Bli med Sigdal Utvikling og Buskerud Næringshage på forskjellige interesse forum som arrangeres vinter/vår 2023. Disse forumene omfatter industri, bygg og anlegg, handel og service, jord og skog, leder, reiseliv og etablererforum.

 

Bygg og anleggsforum

Mandag 30. januar

Kl.16.00-19.00

På Molund Næringspark Nedre Eggedal

Dagens tema: Gjennomgang miljøfyrtårnportalen – hva er kravene? Gruppeløp Grønt program

 

Handel og service forum

Mandag 13. februar

Kl.16.00-19.00

På kommunehuset Prestfoss.

Dagens tema: Samhandling i handels- og servicenæringen
v/ Ida H. Bergan og Anita Steinset.

 

Lederforum

Onsdag 01. mars

Kl.16.00-19.00

På kommunehuset Prestfoss

Dagens tema: Vegard Jelstad  Krødern Elektro skolen. Næringsmesse på skole Jeanett Werstad, rådgiver på ungdomsskolen

 

Det serveres varm mat ved møtestart.

Gratis for medlemmer av Sigdal Utvikling. 300,- for ikke medlemmer

Meld deg på til nina@nhage.com