Innlegg

Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken. Det første som skjer er et gratis webinar om sirkulærøkonomi 19. oktober. 

Sirkulær økonomi, hva er det egentlig?

I lys av bærekraftig utvikling og krav som kommer må næringslivet ta del i det grønne skiftet og finne nye gode løsninger for hvordan vi forvalter ressursene våre. Arbeid med sirkulærøkonomi blir en viktig del av dette, men hva betyr det egentlig?

Begrepet sirkulær økonomi betyr at vi gjenbruker ting i stedet for å kjøpe nytt. Enkeltpersoner og organisasjoner blir brukere av ressurser og produkter, ikke forbrukere. Vi unngår at produkter blir avfall ved å resirkulere, reparere eller gjenprodusere varer som går mot slutten av sin levetid. Dermed får produkter et nytt liv selv om den opprinnelige bruken er over.

For næringslivet og bedrifter betyr det at man må se på nye sirkulære forretningsmodeller, og revurdere måten man produserer på i dag. Produkter må designes på en ny måte for å kunne gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Vi må få ned andelen avfall og dermed også redusere brukes av nye råvarer.

Sirkulær økonomi kan illustreres slik:

Kilde: Sintef.no

Gratis webinar om Sirkulær Økonomi 19. oktober

For å kunne arbeide målrettet med nye sirkulære forretningsmodeller er det behov for et felles kompetanseløft for økt forståelse av hva sirkulær økonomi er og hvordan man kan ta i bruk sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet.

Alle bedrifter i Viken inviteres derfor inn til et gratis webinar med innføring i sirkulær økonomi, sirkulær økonomiske forretningsmodeller, og hvordan det kan gi bedre økonomiske resultater for bedriftene.

– Vi håper at alle bedrifter i Numedal og Midt-Buskerud, men gjerne hele Viken, har lyst til å være med, og ser nytten av denne kompetansehevingen. Her kommer en unik mulighet til å komme i gang, ta del i det grønne skiftet og lære hvordan egen virksomhet kan dra økonomiske fordeler av sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, sier prosjektleder i Buskerud Næringshage, Hilde S. Grønhovd.

Grønhovd forteller videre at webinaret arrangeres 19.oktober kl. 9-11, og vil ledes av Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE), som er av de fremste ekspertene på dette fagfeltet. – Dette blir et inspirerende og lærerikt webinar, og her håper vi så mange som mulig ønsker å delta og heve kompetansen sin.

Invitasjon til webinaret med lenke til påmelding er rett rundt hjørnet!

Studietur og ressurskartlegging

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» vil i tillegg til dette webinaret, gjennomføre en studietur for utvalgte bedrifter for å motivere til satsning på sirkulærøkonomi, og i neste steg invitere inn relevante bedrifter til en workshop for kartlegging av egne ressurser og en matching med andre bedrifter i Viken.


Bildet: Industriparken på Øra, Fredrikstad. Kan være et aktuelt sted for en studietur.
Foto: vekstifredrikstad.no

– Drømmescenarioet og hovedmålet er at dette prosjektet skal munne ut et et felles større samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Viken. Kanskje noens avfall kan bli andres ressurs? Vi håper å finne en eller flere matchinger mellom bedrifters ressursstrømmer og ressursbehov, forteller prosjektleder Hilde S. Grønhovd.

Dette arbeide vil foregå gjennom vinteren og våren 2024, og vil være neste steg i prosjektet. Bedrifter som ønsker å ta del i dette oppfordres til å ta kontakt med Næringshagen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet eller har lyst til å delta, ta kontakt med Prosjektleder Hilde S. Grønhovd, hildesg@nhage.com eller tlf. 92063733.

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Næringshagen Østfold  og Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), og er finansiert med støtte fra Viken Fylkeskommune.

Arrangementer

Prosjektet «Sirkulærøkonomi for distriktsnæringslivet« inviterer til webinar torsdag 19. oktober kl 09.00-11.00.

«Alle» snakker om sirkulærøkonomi, og i dette webinaret skal vi gi deg litt bedre grep på hva det egentlig betyr – og ikke minst hvordan det henger sammen med lønnsomhet.

Dette webinaret passer for alle bransjer, for ansatte i offentlig sektor og for alle som er interessert i å få en innføring i sirkulærøkonomi. Natalia Mathisen som er daglig leder i Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE) er hovedinnleder. I tillegg får vi et konkret eksempel fra Norske Skog Saugbrugs ved Hugo Harstad.

 

Agenda:

Velkommen!
Hva er sirkulærøkonomi, og hvorfor er det relevant for min bedrift?  v/ NCCE
Hvordan ser sirkulære forretningsmodeller ut? v/ NCCE
Hvordan skape verdi for bedriften gjennom sirkulærøkonomi?
Case: Norske Skog Saugbrugs; Hugo Harstad, direktør forretningsutvikling
Oppsummering og avslutning

Meld deg på webinaret på denne lenken