Uvdal Feste driver med kjøp, salg og forvaltning av fast eiendom og eiendomsutvikling.