Ingrid Langklopp fra Stokkøya har lang erfaring med stedsutvikling gjennom Bygda 2.0, som skal bli en modell for hvordan fremtidas bygd skal se ut. Nøkkelord i dette arbeidet er å tiltrekke seg kreative, kompetente og engasjerte mennesker gjennom å skape møteplasser, lokal mat, arkitektur, kultur, forskning, utvikling og tverrfaglig tenking.

HVEM ER INGRID LANGKLOPP?

Ingrid Langklopp har 15 års erfaring med stedsutvikling gjennom egne prosjekter på Stokkøya og Bygda 2.0. Ingrid er forretningsutvikler av utdannelse og har god innsikt og nettverk i ulike fagmiljøer. Hun har vært rådgiver og prosjektleder i Innovasjon Norge i mange år. På Stokkøya har hun jobbet med å beholde engasjerte og kreative mennesker ved å skape attraktivitet på stedet. Bygda 2.0 er et eksempel på hvordan landsbygdene kan øke sin attraktivitet og dermed oppnå økt verdiskaping og innovasjon i distriktene ved økt tilflytning av riktig kompetanse.

Ingrid er daglig leder ved Bygda 2.0 og driver blant annet bakeri, kunstprosjekter og byggeprosjekter.