Nore og Uvdal næringsfond

Kommunens næringsfond blir tilført ca. 14 millioner årlig finansiert gjennom konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging.

 • HER finner du vedtatte retningslinjer for forvaltning av næringsfondet.
 • HER finner du skjema for etableringstilskudd for ungdom opp til 35 år

Sigdal næringsfond

Sigdal kommune har flere ulike fond organisasjoner og næringsliv kan søke midler til. Les her: https://www.sigdal.kommune.no/artikkel/fond

Videre hjelp?

Trenger du hjelp med å søke om midler eller ønsker råd angående din oppstart? Da kan du ta kontakt med vår lokale rådgiver, Benedikte. Hun tilbyr både kurs og gratis veiledning hver tirsdag. Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell prat og få hjelp til å realisere dine ideer og mål.

Benedikte Pettersen

e-post: benedikte@nhage.com

 

Dette verktøy er laget spesielt for gründere – et verktøy designet for å gå fra tanke til handling!

Last ned som PDF her!

Drømmer du om å realisere din egen bedrift, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Last ned PDF-en nå og få tilgang til praktiske verktøy som vil hjelpe deg med å strukturere idéene dine og skape en plan for din nye etablering.

 

Hvordan fungerer det?

Dette verktøyet er tilgjengelig som en nedlastbar PDF, laget for å guide deg gjennom en refleksjonsprosess om dine egne ambisjoner, mål og fremtidsplaner med din bedrift. Ved å laste ned dokumentet, får du hjelpe til  å strukturere tankene dine og sette klare retninger for din nye etablering.

Du kan skape flere utkast, utforske ulike scenarioer og justere dine mål. Når du har kommet til et punkt der du føler deg trygg på dine ambisjoner og mål, er neste skritt å dele dine tanker med en veileder eller i ditt eget nettverk.

Å dele ambisjoner med andre er avgjørende, da får du nye perspektiver og får din ide ut i verden!

Last ned som PDF her!

 

En god start

Ambisjoner spiller en avgjørende rolle når man utformer en forretningsplan, da de gir retning, formål og en klar visjon for dine planer. Her er noen grunner til hvorfor ambisjoner er viktige i denne sammenhengen:

 1. Visjonsutvikling: Ambisjoner danner grunnlaget for å utvikle en visjon for virksomheten. En tydelig visjon gir ikke bare et bilde av hvor virksomheten er på vei, men fungerer også som en inspirasjon for alle involverte parter, inkludert investorer, ansatte og kunder.
 2. Målsetting og Målstyring: Ambisjoner gir rammeverket for å etablere konkrete og målbare mål. Disse målene blir deretter integrert i forretningsplanen, og gir et klart og strukturert veikart for hvordan virksomheten skal vokse og oppnå suksess.
 3. Strategisk Planlegging: Når ambisjoner er definert, kan de brukes som et fundament for å utarbeide strategier. En forretningsplan basert på ambisjoner gir veiledning for strategiske beslutninger, ressursallokering og risikohåndtering.

Å ha klare ambisjoner gir deg en konkret visjon for din oppstart. Dette verktøyet er skapt for å hjelpe deg med å formulere disse ambisjonene på en måte som er målrettet og oppnåelig.

Hva er «riktige» ambisjoner?

Ambisjoner varierer fra person til person. Noen ønsker å skape et globalt bedrift, mens andre drømmer om å påvirke sitt lokalsamfunn positivt. Uansett størrelsen på dine ambisjoner, er de dine ambisjoner som er viktige. Dette verktøyet brukes for å støtter alle type av drømmer og mål!

 

 

 

Last ned som PDF her!

 

 

Har du spørsmål og vil starte bedrift?
Ta kontakt med vår veileder Benedikte
benedikte@nhage.com

Tekst fra Altinn: Forretningsplan

Forretningsplan

Forretningsplanen er et styringsverktøy som viser hvordan du vil realisere forretningsidéen din. Den skal gi deg og andre et realistisk bilde av det du skal gjøre og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen.

Hvorfor lage forretningsplan?

Når du har jobbet med forretningsmodellen og fått oversikt over hvordan du vil drive virksomheten din, kan det være behov for å konkretisere dette i en forretningsplan. Et grundig arbeid med forretningsplanen øker sannsynligheten for en vellykket etablering, og du får en bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg.
Trenger du investorer kan forretningsplanen være et nyttig verktøy for å presentere ditt prosjekt overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. De som ønsker å satse penger på prosjektet ditt må vite hva de begir seg ut på.

Når bør forretningsplanen utarbeides?

Forretningsplanen kan utarbeides etter at du har fått på plass de viktigste beslutningspunkt i forretningsmodellen din. Forretningsplanen gjør det enklere å se sammenhenger mellom det du skal tilby, markedet og hvilke ressurser som er nødvendig for å komme igang. Du får god oversikt og et beslutningsgrunnlag før du gjør investeringer og avtaler. Det er viktig at du selv har styring på forretningsplanarbeidet. Søk gjerne råd og veiledning hos andre underveis.

