Sauer på utmarksbeite

En unik mulighet for deg som er interessert i landbruk, dyr og stølsdrift! Vi søker praktikanter sommeren 2022. Få et unikt innblikk i Norsk stølsliv!

Søker praktikanter

Gjennom prosjektet «Stølsdrift i Framtidas landbruk» tilbyr vi opplæring stølsdrift på støler i Hallingdal og Sigdal. Praktikantperioden går over 7 dager. Målgruppen er folk i alle aldre som ønsker å lære mer om stølsdrift, og som kanskje kan tenke seg å drive egen støl eller jobbe som stølshjelp på sikt. Opplæringen er gratis!

Det blir gode opplevelser, ny erfaringer og hardt arbeid!. Du vil ta del i den daglige drifta på stølen.

 

Samspill med naturen

Stølsdrift er dypt rotfestet i den norske kulturarven. Kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk er viktig for å føre arven videre. Samtidig er stølsdrift viktig for å utnytte beiteressursen som ligger i utmarka. I dag er det i ca 950 støler med aktiv drift i Norge.

Praktisk

 • Praktikantene vil ta del i den daglige drifta på stølen.
 • Praktikantordninga varer ei uke (7 dager).
 • Opplæringa blir tilpassa drifta på den enkelte støl. Noen av stølene har tilbud om tilsettelse som sommerhjelp etter avsluttet praktikantperiode.
 • Tilbudet er gratis, og det er gratis kost og losji.
 • Vi har støler med melkekuer, melkegeiter og noen støler med melkeforedling.

Opplæring

Praktikanten deltar aktivt i stølslivet, og får opplæring innenfor følgende tema:

 • Stølshistorie
 • Dyrestell
 • Melking

* De stølene som har melkeforedling vil også ha opplæring innenfor dette temaet.

 

Påmelding

Påmelding eller spørsmål, kontakt malfrid@nhage.com eller 91738065.
Ved påmelding trenger vi følgende info:

 • Fortell litt om deg selv.
 • Hvilken type stølsdrift er du interessert i lære mer om?
 • Hvilke uker har du mulighet til å være praktikant i sommer?

Om prosjektet «Stølsdrift i Framtidas Landbruk»:

Prosjektet har til hensikt følgende prosjektmål:

 • Sette fokus på stølsdrift som kulturbærer og kulturlandskapspleier, øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk
 • Skape nettverk og fellesskap som er viktige i den enkelte sin hverdag
 • Ta vare på å bringe videre kunnskap til dagens drivere
 • Stimulere til at stølsdrifta opprettholdes ved generasjonsskifte
 • Formidle arbeidskraft
 • Gjøre kjent ny teknologi som kan lette stølsdrifta
 • Økonomien i stølsdrift

Prosjektansvarlig er Hol kommune ved Håvard Holeplass og Ål kommune ved Marit Torsrud Nerol.
Prosjektleder er Målfrid Toeneiet i Buskerud Næringshage.
Prosjektet finansieres gjennom Statsforvalteren i Oslo og Viken sin tilskuddsordning: Fjellandbruksmidler

Last ned PDF her – Praktikant – invitasjon (2)

Påmelding eller spørsmål:
Prosjektleder er Målfrid Toeneiet
E-post: malfrid@nhage.com
Tlf: 91738065.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablererkursene «Gründerakademiet» – et program for deg som er i gang med eller tenker på å starte bedrift!

Hva får jeg ut av det?

 • Du lærer ved å gjøre!
 • Du får tilgang til en webportal hvor du gjør oppgaver knyttet til oppstarten av din bedrift
 • Du er med i 8 digitale samlinger hvor vi gir deg faglig påfyll i henhold til oppgavene du selv gjør og hvor du får diskutert og jobbet sammen med andre etablerere. Samlingene tar for seg følgende tema:
  • Meg som etablerer
  • Kunde og marked
  • Produkter/tjenester og hvordan tjene penger på de
  • Kundereisen
  • Kjerneaktiviteter og partnere
  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Heispresentasjon og finale

Hvor mye tid må jeg sette av?

Du må sette av litt tid mellom hver samling, men du avgjør selv hva du vil ha ut av det! Du må delta på alle samlinger per kurs.

