Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 8500 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.Se prosess og pris her. Kom raskt og effektivt i gang med miljøfyrtårn sertifisering i dag.

Buskerud Næringshage AS tilbyr å gjennomføre en Miljøfyrtårnprosess.

Kom raskt og effektivt i gang

Målet er å følge bedriften fram til sertifiseringen av Miljøfyrtårn. Prosessen går ut på å bevisstgjøre både ledelsen og ansatte om behovet for å prioritere bærekraft og grønn omstilling i organisasjonen. Dette innebærer både samfunnsansvaret, men også potensialet for effektivisering, innovasjon og utvikling som finnes der. Prosessen skal komme fram til en konkret plan hvordan man går fra ord til handling på bærekraft og gjøre virksomheten klar til sertifisering i Miljøfyrtårn.

Prosessen gjennomføres med et oppstartsmøte, 3 arbeidsmøter samt 1 møte med alle ansatte. Bedriften må belage seg på noe jobb mellom møter.

Vi tilbyr følgende pakke:

 • Oppstartsmøte à 3 timer
 • 3 Arbeidsmøter à 3 timer
 • Oppsummeringsmøte à 3 timer
 • Forberedelse og oppsummering estimert 25 timer

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt: Buskerud Næringshage AS
Marianne Skjetne Bøe –  Prosjektleder
Tel: 924 89 400 Mail: marianne@nhage.com

 

Hvorfor bli sertifisert? 

Her er åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

1. Bli bærekraftig

Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 • 76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

2. Oppnå konkurransefortrinn

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

 •  60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

3. Styrk merkevaren

Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

 •  68 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

4. Kutt kostnader

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

 • 54 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

5. Sett mål og skap resultater

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

 • 64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

6. Senk sykefraværet

Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.

Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har styrket arbeidsmiljøet.

7. Få kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.

8. Bygg omdømme og lederskap

Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

 • 55 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og partnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

 

Ønsker du mer informasjon?

 

 

Marianne Skjetne Bøe

Prosjektleder

Buskerud Næringshage AS

Tel: 924 89 400

Mail: marianne@nhage.com