Hurra!

Buskerud Næringshage er sikret 10 nye år som næringshage!
SIVA har i dag kunngjort hvilke innovasjonsselskaper som får være med i næringshageprogrammet 2023-2032, og Buskerud Næringshage har fått ny 10-års avtale!

-Vi jubler! Dette er viktig både for oss – og ikke minst så sikrer det kompetanse, og hjelp til omstilling for næringslivet i regionen framover, sier daglig leder Gro Irene Svendsen.

Viken godt representert i Sivas nasjonale programmer (Trondheim 1. desember 2022)

Buskerud Næringshage, Hallingdal Næringshage, Næringshagen Østfold, Aggrator, Kjeller Innovasjon, Kongsberg Innovasjon, Pan Innovasjon og Smart Innovation Norway er tatt opp i Sivas to nasjonale innovasjonsprogrammer. Gjennom inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet får bedrifter over hele landet tilgang til nettverk og mer kompetanse.

I januar 2023 starter en ny tiårig programperiode. I tillegg til de åtte fra Viken skal ytterligere 65 innovasjonsselskaper over hele landet, gjennom programmene bidra med nettverk, partnere og
kompetanse til norske bedrifter.
– Regjeringen vil forsterke innsatsen for vekst og utvikling i norsk industri og øvrig næringsliv,blant annet gjennom sterke innovasjonsselskaper i alle fylker. Sivas næringshage- og
inkubasjonsprogrammer er sentrale virkemidler for å legge til rette for vekst, omstilling ogeksport for tusenvis av bedrifter i hele Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn
Gjelsvik (Sp).

En nasjonal struktur

Siva har gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer skapt en nasjonal struktur avnæringshager og inkubatorer. De som blir del av denne blir såkalte Siva-partnere, og drar nytte
av topp kompetanse, utstyr, læring og kunnskapsdeling, uansett hvor i landet de holder til.Programmene bidrar til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner. En sterk
struktur og sterke enkeltoperatører er avgjørende for at Norge skal nå vedtatte mål knyttet tilbærekraft, klima og eksport.

Blant totalt 89 søkere er 38 tatt opp i det nye næringshageprogrammet, som er distriktsrettet. 35 søkere er tatt opp i inkubasjonsprogrammet, som er internasjonalt- og eksportrettet.
– Gjennom næringshageprogrammet skal vi bidra til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, og gjennom inkubasjonsprogrammet til å skape morgendagens
konkurransedyktige bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Det blir også viktig å bidratil at dette skjer på en bærekraftig måte, sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva.

God prosess

Begge programmene finansieres gjennom statsbudsjettet, med årlige bevilgninger fraKommunal- og distriktsdepartementet. I bunn for utviklingen av de nye programmene ligger et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra den tiårige programperioden som nå går mot slutten. Tett dialog og involvering av næringsliv, fylkeskommuner og andre virkemiddelaktører har ogsåvært viktig for å utvikle relevante og effektive programmer. Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere som står for finansieringen.

 

Forskrift om energitilskuddsordningen har høringsfrist 11.11.22, men hovedtrekkene i retningslinjene begynner å bli klare. Det er også lagt frem dokumenter som viser hvordan energikartleggingen skal gjøres.
Energiteamet i Buskerud Næringshage er klare tirsdag 15. november kl. 09.00- 09.45  for å
gå igjennom detaljene slik de står i dag, slik at du får kommet i gang. Det blir også mulighet til å stille spørsmål, og vi vil forsøke å svare så langt vi klarer.
Få med deg dette webinaret og gi beskjed til andre bedrifter om at de kan bli med.
Vil du melde deg på? Send mail til Nina HER og du vil få tilsendt lenke til teams møte.

Vi tilbyr å bistå i en krevende tid med høye strømpriser. Strømstøtten fra det offentlig er ikke endelig besluttet, men det er andre tiltak som kan iverksettes.

