innhold og beliggenhet.

Rapporten synliggjør hvordan et besøkssenter kan kombineres med andre tilbud, og føre til økt attraksjonskraft i Rødberg.

Studietur

Høsten 2022 ble det gjennomført studietur Sogn. Representanter fra politikk, næringsliv og administrativ ledelse besøkte Bremuseet i Fjærland, Bakar Jon i Byrkjelo og ViteMeir i Kaupanger.

Fakta om prosjektet

Prosjektnavn: Forstudie Besøkssenter Hardangervidda på Rødberg

Prosjektperiode: 2022

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune

Prosjektleder: Buskerud Næringshage

Finansiering: Miljødirektoratet (Villreinfjellet som Verdiskaper) og Nore og Uvdal kommune.