Prosjektet «Stølsdrift i framtidas landbruk» 2020-2023 har følgende mål:

  • Sette fokus på stølsdrift som kulturbærer og kulturlandskapspleier, øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk
  • Skape nettverk og fellesskap som er viktige i den enkelte sin hverdag
  • Ta vare på å bringe videre kunnskap til dagens drivere
  • Stimulere til at stølsdrifta opprettholdes ved generasjonsskifte
  • Formidle arbeidskraft
  • Gjøre kjent ny teknologi som kan lette stølsdrifta
  • Økonomien i stølsdrift

Målgruppa i prosjektet er folk som driver aktiv stølsdrift i Hallingdal, Numedal og Sigdal.

Arbeidsform og resultater

Praktikantordning

Sommeren 2022 ble det tilrettelagt for at praktikanter kunne jobbe på støl en uke og lære om stølsdrift. Stølsdriverne fikk hjelp i drifta, og flere av praktikantene fikk jobb som stølshjelp etter endt praktikantperioden. 10 praktikanter og 8 støler var med på programmet. Tilbakemeldingene fra praktikantene og stølene er udelt positive. I spørreundersøkelsen som ble gjennomført etter sesongen svarer alle praktikantene at de er fornøyd ned læringsutbyttet fra praktikantperioden, og at de fikk god innsikt i norsk stølskultur. Stølsdriverne svarer i samme spørreundersøkelsen at de synes praktikantene var veldig interessert i å lære om stølsdrift, og vil anbefale andre støler å ha praktikant.

Praktikantperioden for 2023 er i mål, og mange har hatt flotte opplevelser på støl i sommer.
En av disse er Mosefine Golberg, som har vært på støl hos Magne og Marianne Øynebråten på Golsfjellet. Hun skriver til oss:

«Uka har vært kjempebra!! Lært utrolig masse, og vært så heldig å få være med så hyggelige folk! Virkelig vært en uke jeg kommer til å huske lenge, og ta med meg masse kunnskap videre i utdannelsen🤩. Dette er noe jeg kommer til å ta med meg alle vennene mine på ved en senere anledning😁»

Sauer på utmarksbeite

Arrangementer og formidling

Høsten 2022 ble det gjennomført studietur til stølene Selstali og Bergstaulen i Tinn kommune. I februar 2023 ble det arrangert en fagdag med fokus på generasjonsskifte og fornybar energi i landbruket. Høsten 2023 planlegges det et webinar hvor vi forteller om hva vi har lært i prosjektet.

Kanskje er vi også et av innslagene på Fjellkonferansen i november 2023? Følg med!

Prosjektet har utarbeidet egen film. Den vil lanseres høsten 2023. Følg med på Buskerud Næringshage sin Facebook-side og se når det skal skje!

Fakta om prosjektet 

Prosjektnavn: Stølsdrift i framtidas landbruk

Prosjektperioden 2020-2023

Prosjekteier: Hol kommune v/Håvard Holeplass

Prosjektleder: Buskerud Næringshage

Finansiering: Viken Fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken