Fjeld Gård, også kjent som Fjeld Hagebruk AS, er en gård på Røyse i Hole kommune. Her produserers det frukttrær angro, solbær, rips og stikkelsbær.

Adresse: Fjellsveien 65, Hole