Har du en god idé og vil lære mer om hvordan du kan realisere den? Uansett hvor du er i prosessen er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Gratis veiledning hver tirsdag

Målet med veiledningstilbudet er å hjelpe deg med å komme videre med din ide. Vi kan bistå med nettverk, kontakt med Innovasjon Norge, planer og salgsarbeid. Tjenesten er gratis for alle som bor eller ønsker å starte bedrift i Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Ta kontakt med veileder Benedikte Pettersen.
Vi tilbyr møter fysisk, på teams eller telefon.

Les mer om våre tilbud her!

Se alle våre kurs her!

 

 

Ta kontakt for å booke veiledning:
Benedikte Pettersen

Etablererveileder
benedikte@nhage.com

Ser frem til å høre fra deg!

NB: Pga. ferie vil en ikke kunne avtale veiledning i juli, men vi kontakter deg så fort ferien er over.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 8500 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.Se prosess og pris her. Kom raskt og effektivt i gang med miljøfyrtårn sertifisering i dag.

Buskerud Næringshage AS tilbyr å gjennomføre en Miljøfyrtårnprosess.

Kom raskt og effektivt i gang

Målet er å følge bedriften fram til sertifiseringen av Miljøfyrtårn. Prosessen går ut på å bevisstgjøre både ledelsen og ansatte om behovet for å prioritere bærekraft og grønn omstilling i organisasjonen. Dette innebærer både samfunnsansvaret, men også potensialet for effektivisering, innovasjon og utvikling som finnes der. Prosessen skal komme fram til en konkret plan hvordan man går fra ord til handling på bærekraft og gjøre virksomheten klar til sertifisering i Miljøfyrtårn.

Prosessen gjennomføres med et oppstartsmøte, 3 arbeidsmøter samt 1 møte med alle ansatte. Bedriften må belage seg på noe jobb mellom møter.

Vi tilbyr følgende pakke:

 • Oppstartsmøte à 3 timer
 • 3 Arbeidsmøter à 3 timer
 • Oppsummeringsmøte à 3 timer
 • Forberedelse og oppsummering estimert 25 timer

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt: Buskerud Næringshage AS
Marianne Skjetne Bøe –  Prosjektleder
Tel: 924 89 400 Mail: marianne@nhage.com

 

Hvorfor bli sertifisert? 

Her er åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

1. Bli bærekraftig

Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 • 76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

2. Oppnå konkurransefortrinn

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

 •  60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

3. Styrk merkevaren

Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

 •  68 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

4. Kutt kostnader

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

 • 54 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

5. Sett mål og skap resultater

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

 • 64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

6. Senk sykefraværet

Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.

Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har styrket arbeidsmiljøet.

7. Få kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.

8. Bygg omdømme og lederskap

Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

 • 55 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og partnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

 

Ønsker du mer informasjon?

 

 

Marianne Skjetne Bøe

Prosjektleder

Buskerud Næringshage AS

Tel: 924 89 400

Mail: marianne@nhage.com

 

Her får du gode råd til hva du bør tenke på når du skal starte bedrift.

 1. Gjør grundig research.

Hva skiller din løsning eller ditt produkt fra det som allerede finnes på markedet? Er kundene villig til å betale for den eventuelle forbedringen eller forskjellen?

 

 1. Lag en solid forretningsplan.

Hvorfor vil du etablere denne bedriften? Hva er hovedformålet og hvem er målgruppen?

 

 1. Skaff kapital

Det koster å etablere eget firma. Hvordan skal du skaffe nok kapital til å utvikle bedriften og skape vekst?

 

 1. Bygg nettverk.

Sett deg mål og gjør prioriteringer og hvilke møteplasser du bør være på. Møt mennesker som kan åpne dører. Vær nysgjerrig, proaktiv og åpen.

 

 1. Ha et godt team rundt deg.

Flere hoder tenker bedre enn ett. Blir du en del av et gründer hus, vil du få nye perspektiver og ideer til din bedrift.

 

Har du en idé du ønsker å utvikle?

Har du en idé du ønsker å utvikle? Vi hjelper deg med å utvikle idéen helt til ferdig produkt. Del din idé og skisse med oss. Vi tilbyr gratis møter for at du skal kunne få råd og veiledning om hvordan komme videre med ditt prosjekt. Les me her og kontakt oss!

