Nå er en ny runde med Gründerakademiet sparket i gang på Lampeland Hotell. En gruppe engasjerte gründere og nyskapere fra Numedal, Kongsberg og Sigdal kom sammen for å dele ideer og erfaringer. Kvelden var fylt med nyttige diskusjoner, inspirerende møter og en sterk følelse av fellesskap som lover godt for fremtidige samarbeidsmuligheter.

Hva er Gründerakademiet?

Gründerakademiet er for lokale gründere som enten har kommet litt i gang eller har spennende ideer de ønsker å realisere. Her møtes kreative hoder for å jobbe med nettverksbygging, forretningsplanlegging og koblinger mot rett kompetanse, noe som åpner dører og skaper muligheter.

«Det er viktig å skape en grobunn for lokale etablerere, for å sitte hjemme med ideene sine fører sjelden til utvikling. Gründerakademiet er stedet hvor du får hjelp til å komme i gang og realisere din idé, legger Benedikte til»

Kurset består av flere samlinger og er støttet av lokale kommuner og Buskerud Fylkeskommune. Det er åpent for de som bor eller ønsker å starte bedrift i Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, og Sigdal. Kurset dekker motivasjon, regelverk, fallgruver og gir mange nyttige tips innen salg, kunder og markedsføring.

Tema på kursdagen: Drivkraften bak etableringen

På første kursdag fokuserte deltakerne på drivkraften bak etableringen av en bedrift. Kursholder Benedikte forklarer:

«Å forstå drivkraften bak etableringen av en bedrift er avgjørende. Som gründer må du reflektere over dine ambisjoner, risikovillighet, og hvorfor du er den rette personen til å starte bedriften, sier Benedikte»

 

Fra idé til virkelighet: Gründerakademiet på Lampeland 2024

Kunder og trender

Deltakerne jobbet også med å definere sine drømmekunder og forstå markedet sitt. «Hvem skal kjøpe av deg, og hva er deres behov?» er et sentralt spørsmål, sier Benedikte. Gjennom individuelle arbeidsoppgaver og gruppe-diskusjoner, får deltakerne muligheten til å utvikle og justere sine forretningsideer før de investerer for mye tid og penger.

Fra idé til virkelighet: Her jobber deltakere med sin nye forretningsplan

 

På kurset jobber vi med mange tema men en av de er Kundehåndtering: Skap gode relasjoner med kundene dine fra dag én.

 

Finansiering og investering er alltid med og her utforsk en ulike måter å finansiere din oppstart.

 

 

Innovasjon Norge

Buskerud Næringshage samarbeider også med Innovasjon Norge, som tilbyr møter med lokale rådgivere for tilskudd og finansiering av ideer. Innovasjon Norge har egne ordninger for de som ønsker å etablere seg i distriktene og fokuserer på internasjonalisering, nyskaping og innovasjon.

«De nasjonale tilskuddene fokuserer på internasjonalisering, nyskaping og innovasjon. Innovasjon Norge har også en gründertelefon man kan ringe til, og de har en god nettside med kurs og tips til gründere,» sier kursholder Benedikte.

Bli med høsten 2024?

Har du en idé eller er du i startfasen av din bedrift? Da er Gründerakademiet perfekt for deg! Vi ser frem til neste samling og gleder oss til å følge utviklingen av mange spennende prosjekter.

Produktutvikling: Fra idé til ferdig produkt – alle nødvendige steg. Samtidig har vil fokus på Teamarbeid: Samarbeid med andre deltakere for å løse utfordringer.

Ta kontakt med Bendikte Pettersen, benedikte@nhage.com!
Les mer om kurset her: Gründerakademiet – Lær å starte din egen bedrift.