Høstens kurs rekke finner du her:

Gründerakademiet runde 2 2021:

 • 23.august kl. 14:00-15:00 – Introduksjon til programmet – link til møtet her
 • 6.-7.september – samling 1: 09:00-14:00 begge dagene
 • 20.-21.september – samling 2: 09:00-14:00 begge dagene
 • 4.-5.oktober – samling 3: 09:00-14:00 begge dagene
 • 18.-19.oktober – Finalesamling: 09:00-14:00 begge dagene

Gründerakademiet runde 3 2021:

 • 21.oktober kl. 09:00-10:00 – Introduksjon til programmet
 • 1.-2.november – samling 1: 09:00-14:00 begge dagene
 • 15.-16.november – samling 2: 09:00-14:00 begge dagene
 • 29.-30.november – samling 3: 09:00-14:00 begge dagene
 • 13.-14.desember– Finalesamling: 09:00-14:00 begge dagene

Hva koster det?

Programmet finansieres av etablerertjenesten* og er derfor gratis å delta på, men påmeldingen er bindende.

Kriterie for å bli med:

 • Du må være bosatt og ønske å drive bedrift i en av følgende kommuner: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad eller Kongsberg.
 • Du binder deg til å følge programmet gjennom hele kurset.
 • Du har en ide eller en bedrift du ønsker å realisere
 • Dersom det er ledige plasser åpnes det for deltakere fra andre kommuner, med en egenandel på kr 7000,-

Påmelding og kontaktinfo

Meld deg på Gründerakademiet sept.-okt. 2021  

Meld deg på Gründerakademiet nov.-des. 2021

Maks antall deltakere 20 stk

For mer info – ta kontakt med Buskerud Næringshage AS, Gro Irene Svendsen, tlf. 92261233 eller epost groirene@nhage.com

*Etablerertjenesten i vårt område finansieres av Viken Fylkeskommune i tillegg til kommunene: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad og Kongsberg kommune via Kongsberg Innovasjon.

Hva er Kundereisen?

Kundereisen er et verktøy for å jobbe med utvikling av en idé, en bedrift eller en løsning. Et verktøy der du tar kundens perspektiv – og ser på hele prosessen eller «reisen» som kunden går igjennom FØR – UNDER – og ETTER at hun har tatt løsningen din i bruk.

Kundereisen gir deg muligheten til å ta regien på hele opplevelsen. Kundereisen er nyttig for å «dele opp» produktet eller tjenesten du leverer i små biter, slik at det er enklere å analysere, og enklere å ta store eller små grep for å forbedre kundeopplevelsen. I videoen nedenfor gir Hilde Søraas Grønhovd deg en grunnleggende innføring i Kundereisen.

Innovasjonsverket

De siste par årene har Buskerud Næringshage samarbeidet tett med prosjektet Innovasjonsverket  (i regi av Viken fylkeskommune). Prosjektet har som mål å bygge innovasjonskultur i Buskerud, og etter hvert i hele Viken. Et viktig middel for å oppnå dette, er å dele kompetanse og erfaringer. Videoen nedenfor er derfor et faglig bidrag til «Helhetlig innovasjonsprogram» som er et digitalt program der du både lærer innovasjonsmetodikk og får muligheten til å utvikle din idé eller bedrift videre.

DROPS – Kundereise for reiselivsbedrifter

Buskerud Næringshage har i samarbeid med GYGER AS utviklet et program for reiselivsbedrifter, basert på kundereisen. Programmet DROPS «Design og Regi på Opplevelser, Praktisk og Strategisk» innebærer litt mer dypdykk i kundereisen, og litt mer skreddersøm for reiselivs- og opplevelsesbedrifter. I det programmet bruker vi en mer detaljert versjon av modellen, og legger på flere elementer. Essensen er likevel det samme: Hvordan kan vi ta regien på opplevelsen FØR – UNDER og ETTER et besøk. Nye programmer kjøres etter interesse fra næringslivet.

3 gode råd når du jobber med kundereisen

 1. Ta alltid utgangspunkt i kundens opplevelse. Forsøk å sett deg i kundens sko og hvilken anledning eller hvilket behov som er utgangspunktet. Tenk både på hvordan ting FUNKER og hvordan ting FØLES. Skal du selge noe, så hjelper det ikke om nettbutikken er aldri så teknisk perfekt, hvis du ikke evner å vekke noen følelser rundt produktet. En kundereise uten en kunde med en anledning, er bare en logistikk.
 2. Bruk kundereisen til å zoome inn og ut. Inn på detaljer og ut på helheten. Det gir mulighet til å rette opp i detaljer som ikke fungerer, eller skape forventninger til et høydepunkt underveis. Samtidig bør du sørge for å ikke miste helhetsinntrykket av syne – det kan drukne i alle detaljene
 3. Test alltid på ekte kunder. Få ærlige tilbakemeldinger – tål det du får høre, og bruk det til å bli bedre. Det er tusen ganger bedre å vite enn å tro.