 

 

 

 

 

 

Under her vil du finne mange nyttige maler og lenker for deg som vil starte bedrift.
Starte og drive bedrift

Oppstartfinansiering og støtteordninger

ÅRETS BEDRIFT er kåret på Numedalskonferansen🔥🔥🔥
Vi gratulerer Nore Bygg As som vinner og ønsker de lykke til videre!
En stor takk og gratulasjon til de nominerte også:
💥 Ekstra Veggli
💥 Fulsaas Maskin
Vi heier på dere alle og takk for den fantastisk innsatt dere gjør for å styrke Numedal og næringslivet lokalt!
Jury: Ann Sofi Bogstrand, Roger Rustand, Jon Vegar Persen og Gro Irene Svendsen
Juryens begrunnelse

Først av alt så vil vi si at dere er verdige nominerte alle sammen, og det har ikke vært en lett jobb å kåre en vinner blant disse fantastiske kandidatene. Kriteriene som har ligget til grunn for å bli årets bedrift er:

 • Har håndtert pandemien godt økonomisk
 • Har spennende fremtidsutsikter
 • Skaper arbeidsplasser
 • Tar samfunnsansvar
 • Bidrar til å styrke Numedals omdømme

Som sagt har det vært veldig vanskelig for juryen å kåre en vinner ut av disse 6 sterke kandidatene. Vi har studert i detalj hvordan bedriften har svart ut de 5 kriteriene. Alle bedriftene kan svare ut de fleste av kriteriene og bidrar til god næringsutvikling i Numedal på hver sin måte.

Den vi har landet ned på har siden oppstart hatt en god vekst både økonomisk og med antall ansatte. De har fokus på å ta inn yngre krefter i bedriften og bidrar med gode lærlingplasser i Numedal. Bedriften har også gjennom tid bidratt til å investere inn i nye vekstbedrifter i Numedal samtidig som de tar samfunnsansvar både vedr. å støtte lokalsamfunnet, som å være med i konkrete prosjekter samt å delta aktivt både i politiske arenaer, folkemøter og i fellesskapsarenaer i næringslivet. Daglig leder er ekstremt engasjert også utenfor bedriften, noe som blir lagt merke til. Bedriften bidrar også til å styrke Numedals omdømme på en god måte ved å være god på å velge lokale samarbeidspartnere samt å være med på å tenke nytt både når det gjelder leveranser og prosjekter. Det kan være flere av de nominerte her som kjenner seg godt igjen, og derfor har det vært et veldig tett race,

Men Vinneren av Årets bedrift 2021 er Nore Bygg AS!!

Vi gratulerer så mye. I tillegg til heder å ære, får dere kr 5000,- som kan brukes til sosiale aktiviteter, slik at man styrker arbeidsmiljø og feirer sammen med alle ansatte!

Starte egen bedrift? Her får du en oversikt over kurs og aktiviteter høsten 2022 for alle de som ønsker å starte bedrift eller har et prosjekt de ønsker å prate om. Så går du med en gründer i magen og har lyst til å starte for deg selv? Finn kurset nedenfor som passer deg. De fleste tilbud er gratis alle som bor i Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Digitale kurs høsten 2022

 • Digitalt kurs – Hvordan starte bedrift? – 30.august kl 09.00-11.00 (Ferdig)
 • Digitalt kurs – Hvordan starte bedrift? – 13.september kl 13.00-15.00

Meld deg på digitalt kurs her!

Vi gir deg en gjennomgang av hvordan starte en bedrift, fra grunnleggende til ekspert. En vellykket oppstart står og faller på kunnskap og støtte i oppstartfasen. Vi guider deg gjennom noen av utfordringene ved å starte en ny bedrift.

Hva lærer du?
✅ Starte og drive bedrift
✅ Oppstartfinansiering
✅ Støtteordninger
✅ Nyttige tips ved oppstar
✅ Nyttige maler

 

Etablererkurs
Lær å starte din egen bedrift
Gründerakademiet på Lampeland 

Gründerakademiet er kurset som skal hjelpe etablereren som har vilje og evne til å starte egen bedrift!

Antall deltakere: 10-15 stk.
Målgruppe: Alle som ønsker å starte bedrift eller er i oppstarten av sin bedrift,
Krav: Ingen forkunnskaper nødvendig
Språk: Norsk

SAMLINGER HØSTEN 2022

22-23. Oktober:  Samling på Lampeland
11-13. November:  Digital samling
30.november:  Avslutning

Hva lærer du?
✅ Starte og drive bedrift
✅ Oppstartfinansiering
✅ Støtteordninger
✅ Nyttige tips ved oppstar
✅ Nyttige maler
Kurset er støttet av kommunene og Viken Fylkeskommune. Kurset koster 1190,- pr. person for de som bor i som bor i Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

MELD DEG PÅ
Gründerakademiet på Lampeland HER!

Gratis veiledning hver tirsdag

Vi tilbyr gratis veiledning hver tirsdag  for alle som ønsker å starte bedrift eller er i oppstarten

Ta kontakt for mer informasjon.

Benedikte Pettersen
Etablererveileder
benedikte@nhage.com

Bli med på årets møteplass med stor M. Vi gjentar suksessen fra 2019 og inviterer endelig til Numedalskonferansen 2022! Dette blir en ettermiddag fylt opp av stoltheter fra Numedal, inspirasjoner utenfra samt underholdning og tradisjoner.

Kjøp billetter her!!

 

Program

Vi kan friste med mange spennende foredragsholdere. Programmet er nå på plass, og vi har delt det opp i to bolker; «muligheter av naturgitte ressurser» og «suksesskriterier for Numedals framtid». Matematiker og teknologiekspert Silvija Seres kommer og skal holde foredraget «Bærekraft er rød, grønn og blå». Vi ønsker også få en dialog med mellom scenen og publikum, og inviterer lokalt næringsliv til diskusjon i en sofaprat. Målet er å skape engasjement og inspirasjon til å se nye muligheter i bærekraftig næringsutvikling her i dalen.

Last ned PDF her – > Program – Numedalskonferansen 2022

PROGRAM NUMEDALSKONFERANSEN

 

15.00 – Registrering

Registrering og mingling fra kl. 15:00

16.00 – Åpning

Åpning. Velkommen til årets Numedalskonferanse!

– Velkommen v/ Gro Irene Svendsen i Buskerud Næringshage AS

– Introduksjon av årets konferansier Arne Hjeltnes


Kl. 17.00 

Mulighetsrom av naturlige ressurser

 

Hyttebygging i fremtiden

Tine Normann, ordfører i Sigdal og leder av hytteforum i USS

Numedal som vertskap for Hardangervidda

Arne Hjeltnes, årets konferansier samtidig

Sirkulærøkonomi i praksis

Kristine Nore, daglig leder i Omtre AS

Sofaprat med lokalt næringsliv

Med blant annet stortingsrepresentant Even Røed

Middag

Mat og underholdning med lokale fristelser produsert i Numedal

Årets bedrift 2021

Presentasjon av de nominerte og kåring av vinner

 

Kl. 18.30
Suksesskriterier for Numedals fremtid

Samarbeid til nye høyder, en suksesshistorie

Arild Borge fra Drømmehytta og medeier i Numedal Næringspark

Bærekraft er rød, grønn og blå

Silvija Seres, matematiker og teknologiekspert med mange års

erfaringer som leder fra forskjellige bransjer,

Sofaprat

Med representanter fra lokalt næringsliv

Kl. 21.00 Avslutning og vel hjem

 

Husk å sikre deg billett så tidlig som mulig.

Kjøp billetter her!

 

 

 

 

Gjentar suksessen fra 2019

– Den aller første Numedalskonferansen ble en braksuksess høsten 2019, og vi er glade for å endelig kunne invitere næringsliv og innbyggere i Numedal til storsamling i Numedalshallen igjen, sier Nina Iversen, prosjektleder for Numedalskonferansen og forretningsutvikler ved  Buskerud Næringshage.

Kjøp billetter her!

 

Arne Hjeltnes er årets konferansier
Programleder, bygdeentusiast og lokalmatelsker Arne Hjeltnes skal være konferansier, og temaet for konferansen er «Framtidas Numedal».  Han skal også bidra med et foredrag med tema «Numedal som vertskap for Hardangervidda».

Årets program er satt

– Programmet er nå på plass, og vi har delt det opp i to bolker; «muligheter av naturgitte ressurser» og «suksesskriterier for Numedals framtid». Matematiker og teknologiekspert Silvija Seres kommer og skal holde foredraget «Bærekraft er rød, grønn og blå». Vi ønsker også få en dialog med mellom scenen og publikum, og inviterer lokalt næringsliv til diskusjon i en sofaprat. Målet er å skape engasjement og inspirasjon til å se nye muligheter i bærekraftig næringsutvikling her i dalen.

