Prosjektet «Stølsdrift i framtidas landbruk» 2020-2023 har følgende mål:

  • Sette fokus på stølsdrift som kulturbærer og kulturlandskapspleier, øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk
  • Skape nettverk og fellesskap som er viktige i den enkelte sin hverdag
  • Ta vare på å bringe videre kunnskap til dagens drivere
  • Stimulere til at stølsdrifta opprettholdes ved generasjonsskifte
  • Formidle arbeidskraft
  • Gjøre kjent ny teknologi som kan lette stølsdrifta
  • Økonomien i stølsdrift

Målgruppa i prosjektet er folk som driver aktiv stølsdrift i Hallingdal, Numedal og Sigdal.

Arbeidsform og resultater

Praktikantordning

Sommeren 2022 ble det tilrettelagt for at praktikanter kunne jobbe på støl en uke og lære om stølsdrift. Stølsdriverne fikk hjelp i drifta, og flere av praktikantene fikk jobb som stølshjelp etter endt praktikantperioden. 10 praktikanter og 8 støler var med på programmet. Tilbakemeldingene fra praktikantene og stølene er udelt positive. I spørreundersøkelsen som ble gjennomført etter sesongen svarer alle praktikantene at de er fornøyd ned læringsutbyttet fra praktikantperioden, og at de fikk god innsikt i norsk stølskultur. Stølsdriverne svarer i samme spørreundersøkelsen at de synes praktikantene var veldig interessert i å lære om stølsdrift, og vil anbefale andre støler å ha praktikant.

Vinteren 2023 er prosjektet i gang med å planlegge praktikantperioden for 2023. For mer informasjon om ordningen.

Studietur

Høsten 2022 ble det gjennomført studietur til stølene Selstali og Bergstaulen i Tinn kommune.

Film

Prosjektet har utarbeidet egen film.

Fakta om prosjektet

Prosjektnavn: Stølsdrift i framtidas landbruk

Prosjektperioden 2020-2023

Prosjekteier: Hol kommune v/Håvard Holeplass

Prosjektleder: Buskerud Næringshage

Finansiering: Viken Fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken