En unik mulighet for deg som er interessert i landbruk, dyr og stølsdrift! Vi søker praktikanter sommeren 2022. Få et unikt innblikk i Norsk stølsliv!

Søker praktikanter

Gjennom prosjektet «Stølsdrift i Framtidas landbruk» tilbyr vi opplæring stølsdrift på støler i Hallingdal og Sigdal. Praktikantperioden går over 7 dager. Målgruppen er folk i alle aldre som ønsker å lære mer om stølsdrift, og som kanskje kan tenke seg å drive egen støl eller jobbe som stølshjelp på sikt. Opplæringen er gratis!

Det blir gode opplevelser, ny erfaringer og hardt arbeid!. Du vil ta del i den daglige drifta på stølen.

 

Samspill med naturen

Stølsdrift er dypt rotfestet i den norske kulturarven. Kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk er viktig for å føre arven videre. Samtidig er stølsdrift viktig for å utnytte beiteressursen som ligger i utmarka. I dag er det i ca 950 støler med aktiv drift i Norge.

Praktisk

 • Praktikantene vil ta del i den daglige drifta på stølen.
 • Praktikantordninga varer ei uke (7 dager).
 • Opplæringa blir tilpassa drifta på den enkelte støl. Noen av stølene har tilbud om tilsettelse som sommerhjelp etter avsluttet praktikantperiode.
 • Tilbudet er gratis, og det er gratis kost og losji.
 • Vi har støler med melkekuer, melkegeiter og noen støler med melkeforedling.

Opplæring

Praktikanten deltar aktivt i stølslivet, og får opplæring innenfor følgende tema:

 • Stølshistorie
 • Dyrestell
 • Melking

* De stølene som har melkeforedling vil også ha opplæring innenfor dette temaet.

 

Påmelding

Påmelding eller spørsmål, kontakt malfrid@nhage.com eller 91738065.
Ved påmelding trenger vi følgende info:

 • Fortell litt om deg selv.
 • Hvilken type stølsdrift er du interessert i lære mer om?
 • Hvilke uker har du mulighet til å være praktikant i sommer?

Om prosjektet «Stølsdrift i Framtidas Landbruk»:

Prosjektet har til hensikt følgende prosjektmål:

 • Sette fokus på stølsdrift som kulturbærer og kulturlandskapspleier, øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk
 • Skape nettverk og fellesskap som er viktige i den enkelte sin hverdag
 • Ta vare på å bringe videre kunnskap til dagens drivere
 • Stimulere til at stølsdrifta opprettholdes ved generasjonsskifte
 • Formidle arbeidskraft
 • Gjøre kjent ny teknologi som kan lette stølsdrifta
 • Økonomien i stølsdrift

Prosjektansvarlig er Hol kommune ved Håvard Holeplass og Ål kommune ved Marit Torsrud Nerol.
Prosjektleder er Målfrid Toeneiet i Buskerud Næringshage.
Prosjektet finansieres gjennom Statsforvalteren i Oslo og Viken sin tilskuddsordning: Fjellandbruksmidler

Last ned PDF her – Praktikant – invitasjon (2)

Påmelding eller spørsmål:
Prosjektleder er Målfrid Toeneiet
E-post: malfrid@nhage.com
Tlf: 91738065.