Viktigst å møtes
Selv om programmet blir bra, er Buskerud Næringshage aller mest opptatt av å samle folk. – Vi er blitt utrolig effektive til å jobbe digitalt, men det gjør kanskje behovet for å ta seg tid til å møte folk enda større. Vi pleier å si i Næringshagen at «ting skjer når folk møtes», det gjelder for Numedal også!

Samarbeid for suksess

Buskerud Næringshage har fått med seg både Rollag Næringsforening og Nore og Uvdal Næringsselskap i planleggingen av programmet. Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg er også med i samarbeidet om konferansen. – I tillegg så har vi fått sponsorer som Ringerikskraft, Skue Sparebank og Miljøringen SA. Dette gode samarbeidet gjør det mulig for oss til å gjennomføre en Numedalskonferanse med høy kvalitet, avslutter Nina Iversen.

For kommentarer og spørsmål kontakt: Nina Iversen, prosjektleder: 994 11 270

Kjøp billetter her!

Bli med på årets møteplass med stor M. Vi gjentar suksessen fra 2019 og inviterer endelig til Numedalskonferansen 2022! Dette blir en ettermiddag fylt opp av stoltheter fra Numedal, inspirasjoner utenfra samt underholdning og tradisjoner.

Kjøp billetter her!!

 

Program

Vi kan friste med mange spennende foredragsholdere. Programmet er nå på plass, og vi har delt det opp i to bolker; «muligheter av naturgitte ressurser» og «suksesskriterier for Numedals framtid». Matematiker og teknologiekspert Silvija Seres kommer og skal holde foredraget «Bærekraft er rød, grønn og blå». Vi ønsker også få en dialog med mellom scenen og publikum, og inviterer lokalt næringsliv til diskusjon i en sofaprat. Målet er å skape engasjement og inspirasjon til å se nye muligheter i bærekraftig næringsutvikling her i dalen.

Arne Hjeltnes gleder seg til å være årets konferansier samtidig som han skal holde et foredrag om «Numedal som vertskap for  Hardangervidda».

Silvija Seres  – Matematiker og teknologiekspert med mange års erfaringer som leder fra forskjellige bransjer. Hun skal lære oss «Bærekraft er rød, grønn og blå»

I tillegg blir det innsalg fra lokalt næringsliv, lokal underholdning og ikke minst lokalmat – Vi håper at DU kommer!

Vi lover et minst like bra arrangement som i 2019

Last ned Program – Numedalkonferansen her!

 

 

 

Praktisk

Dato: 17.august,
Åpning: kl. 15:00-21:00

Sted: Numedalshallen på Norefjord

Pris inkl. konferansebillett og middag

 • Pris per person Kr 1040,-
 • Pris for målbedrifter Kr. 950,-
 • Konferansebillett uten mat Kr 640,-

Bli med da vel!
Kjøp billetter her!

 

 

Spørsmål?

Lurer du på noe? Ta kontakt med Nina Iversen
nina@nhage.com
Tlf: 99411270

 

Det er ingen hemmelighet at arbeidshverdagen til en bedriftseier kan være både hektisk og krevende. Da kan noen gode tips for effektivisering komme godt med, og det er nettopp dette vi har samlet i denne artikkelen. Vi har snakket med en rekke gründere av små og store bedrifter. Her finner du deres beste tips til hvordan du kan effektivisere hverdagen din som bedriftseier. 

 

Bygg et sterkt team

Rådet som kom tilbake fra flest gründere var nettopp det “Ikke prøv å gjøre alt selv”, og dette er noe vi stiller oss bak. Vi vil faktisk gå så langt som å si at en av de viktigste oppgavene til en god leder, er å vite hvilke oppgaver han skal holde på og hvilke som skal delegeres for at virksomheten skal fungere effektivt.  Bygg et sterkt team rundt deg, og pass på at de du velger kan styrke sine svake sider. En nybegynnerfeil er at man velger de som er mest lik seg selv, men disse besitter sjeldent den kunnskapen man egentlig trenger.  En av de tøffeste oppgavene en bedriftseier må gjøre er å gi slipp på virksomheten sin. Her snakker vi ikke om å gi tapt på ledelsen, men må delegere oppgaver til de riktige menneskene. Da må man ha et sterkt team rundt seg med de riktige ferdighetene. På denne måten vil alle kunne fokusere på det virkelig er best på, slik at bedriften kan lykkes. 

 

Bruk data

En unik fordel for de som starter en virksomhet i dag, er at vi har tilgang på enorme mengder data. Takket være moderne teknologi kan man finne svaret på en rekke spørsmål. Dette er noe en bedriftseier kan bruke til sin fordel. Analysering av data vil sørge for at du kan forstå kundene dine, måle effektiviteten til bedriften og gjøre de nødvendige tilpasningene.  Selv om tilgang på data har gjort det mulig å effektivisere virksomheten, har bedrifter også blitt stadig mer avhengige av denne dataen. Konkurrenter og utfordrere benytter sin egen informasjon til akkurat det samme. Dette betyr at man må ha gode systemer på plass for å sikre at den riktige dataen blir tolket slik den skal. 

Finn en balanse 

Det er ingen hemmelighet at livet som bedriftseier kan være hektisk, men det er viktig å finne en god balanse. Du må nok belage deg på lange kvelder og tidlige morgener, men effektivisering vil være nøkkelen til langsiktig suksess. Ved å finne en god balanse kan du som bedriftseier fokusere målrettet på det større bildet. Her anbefaler vi derfor:

 • At data brukes så effektivt som mulig 
 • Delegering av oppgaver slik at de gjøres av den best egnede
 • Fokus på kvalitetsinnhold 
 • Gode verktøy for å holde styr på de ulike arbeidsoppgavene som må gjøres av hver enkelt rolle i bedriften

Vakt om tiden din 

En felle mange bedriftseiere begår er at de mister oversikt over de ulike hattene de bærer. Dette er en del av det å starte en egen virksomhet, men det kan også gjøre tidsfordelingen mindre effektiv. Man må gjerne være daglig leder, markedsføringssjef, regnskapsfører og prosjektleder på samme tiden. Da er det viktig med de riktige verktøyene, men hvor skal man egentlig begynne?

Det finnes utallige tjenester og plattformer som retter seg inn mot små bedrifter og eiere. Men om man skal sammenligne hver enkelt tjeneste, teste og konkludere kan det ta enda lenger tid. Derfor vil en sammenligningstjeneste som Enkelbedrift være et godt utgangspunkt. Her finner du anmeldelser, tester og oversikter over de beste bedriftstjenestene. For hva er vel bedre enn å effektivisere jakten på de beste effektiviserings verktøyene? 

Fokuser på nisjen deres

Har du hørt begrepet “ikke tygg over mer enn du kan svelge?” vel – det gjelder også for bedrifter. Det er lett å bli ivrig når man starter noe nytt, men dette kan føre med seg fatale konsekvenser. Ved å spre virksomheten tynt utover for mange muligheter samtidig, vil det være tilnærmet umulig å effektivisere noe som helst. Et klart tips fra suksessfulle gründere er derfor dette; forbli fokusert på nisjen din. 

Prioriter kundeservice

Kundeservice kan bli et hodebry for både store og små selskaper. Dette gjelder spesielt om man har dårlige systemer på plass der både kunder og ansatte blir rastløse. Ønsker du å effektivisere hverdagen som bedriftseier bør du derfor sørge for at kundene får det de ønsker. Her vil smidige løsninger for raske svar være det beste for kundene.  Mange ser på kundeservice som en kostnad, men god kundeservice kan være verdifullt. Fornøyde kunder kan gi merkevarelojalitet, bygge oppmerksomhet rundt virksomheten og tillit fra forbrukerne. For deg som leder kan dette bety en smidigere hverdag med et maskineri som kjører seg selv. 

Oppsummering

Det er ingen tvil om at det er mye arbeid og rot knyttet til det å være en bedriftseier. Derfor er det viktig med en effektivisering i hverdagen. Her har vi snakket med en rekke suksessfulle gründere om hva de mener er det viktigste for en bedriftseier. Vi har også sett på noen verktøy som kan gjøre hverdagen enklere. 

Trenger du hjelp med oppstart av din egen bedrift?
Vi tilbyr gratis sparring og rådgivning ved oppstart av din egen bedrifter.

Ta kontakt med Etablererveileder
Benedikte Pettersen
Tlf: 47616136 / benedikte@nhage.com