•Trenger kommunen et tettere samarbeid med næringslivet?
Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for denne typen samarbeid.

•Prosjektledelse for utviklingsprosjekter
Styring, framdrift og strukturering av utviklingsprosjekter
•Teamutvikling
Start Smart

Mer informasjon kommer!

•Prosjektledelse
•Gjennomaføring av medvirkningsprosesser
•Analyser og skrivearbeid

Mer informasjon kommer!

Medvirkningsprosesser, workshops og høringsrunder
•Folkemøter
•Workshops
•Koordinering av innspillsrunder
•Oppsummering og strukturering av innspill til videre planarbeid

Mer informasjon kommer!