Miljøringen SA er et grunneier/andelslag som jobber for en positiv og bærekraftig utvikling av Øvre Uvdal som reisemål med høy miljøprofil. De tilrettelegger blant annet for skiløyper i området og skliløyper mellom de to skisentrene i Uvdal

Tlf: 32 74 39 00

Adresse: Nore og Uvdal Næringspark, Stormogen, 3632 Uvdal