Hva kan vi bidra med?
 Enkel energikartlegging
 Prosjektledelse ved installering av alternative energikilder
 Bistand til søknader/tilskudd/lån
 Generell rådgivning vedr. utfordringer knyttet til høye strømpriser og likviditetsutfordringer
 Arrangement/informasjon om støtteordninger og evt. endringer

Priser
Vi ser an pågangen, men jobber for at dette blir en gratistjeneste, hvor vi kan bistå inntil 4 timer per bedrift. Dette er finansiert av Viken Fylkeskommujne

Kontakt oss for mer informasjon:

Nina Iversen, nina@nhage.com, mobil 99 41 12 70

Har du en god idé og vil lære mer om hvordan du kan realisere den? Uansett hvor du er i prosessen er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Individuell veiledning

Målet med veiledningstilbudet er å hjelpe deg å lage en god forretningsplan som setter deg i stand til å starte og utvikle en lønnsom forretningsvirksomhet. Hvorvidt prosjektet ditt lykkes avhenger i stor grad av deg selv, din vilje, kompetanse og dine personlige egenskaper . Din veileder vil bistå deg i utviklingen av din forretningsidé, plan og gjennomføring. Tjenesten er gratis for alle som bor eller ønsker å starte bedrift i Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Gratis veiledning hver tirsdag

Bestill time for veiledning eller næringsfaglig vurdering. Ta kontakt med veileder Benedikte Pettersen. Vi tilbyr møter fysisk, på teams eller telefon.

Benedikte Pettersen
Etablererveileder
benedikte@nhage.com
47616136

Næringsfaglig vurdering

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. For å søke om dette krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering, dette kan vi bistå med.

Du kan søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. Sjekk om du oppfyller kravene her. Det er egenandel på næringsfaglig vurdering.

 

Etablererkurs

Vi tilbyr også en rekke kurs for deg som ønsker å starte bedrift. Se her: https://nhage.com/etablererkurs-hosten-2022/

 

Ser frem til å høre fra deg!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 8500 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.Se prosess og pris her. Kom raskt og effektivt i gang med miljøfyrtårn sertifisering i dag.

Buskerud Næringshage AS tilbyr å gjennomføre en Miljøfyrtårnprosess.

Kom raskt og effektivt i gang

Målet er å følge bedriften fram til sertifiseringen av Miljøfyrtårn. Prosessen går ut på å bevisstgjøre både ledelsen og ansatte om behovet for å prioritere bærekraft og grønn omstilling i organisasjonen. Dette innebærer både samfunnsansvaret, men også potensialet for effektivisering, innovasjon og utvikling som finnes der. Prosessen skal komme fram til en konkret plan hvordan man går fra ord til handling på bærekraft og gjøre virksomheten klar til sertifisering i Miljøfyrtårn.

Prosessen gjennomføres med et oppstartsmøte, 3 arbeidsmøter samt 1 møte med alle ansatte. Bedriften må belage seg på noe jobb mellom møter.

Vi tilbyr følgende pakke:

 • Oppstartsmøte à 3 timer
 • 3 Arbeidsmøter à 3 timer
 • Oppsummeringsmøte à 3 timer
 • Forberedelse og oppsummering estimert 25 timer

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt: Buskerud Næringshage AS
Marianne Skjetne Bøe –  Prosjektleder
Tel: 924 89 400 Mail: marianne@nhage.com

 

Hvorfor bli sertifisert? 

Her er åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

1. Bli bærekraftig

Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 • 76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

2. Oppnå konkurransefortrinn

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

 •  60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

3. Styrk merkevaren

Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

 •  68 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

4. Kutt kostnader

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

 • 54 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

5. Sett mål og skap resultater

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

 • 64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

6. Senk sykefraværet

Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.

Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har styrket arbeidsmiljøet.

7. Få kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.

8. Bygg omdømme og lederskap

Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

 • 55 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og partnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

 

Ønsker du mer informasjon?

 

 

Marianne Skjetne Bøe

Prosjektleder

Buskerud Næringshage AS

Tel: 924 89 400

Mail: marianne@nhage.com

 

Her får du gode råd til hva du bør tenke på når du skal starte bedrift.

 1. Gjør grundig research.

Hva skiller din løsning eller ditt produkt fra det som allerede finnes på markedet? Er kundene villig til å betale for den eventuelle forbedringen eller forskjellen?

 

 1. Lag en solid forretningsplan.

Hvorfor vil du etablere denne bedriften? Hva er hovedformålet og hvem er målgruppen?

 

 1. Skaff kapital

Det koster å etablere eget firma. Hvordan skal du skaffe nok kapital til å utvikle bedriften og skape vekst?

