Vi tilbyr å bistå i en krevende tid med høye strømpriser. Strømstøtten fra det offentlig er ikke endelig besluttet, men det er andre tiltak som kan iverksettes.

Hva kan vi bidra med?
 Enkel energikartlegging
 Prosjektledelse ved installering av alternative energikilder
 Bistand til søknader/tilskudd/lån
 Generell rådgivning vedr. utfordringer knyttet til høye strømpriser og likviditetsutfordringer
 Arrangement/informasjon om støtteordninger og evt. endringer

Priser
Vi ser an pågangen, men jobber for at dette blir en gratistjeneste, hvor vi kan bistå inntil 4 timer per bedrift. Dette er finansiert av Viken Fylkeskommujne

Kontakt oss for mer informasjon:

Nina Iversen, nina@nhage.com, mobil 99 41 12 70