Bastian Tuv Kverneland skal fortelle om prosjektet «Kulturhjertet i Rollag», et samarbeid om kulturarv, stedsidentitet og attraksjonskraft i kommunen. Det er et pilotprosjekt på formidling av digital kulturarv med fokus på historiefortelling med bilder, film og annen dokumentasjon.  

Bastian flyttet til Rollag høsten 2018, uten røtter eller annen tilknytning til Numedal. Han etablerte et selskap med fokus på å skape tilflytting og arbeidsplasser, noe som førte til mange ulike prosjekter og arbeidsoppgaver. I disse dager jobber han som prosjektleder i Fortidsminneforeningen sitt prosjekt, Lys i Gamle Hus. Han er medgründer og arbeider på Myrvann Cacaofabrikk; et vakkert oppstartseventyr som begynte i den gamle barnehagen i Rollag, stablet på bena av Martin Borge Bull. Selskapet har nå lokaler i Gamle Banken i Rollag, etter et å ha vært en tur innom Rollag Bygdetun og Rollag Stasjon. 

Høsten 2022 tok Bastian initiativ for oppstart av ny dagligvarebutikk i Rollag, med solid støtte og engasjement fra lokalsamfunnet. Han er aktiv i foreningen Numedal Middelaldersenter og har vært delaktig i mye av den kulturaktiviteten som har foregått der de siste årene. Gjennom Viken og Bygdemiljøpakka har han i 2023 vært prosjektleder for «Kulturhjertet» i Rollag.