Hjem / ANUK: Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad

ANUK: Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad

ANUK-prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Regionalt Forskningsfond Viken og Viken fylkeskommune. Gjennom ANUK-prosjektet har vi ønsket å undersøke hvordan en kan arbeide praktisk med tillit, kultur og holdninger for å øke kommunenes utviklingsevne og attraksjonskraft. Det sentrale spørsmålet vi ønsket å studere var hvordan man kan skape en utviklingskultur, hvor man jobber sammen for å skape attraktive og bærekraftige lokalsamfunn?

ANUK: Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad
Prosjektperiode: 2021-2022
Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune
Prosjektleder: Buskerud Næringshage

Hovedmålet

Hovedmålet for kvalifiseringprosjektet har vært tredelt:

  1. Å kartlegge utfordringsbildet knyttet til utviklingskultur og attraksjonskraft i de to kommunene.
  2. Å utvikle en prototype på en prosess som kombinerer ulike verktøy og etablerer møteplasser på en slik måte at det kan skape en utviklingskultur.
  3. Å legge en plan for skalering og testing av prototypen i et hovedprosjekt.

Prosjektet har hatt vesentlig flere aktiviteter i Nore og Uvdal enn i Krødsherad. Vi har gjennomført en rekke undersøkelser, intervjuer og workshops, og Telemarksforsking har følgeforsket på hele prosessen.

Hovedrapporter

Resultatet fra prosjektet er presentert i følgende publikasjoner:

Hovedpresentasjon – resultater av ANUK i Nore og Uvdal kommune:
https://nhage.com/wp-content/uploads/2023/05/ANUK-Oppsummering-presentasjon-.pdf 

Hvordan bli en attraktiv kommune – utfordringer og muligheter i Nore og Uvdal
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/hvordan-bli-en-attraktiv-kommune/4145

Tillitsmåling Nore og Uvdal
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/tillitsmaling-i-nore-og-uvdal-2021/4136

Tillitsmåling Krødsherad
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/tillitsmaling-krodsherad/4156/

Regional analyse Nore og Uvdal
https://regionalanalyse.no/rapport/3052/1/1

Regional analyse Krødsherad
https://regionalanalyse.no/rapport/3046/1/1

ANUK prosjektet har samlet følgende partnere til samarbeid:

Nore og Uvdal kommune
Krødsherad kommune
Telemarksforsking
DOGA
Nordic Edge
Distriktssenteret
Viken fylkeskommune
Buskerud Næringshage