Innlegg

Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Vi samarbeider med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi, og formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken. 


Se og hør opptak av våre  webinarer på YouTube her: 

Sirkulærøkonomi A-B-C (Fra 19/10-23, varighet ca. 2 timer)

Sirkulærøkonomi for produksjonsbedrifter (Fra 9/1-24, varighet ca. 3 timer)

Sirkulær økonomi, hva er det egentlig?

I lys av bærekraftig utvikling og krav som kommer må næringslivet ta del i det grønne skiftet og finne nye gode løsninger for hvordan vi forvalter ressursene våre. Arbeid med sirkulærøkonomi blir en viktig del av dette, men hva betyr det egentlig?

Begrepet sirkulær økonomi betyr at vi gjenbruker ting i stedet for å kjøpe nytt. Enkeltpersoner og organisasjoner blir brukere av ressurser og produkter, ikke forbrukere. Vi unngår at produkter blir avfall ved å resirkulere, reparere eller gjenprodusere varer som går mot slutten av sin levetid. Dermed får produkter et nytt liv selv om den opprinnelige bruken er over.

For næringslivet og bedrifter betyr det at man må se på nye sirkulære forretningsmodeller, og revurdere måten man produserer på i dag. Produkter må designes på en ny måte for å kunne gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Vi må få ned andelen avfall og dermed også redusere brukes av nye råvarer.

Sirkulær økonomi kan illustreres slik:

Kilde: Sintef.no

 

For å kunne arbeide målrettet med nye sirkulære forretningsmodeller er det behov for et felles kompetanseløft for økt forståelse av hva sirkulær økonomi er og hvordan man kan ta i bruk sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet. Alle bedrifter kan derfor sjekke ut våre webinarer med innføring i sirkulær økonomi, sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, og hvordan det kan gi bedre økonomiske resultater for bedriftene. (Lenke til opptak av webinarene på YouTube finnes øverst i saken).

– Vi håper at alle bedrifter i Numedal og Midt-Buskerud, men gjerne hele Viken, har lyst til å være med, og ser nytten av denne kompetansehevingen. Her kommer en unik mulighet til å komme i gang, ta del i det grønne skiftet og lære hvordan egen virksomhet kan dra økonomiske fordeler av sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, sier prosjektleder i Buskerud Næringshage, Hilde S. Grønhovd.

Studietur og ressurskartlegging

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» vil i tillegg til webinarene gjennomføre en studietur for utvalgte bedrifter for å motivere til satsning på sirkulærøkonomi. Invitasjon til studieturen finnes her. Videre er planen å invitere inn relevante bedrifter til en workshop for kartlegging av egne ressurser og en matching med andre bedrifter i Viken.


Bildet: Industriparken på Øra, Fredrikstad der prosjektet arrangerer studietur i februar.
Foto: vekstifredrikstad.no

– Drømmescenarioet og hovedmålet er at dette prosjektet skal munne ut et et felles større samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Viken. Kanskje noens avfall kan bli andres ressurs? Vi håper å finne en eller flere matchinger mellom bedrifters ressursstrømmer og ressursbehov, forteller prosjektleder Hilde S. Grønhovd.

Dette arbeide vil foregå gjennom vinteren og våren 2024, og vil være neste steg i prosjektet. Bedrifter som ønsker å ta del i dette oppfordres til å ta kontakt med Næringshagen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet eller har lyst til å delta, ta kontakt med Prosjektleder Hilde S. Grønhovd, hildesg@nhage.com eller tlf. 92063733.

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Næringshagen Østfold  og Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), og er finansiert med støtte fra Viken Fylkeskommune.

Arrangementer

Vil du være med på studietur til Øra Industripark i Fredrikstad? 

Tid: Torsdag 8.- fredag 9-. februar

Tema: Sirkulærøkonomi for alle som jobber med fysiske materialer og produksjon.

 

Du får:

  • Besøke flere ulike bedrifter som jobber sirkulært – og lære av dem
  • Erfare hvordan samarbeid med de rette partnerne kan være lønnsomt
  • Bygge nettverk med andre bedrifter som ønsker å endre seg: fra avfall til ressurs.
  • Et friminutt fra “drift” til å tenke utvikling for din bedrift.

Pris: Egenandel på kr 1500,- per pers. Resten er sponset av fylkeskommunen.

Praktisk: Oppmøte og overnatting på Quality Hotell Fredrikstad. Lunsj, middag, frokost og lunsj er inkludert.

Påmelding: Til hildesg@nhage.com innen onsdag 24. januar.

På programmet står besøk hos 4 ulike bedrifter på Øra Industripark, og presentasjon av hvordan en helt ny industripark tenker sirkulært fra (før) første spadetak. I tillegg blir det tid til å bli kjent med og bygge nettverk med de andre bedriftene som deltar. Samarbeid er en viktig nøkkel til sirkulærøkonomi!

Invitasjon med program kan du laste ned her

Prosjektet «Sirkulærøkonomi for distriktsnæringslivet« inviterer til webinar torsdag 19. oktober kl 09.00-11.00.

«Alle» snakker om sirkulærøkonomi, og i dette webinaret skal vi gi deg litt bedre grep på hva det egentlig betyr – og ikke minst hvordan det henger sammen med lønnsomhet.

Dette webinaret passer for alle bransjer, for ansatte i offentlig sektor og for alle som er interessert i å få en innføring i sirkulærøkonomi. Natalia Mathisen som er daglig leder i Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE) er hovedinnleder. I tillegg får vi et konkret eksempel fra Norske Skog Saugbrugs ved Hugo Harstad.

 

Agenda:

Velkommen!
Hva er sirkulærøkonomi, og hvorfor er det relevant for min bedrift?  v/ NCCE
Hvordan ser sirkulære forretningsmodeller ut? v/ NCCE
Hvordan skape verdi for bedriften gjennom sirkulærøkonomi?
Case: Norske Skog Saugbrugs; Hugo Harstad, direktør forretningsutvikling
Oppsummering og avslutning

Meld deg på webinaret på denne lenken