Vi er så stolte av å presentere foredragsholderne til Numedalskonferansen!

De skal engasjere, inspirere og gjøre deg klokere gjennom å å snakke om teknologi, innovasjon, nysgjerrighet, relasjoner, kultur, attraksjonskraft, strategisk bygdebygging og bolyst. Vi har fått eksterne krefter til å komme, men vi løfter også fram lokale initiativer og ildsjeler.

 

Les mer om foredragsholderne her:

 

Med nysgjerrighet som superkraft

I bolken “Fra krise til konkurransefortrinn” vil relasjonsarkitekt Anne Sophie Gjems vise oss hvordan nysgjerrighet kan være en skikkelig superkraft for å skape utvikling og innovasjon.

Les mer her!

 

 

 

 

Bærekraftig omstilling – teknologi som utløsende faktor

Eli Haugerud leder er Head Of Communities i Smart Innovation Norway, og leder området som jobber for at flere skal skape nye grønne arbeidsplasser gjennom teknologier som kunstig intelligens, med forbedrede energisystemer og motvirke at planetens tålegrenser blir oversteget. Eli har en bakgrunn fra internasjonale IT-selskaper, strategisk innovasjonsledelse og samfunnspolitisk. Hun har en MSc i teknologi, i tillegg til utdanning innen strategi, bærekraft og innovasjon.

 

 

 

Bygda 2.0: Strategisk bygdeutvikling

Ingrid Langklopp fra Stokkøya har lang erfaring med stedsutvikling gjennom Bygda 2.0, som skal bli en modell for hvordan fremtidas bygd skal se ut.  Les mer om Ingrid her!

 

 

 

 

 

 

 

Attraksjonskraft og bolyst

Lars Granhaug er Nore og Uvdals egen bygdeutvikler! Han skal fortelle om prosjektet Mittpunkt, der han jobber med å øke stoltheten og attraktiviteten ved å bo og leve i Nore og Uvdal. Det handler om å skape en følelse av trygghet og tilhørighet.
Les mer om Lars her!

 

 

 

 

 

Kulturhjertet i Rollag

Bastian Tuv Kverneland skal fortelle om prosjektet «Kulturhjertet i Rollag», et samarbeid om kulturarv, stedsidentitet og attraksjonskraft i kommunen. Det er et pilotprosjekt på formidling av digital kulturarv.

Les mer om Bastian her!

 

 

 

KJØP BILLETTER TIL

NUMEDALSKONFERANSEN HER!