MILJØFYRTÅRN – KOM I GANG MED GRØNN OMSTILLING:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenter sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 10.000 virksomheter er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Gjennom et helhetlig styringsverktøy hjelper vi virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

MILJØFYRTÅRN – HVA OG HVORFOR?

  • Miljøfyrtårn gjør grønn omstilling konkret og effektivt.
  • Er et helhetlig styringsverktøy som hjelper virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.
  • Miljøfyrtårn bygger meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.
  • Viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.
  • Bistår virksomheten med å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak.
  • Stor betydning for virksomhetens konkurransekraft fremover.

HVA KAN VI TILBY?  

Alle som ønsker å bli Miljøfyrtårn må tilknyttes en Miljøfyrtårnkonsulent for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.  

Buskerud Næringshage AS tilbyr både enkeltrådgivning og gruppeløp for alle typer enkeltvirksomheter, unntatt kommuner og konsern.   

Vår oppgave som konsulent er å bistå din bedrift med alt fra registrering og oppstart i Miljøfyrtårnportalen, til veiledning og oppfølging gjennom alle leddene i prosessen frem til sertifisering.   

Miljøfyrtårnprosessen skal bidra til å sette grønn omstilling på dagsorden i bedriften samt avdekke hvor de vesentlige miljøforbedringene finnes. Slik vil vi kunne sette konkrete mål og tiltak for veien videre, før bedriften er klar for den endelige sertifiseringen i Miljøfyrtårn. Det er avgjørende for en god prosess at alle mål og tiltak blir best mulig forankret både hos ledelse og ansatte underveis.   

Prosessen gjennomføres med 1 oppstartsmøte, 3 arbeidsmøter samt 1 oppsummeringsmøte før sertifisering og tar typisk 2-3 måneder. Bedriftene må belage seg på en del egeninnsats mellom møtene. Denne prosessen kan gjennomføres individuelt eller i et gruppeløp. Generelt blir et gruppeløp rimeligere, og det settes opp ved minimum fem deltakende bedrifter.  

I tillegg kan vi tilby sparring mellom møtene og workshops med de ansatte etter egne avtaler.  

Vi har tre godkjente konsulenter hos, Marianne, Bjørn og Hanne. Ta kontakt med Marianne for en uforpliktende prat om hva som passer best for din bedrift marianne@nhage.com 

Våre Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter 

Thor Holm Plastvarefabrikk AS er sertifisert Miljøfyrtårn gjennom Buskerud Næringshage. For å lese artikkel fra Bygdeposten trykk på bildet.

Habex As har sertifisert seg gjennom Buskerud Næringshage.