Medvirkningsprosesser, workshops og høringsrunder
•Folkemøter
•Workshops
•Koordinering av innspillsrunder
•Oppsummering og strukturering av innspill til videre planarbeid

Mer informasjon kommer!