 

Trenger du hjelp til å komme i gang med arbeidet med Kundereisen? Vi kan hjelpe din bedrift med forretningsutvikling og veiledning, med å sette i gang et utviklingsprosjekt eller med å tilrettelegge workshops eller seminarer. Ta gjerne kontakt med Hilde Søraas Grønhovd eller Gro Irene Svendsen hvis du vil vite mer. https://nhage.com/om-oss/#team 

Våren 2021 starter vi opp «Gründerakademiet» – et program for deg som er i gang med eller tenker på å starte bedrift!

Hva får jeg ut av det?

 • Du lærer ved å gjøre!
 • Du får tilgang til en webportal hvor du gjør oppgaver knyttet til oppstarten av din bedrift
 • Du er med i 8 digitale samlinger hvor vi gir deg faglig påfyll i henhold til oppgavene du selv gjør og hvor du får diskutert og jobbet sammen med andre etablerere. Samlingene tar for seg følgende tema:
  • Meg som etablerer
  • Kunde og marked
  • Produkter/tjenester og hvordan tjene penger på de
  • Kundereisen
  • Kjerneaktiviteter og partnere
  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Heispresentasjon og finale

Hvor mye tid må jeg sette av?

Du må sette av litt tid mellom hver samling, men du avgjør selv hva du vil ha ut av det! Du må delta i følgende samlinger:

 • februar kl. 09:00-10:00 – Introduksjon til programmet Link til møtet finner du her
 • 10. og 11. mars – samling 1: 09:00-15:30 begge dagene
 • 19. og 20. april – samling 2: 09:00-15:30 begge dagene
 • 3. og 4. mai – samling 3: 09:00-15.30 begge dagene
 • 7. og 8.juni – Finalesamling: 09:00-15:30 begge dagene

Hva koster det?

Programmet finansieres av etablerertjenesten* og er derfor gratis å delta på, men påmeldingen er bindende.

Kriterie for å bli med:

 • Du må være bosatt og ønske å drive bedrift i en av følgende kommuner: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad eller Kongsberg.
 • Du binder deg til å følge programmet gjennom hele våren.
 • Du har en ide eller en bedrift du ønsker å realisere
 • Dersom det er ledige plasser åpnes det for deltakere fra andre kommuner, med en egenandel på kr 7000,-

Påmelding og kontaktinfo

Meld deg på her: https://response.questback.com/buskerudnhage/grunderakademietvr2021

Maks antall deltakere 20 stk

For mer info – ta kontakt med Buskerud Næringshage AS, Gro Irene Svendsen, tlf. 92261233 eller epost. groirene@nhage.com

*Etablerertjenesten i vårt område finansieres av Viken Fylkeskommune i tillegg til kommunene: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad.

Dette gir fordeler for deg som målbedrift bland annet på kurs og arrangementer.

For å se våre kurs og arrangementer trykk her

God melk, kos i fjøset og ingen dager som er like!  Møt bonden Rolf Helge Lian på gården Mørkvolden i Nore og Uvdal kommune. Han har nettopp investert i nytt robotfjøs og satser på moderne melkeproduksjon med trivsel for folk og dyr.

I samarbeid med flere av næringsforeninger og destinasjonsselskaper lanserer vi et Kompetanseprogram for handel-, service- og reiselivsbedrifter i vår region. Det blir satt opp som en god kursrekke av Innovasjon Norge sine godkjente kurs. Vi starter opp allerede i desember! Fordi vi har fått gode tilskudd fra Innovasjon Norge, kan vi tilby knallgode kurs til hyggelige priser for våre bedrifter!

Følgende kurs vil bli tilgjengelige (inntil videre gjennomføres de digitalt) :

Last ned pdf for hele vårens Kompetanseprogram handel_service og reiselivsbedrifter .

Det kommer flere kurs fremover – disse vil dere finne under fanen Arrangementer på våre hjemmesider.

Meld dere på!