Gruppeløp

Virksomheten din kan Miljøfyrtårn – sertifiseres på en effektiv måte ved å delta på gruppekurs. Kurset består av et individuelt oppstartsmøte og fire fellesmøter. Hvis det er ønske eller behov kan det i tillegg avtales pris på individuelle oppfølgingstimer og workshop. Det er ett mål at virksomheten er klar  til sertifisering i løpet av 4 – 6 måneder.

Kurset passer for små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha en motivert miljøfyrtårn ansvarlig som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Prisen på 9.900 kr. eks. mva. inkluderer individuelt oppstartsmøte og fire arbeidsmøter, rådgivning per e-post eller individuell avslutningsmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Prisen er forbehold om minimum 6 påmeldte bedrifter. Kurset legger opp til at virksometen blir klar til sertifisering innen omtrent 3 – 4 måneder, så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp kan egen prisavtale inngås. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Meld deg på et kurs som passer til deg best tidsmessig. Etter det individuelle oppstartsmøtet kan du bestemme deg for om du skal fortsette, ha individuelt tilpasset veiledning, delta på et senere kurs eller bare kansellere kurset. Først når du har bestemt deg for å fortsette vil du få faktura og tilgang til Miljøfyrtårnportalen.

KURSDATOER

Kurs                                                   Arbeidsmøte 1                       Arbeidsmøte 2                        Arbeidsmøte 3                        Arbeidsmøte 4

Gruppekurs Numedal                  Tirsdag 22.08.2023            Onsdag 20.09.2023                   Tirsdag 18.10.2023              Tirsdag 08.11.2023

Gruppekurs Sigdal                   Oppstart oktober 2023, mer detaljer kommer. For å melde interesse ta kontakt HER

Program og fremdrift

Innhold                                                                                 

Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen

Om virksomheten din

Bransjekriteriesett

Ressurser som kreves: personer, tid

Dine spørsmål

Deltakelse ja/nei

Ca. 30 min

Dette får du umiddelbart

Tilgang til Miljøfyrtårnportalen

Avtale om Miljøfyrtårn prosess

Dine oppgaver til Arbeidsmøte 1

Basedata i Miljøfyrtårnportalen

Miljøansvarlig, miljøgruppe, ledelse

Planlegg ressurser

Innhold

Introduksjon

Oversikt Miljøfyrtårn

Første steg i Miljøfyrtårn-portalen

Miljøkartlegging

Forankringskriterier

Styringskriterier og verktøy

Vesentlighetsanalyse

Policy og mål

Tid: Ca. 2 timer

Dine oppgaver til arbeidsmøte 2

Detaljer for din virksomhet i Miljøfyrtårn-portalen

Adminstrer tilgang

Start med Miljøkartlegging

Vesentlighetsanalyse

Policy og mål

Individuelle råd til arbeidsmøte 2

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen

Innhold

Oppgaver/repetisjon

Bestille sertifisør
Styringskriterier og verktøy
Tiltak, innrapportering, resultat og statistikk, klimaregnskap
Offentliggjøringskriterier
Temavise kriterier – arbeidsmiljø
Spesifikke bransjekriterier
Ca. 90 min + 30 min (bransje)
Dine oppgaver til arbeidsmøte 3
Fortsett med Miljøkartlegging
Tiltak, innrapportering, resultat og statistikk, klimaregnskap
Tid: 1 uke
Individuelle råd til arbeidsmøte
Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
Tid: 1 uke

Innhold

Oppgaver/repetisjon
Temavise kriterier – avfall og ombruk, innkjøp, transport, energi, natur og arealbruk, eierskap
Spesifikke bransjekriterier
Ca. 90 min + 30 min (bransje)
Dine oppgaver til arbeidsmøte 4
Fortsett med Miljøkartlegging
Ferdigstill miljøkartlegging
Oppdater styringsverktøy
Individuelle råd til arbeidsmøte 4
Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen

Innhold

Oppgaver/repetisjon
Sertifiseringen
Sammendrag
Ca. 90 min
Dine oppgaver til sertifiseringen
Ferdigstille Miljøkartlegging
Ferdigstille rapportering
Individuelle råd til sertifiseringen
Tilbakemelding
Individuell klargjøring for sertifisering ved behov og etter avtale
Sertifiseringen
Klargjøring for sertifisering 1 time
Etter avtale med sertifisøren

Møte med hver enkelt bedrift