Lars Granhaug er Nore og Uvdals egen bygdeutvikler! Han skal fortelle om prosjektet Mittpunkt, der han jobber med å øke stoltheten og attraktiviteten ved å bo og leve i Nore og Uvdal. Det handler om å skape en følelse av trygghet og tilhørighet. På nettsida http://Hjembygda.no samles alle aktivitetene som følger i kjølvannet av dette arbeidet, og her kan du finne info om møteplasser, arbeid, opplevelser og steder å bo.  

Lars er 48 år, og bor med samboer og to sønner i Uvdal. Opprinnelig er han fra Jessheim, men flyttet til bygda i 2010 på grunn av kjærligheten Før jobbet Lars som rektor på Uvdal skole, men har siden 2022 hatt drømmejobben, nemlig som bygdeutvikler. Lars brenner virkelig for å skape ei bygd der det godt å bo! 

 

Bastian Tuv Kverneland skal fortelle om prosjektet «Kulturhjertet i Rollag», et samarbeid om kulturarv, stedsidentitet og attraksjonskraft i kommunen. Det er et pilotprosjekt på formidling av digital kulturarv med fokus på historiefortelling med bilder, film og annen dokumentasjon.  

Bastian flyttet til Rollag høsten 2018, uten røtter eller annen tilknytning til Numedal. Han etablerte et selskap med fokus på å skape tilflytting og arbeidsplasser, noe som førte til mange ulike prosjekter og arbeidsoppgaver. I disse dager jobber han som prosjektleder i Fortidsminneforeningen sitt prosjekt, Lys i Gamle Hus. Han er medgründer og arbeider på Myrvann Cacaofabrikk; et vakkert oppstartseventyr som begynte i den gamle barnehagen i Rollag, stablet på bena av Martin Borge Bull. Selskapet har nå lokaler i Gamle Banken i Rollag, etter et å ha vært en tur innom Rollag Bygdetun og Rollag Stasjon. 

Høsten 2022 tok Bastian initiativ for oppstart av ny dagligvarebutikk i Rollag, med solid støtte og engasjement fra lokalsamfunnet. Han er aktiv i foreningen Numedal Middelaldersenter og har vært delaktig i mye av den kulturaktiviteten som har foregått der de siste årene. Gjennom Viken og Bygdemiljøpakka har han i 2023 vært prosjektleder for «Kulturhjertet» i Rollag.  

Ingrid Langklopp fra Stokkøya har lang erfaring med stedsutvikling gjennom Bygda 2.0, som skal bli en modell for hvordan fremtidas bygd skal se ut. Nøkkelord i dette arbeidet er å tiltrekke seg kreative, kompetente og engasjerte mennesker gjennom å skape møteplasser, lokal mat, arkitektur, kultur, forskning, utvikling og tverrfaglig tenking.

HVEM ER INGRID LANGKLOPP?

Ingrid Langklopp har 15 års erfaring med stedsutvikling gjennom egne prosjekter på Stokkøya og Bygda 2.0. Ingrid er forretningsutvikler av utdannelse og har god innsikt og nettverk i ulike fagmiljøer. Hun har vært rådgiver og prosjektleder i Innovasjon Norge i mange år. På Stokkøya har hun jobbet med å beholde engasjerte og kreative mennesker ved å skape attraktivitet på stedet. Bygda 2.0 er et eksempel på hvordan landsbygdene kan øke sin attraktivitet og dermed oppnå økt verdiskaping og innovasjon i distriktene ved økt tilflytning av riktig kompetanse.

Ingrid er daglig leder ved Bygda 2.0 og driver blant annet bakeri, kunstprosjekter og byggeprosjekter.

 

I bolken “Fra krise til konkurransefortrinn” vil relasjonsarkitekt Anne Sophie Gjems vise oss hvordan nysgjerrighet kan være en skikkelig superkraft for å skape utvikling og innovasjon. Med en blanding av forskning, humor, latter og sårhet viser hun hvordan psykologisk trygghet, nysgjerrighet, gode samtaler og sterke relasjoner kan bidra til å utvikle ledere, team og organisasjoner.

HVEM ER ANNE SOPHIE GJEMS?

Anne Sophie Gjems har lang erfaring som leder og har jobbet med kommunikasjon, ledelse og teamutvikling i mange år. Det var likevel hennes erfaring som lærer i ungdomsskolen som ga henne den beste ledertreningen. Forestill deg å ha 26 medarbeidere uten filter, perspektiver som endres fra dag til dag og som er usikre på om de liker deg, hverandre eller til og med seg selv?

Nå er Anne Sophie partner i Fuel It AS (FuelBox – den gode samtalen på boks), hvor hun jobber både med næringsliv og det offentlige for å bidra til å skape sterke, trygge og tillitsfulle relasjoner gjennom nysgjerrighet og kommunikasjon. Anne Sophie er en svært engasjerende foredragsholder som ønsker å inspirere oss gjennom historier vi alle kan kjenne oss igjen i.