SISTE PROSJEKTER

Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet

,
Habex AS har i samarbeid med oss i Buskerud Næringshage dratt i gang forprosjektet "Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet". Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune, og sammen har vi som ambisjon å finne miljøvennlige og kostnadseffektive…

Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet

, ,
Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken.…