 

 1. Bygg nettverk.

Sett deg mål og gjør prioriteringer og hvilke møteplasser du bør være på. Møt mennesker som kan åpne dører. Vær nysgjerrig, proaktiv og åpen.

 

 1. Ha et godt team rundt deg.

Flere hoder tenker bedre enn ett. Blir du en del av et gründer hus, vil du få nye perspektiver og ideer til din bedrift.

 

Kontakt

Vi hjelper deg med å utvikle idéen helt til ferdig produkt. Del din idé og skisse med oss. Vi tilbyr gratis møter for at du skal kunne få råd og veiledning om hvordan komme videre med ditt prosjekt. Ønsker du mer informasjon: Benedikte@nhage.com / 47616136

Les mer her om våre kurs høsten 2022 her:
https://nhage.com/etablererkurs-hosten-2022/

Kontaktinformasjon:

Benedikte Pettersen
Etablererveileder – Kongsberg, Flesberg, Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal
Tlf: 47616136
benedikte@nhage.com

 

 

 

 

 

 

Under her vil du finne mange nyttige maler og lenker for deg som vil starte bedrift.
Starte og drive bedrift

Oppstartfinansiering og støtteordninger

Kontakt

Har du en idé du ønsker å utvikle? Vi hjelper deg med å utvikle idéen helt til ferdig produkt. Del din idé og skisse med oss. Vi tilbyr gratis møter for at du skal kunne få råd og veiledning om hvordan komme videre med ditt prosjekt.

Kontaktinformasjon:

Benedikte Pettersen
Etablererveileder – Kongsberg, Flesberg, Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal
Tlf: 47616136
benedikte@nhage.com

 

 

ÅRETS BEDRIFT er kåret på Numedalskonferansen🔥🔥🔥
Vi gratulerer Nore Bygg As som vinner og ønsker de lykke til videre!
En stor takk og gratulasjon til de nominerte også:
💥 Ekstra Veggli
💥 Fulsaas Maskin
Vi heier på dere alle og takk for den fantastisk innsatt dere gjør for å styrke Numedal og næringslivet lokalt!
Jury: Ann Sofi Bogstrand, Roger Rustand, Jon Vegar Persen og Gro Irene Svendsen
Juryens begrunnelse

Først av alt så vil vi si at dere er verdige nominerte alle sammen, og det har ikke vært en lett jobb å kåre en vinner blant disse fantastiske kandidatene. Kriteriene som har ligget til grunn for å bli årets bedrift er:

 • Har håndtert pandemien godt økonomisk
 • Har spennende fremtidsutsikter
 • Skaper arbeidsplasser
 • Tar samfunnsansvar
 • Bidrar til å styrke Numedals omdømme

Som sagt har det vært veldig vanskelig for juryen å kåre en vinner ut av disse 6 sterke kandidatene. Vi har studert i detalj hvordan bedriften har svart ut de 5 kriteriene. Alle bedriftene kan svare ut de fleste av kriteriene og bidrar til god næringsutvikling i Numedal på hver sin måte.

Den vi har landet ned på har siden oppstart hatt en god vekst både økonomisk og med antall ansatte. De har fokus på å ta inn yngre krefter i bedriften og bidrar med gode lærlingplasser i Numedal. Bedriften har også gjennom tid bidratt til å investere inn i nye vekstbedrifter i Numedal samtidig som de tar samfunnsansvar både vedr. å støtte lokalsamfunnet, som å være med i konkrete prosjekter samt å delta aktivt både i politiske arenaer, folkemøter og i fellesskapsarenaer i næringslivet. Daglig leder er ekstremt engasjert også utenfor bedriften, noe som blir lagt merke til. Bedriften bidrar også til å styrke Numedals omdømme på en god måte ved å være god på å velge lokale samarbeidspartnere samt å være med på å tenke nytt både når det gjelder leveranser og prosjekter. Det kan være flere av de nominerte her som kjenner seg godt igjen, og derfor har det vært et veldig tett race,

Men Vinneren av Årets bedrift 2021 er Nore Bygg AS!!

Vi gratulerer så mye. I tillegg til heder å ære, får dere kr 5000,- som kan brukes til sosiale aktiviteter, slik at man styrker arbeidsmiljø og feirer sammen med alle ansatte!