Hytteutvikling og nedbygging av natur er høyt på dagsordenen. Hvis norske distriktskommuner skal fortsette å utvikle hytter må en ta bærekraft på alvor.

Vi har utviklet en veileder for bærekraftig hytteutvikling. Det er en praktisk og jordnær guide for hytteutviklere, grunneiere, entreprenører og kommuner.

Grunneier og entreprenør Knut Bjertnes og prosjektleder Hilde Grønhovd kommer gjerne til deg for å presentere guiden fysisk eller digitalt.

Ta kontakt med hildesg@nhage.com

Veilederen er et resultat av prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt». Prosjektpartnerene var grunneier Knut Bjertnes, entrepenør Habex AS, Hytteprodusenten Ly Hytta AS, grunneier Espen og Hanne Kjemperud, Arkitektfirmaet DRMA, Sigdal kommune og prosjektleder Buskerud Næringshage. Innholdet i veilederen er basert på seks tematiske workshops med faglig spisskompetanse kombinert med deltakernes kunnskap og praktiske erfaring. Prosjekter er finansiert av Viken Fylkeskommune.

 

Les mer HER.

Veileder for bærekraftig hytteutvikling.