Blefjell Utvikling er med på å planlegge og utvikle tiltak og tilbud knyttet til Blefjell som reiselivsområde, spesielt arealplaner, infrastruktur og friluftstiltak.
Blefjell Utvikling skal være et felles talerør overfor kommune og fylke, og medvirke til helhetlige planprosesser
Blefjell Utvikling arbeider for en bærekraftig utvikling som landbruks-, hytte- og rekreasjons og turistområde
Blefjell Utvikling skal bidra til etablering av nettverk, selvstendige prosjekter og virksomheter som viderefører og utløser potensialet for næringsutvikling i området.
Blefjell Utvikling arbeider for å styrke merkevaren Blefjell, drive omdømmebygging og markedsføring av fjellet som en felles destinasjon