Vi kan bistå med informasjon om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk. Mer informasjon kommer!

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Buskerud Næringshage har tett samarbeid med Innovasjon Norge og kan hjelpe deg å komme i kontakt med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har en rekke ordninger som kan passe din bedrift eller oppstart.

1. Regionale distriktsmidler

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
 • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at regionalt prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/regionale-distriktsmidler

2. Nasjonale midler

Målgruppen er innovative bedrifter i hele landet. Med innovative bedrifter mener vi bedrifter som tar i bruk ny teknologi for å levere bedre løsninger på kundenes behov.

Krav:

 • En nyetablert bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år), basert på organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke.
 • Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som «bagatellmessig støtte».
 • Bedriften består av gründere som skal bygge virksomheten selv. Dere har et kjerneteam med kommersielt fokus og fagkompetanse på relevante områder. Dere vet hvilken kompetanse dere trenger for å bygge bedriften, og har en plan for å knytte til dere denne kompetansen.
 • Bedriften har tilgang på nødvendig egenfinansiering til planlagte aktiviteter.
 • Bedriften må ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og ha forutsetninger for å bli en fremtidig vekstbedrift.
 • Dersom bedriften har registrert inkassosak, utlegg eller lønnstrekk skal søknad om finansiering ikke behandles før disse er slettet.

 

Les mer her:
https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-og-lan-til-oppstartsbedrifter 

 

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.

Å være flink til å selge inn forretningsidéen er avgjørende når du skal søke eller spørre om finansiering.

 

Derfor er en pitch GULL!!

1. Få de på kroken

Introduser deg selv evt. andre i selskapet, bakgrunnen og erfaringen, og gi lytteren litt attraktiv informasjon som setter i gang fantasien og fanger interessen til tilhøreren.

2.     Problem

Gjør tilhøreren oppmerksom på et problem eller behov som eksisterer. Fortell om det på en måte som hjelper dem å relatere og forstå hvorfor man skal løse problemet eller møte et behov.

3.     Løsning

Introduser løsningen på problemet ditt. Din løsning. Fortell om det på en måte som viser hvorfor det er noe nytt, og hvordan det differensierer seg fra konkurrenter. Hva er bra med ditt produkt/tjeneste.

Er produktet ditt noe nytt som du ikke vil røpe for mye om?
Fortell litt om fordelene med din løsning uten å fortelle hva løsningen er.

4.     Markedet

Presenter målgruppen og en typisk kunde, så viser du og forklarer hvordan din løsning hjelper målgruppen.
Hva vil de betale for dette?

5.     Plan

Gi tilhøreren en klar tidsplan. Trekk frem nøkkelpunkter i din lanseringsplan.

6.     Hva nå?

Hva trenger du nå og hvem ser du etter nå?

 

Trenger du hjelp videre?

Buskerud Næringshage tilbyr en rekke tjenester for gründere, de fleste tjenesten er gratis. Tjenesten er for de som bor eller ønsker å starte bedrift i følgende Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Tjenesten er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge  og de lokale kommunene.

Hva tjenester tilbyr vi:

 • Gratis råd og veiledning hver tirsdag
 • Digitale etablererkurs
 • Gründerakademiet på Lampeland
 • Næringsfaglig vurdering
 • Kompetanse – Verktøy og maler
 • Nettverk – Innovasjon Norge, kommuner og privat næringsliv

Les mer om tjenestene for gründere her! 

 

 

 

Valg av organisasjonsform

Hvilken organisasjonsform som er riktig for deg må avgjøres etter en konkret vurdering, alle har sine fordeler og ulemper.

Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger blant annet av om du ønsker å være ansatt i egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor stort omfang det er, eller hvor mange eiere det skal være. Du kan endre organisasjonsform i ettertid, men du kan som regel ikke beholde samme organisasjonsnummer.

Hvis du skal drive næringsvirksomhet vil valget ofte stå mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak.

 

E-guide på Altinn.no

Ved å svare på tre spørsmål i denne e-guide finner du svar på hvilke organisasjonsformer som kan være aktuelle for deg. Du finner  e-guider her.

Informasjon hentet fra Altinn.no.

Enkeltpersonforetak

Skal du starte for deg selv? Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne organisasjonsformen har noen fordeler. Og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien.

Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak:

 • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar).
 • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
 • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
 • Innehaveren har mer begrensede rettigheter enn arbeidstakere.
 • Er ikke en egen juridisk person.
 • Er lite investorvennlig.

Les mer på Altinn.no her!

Næringsvirksomhet

Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet. For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene vil sannsynligvis Skatteetaten vurdere det til at du driver næringsvirksomhet.

Ansatte

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og mottar ikke lønn for jobben du gjør. Du disponerer overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak), men må sette av penger til skatt og avgifter.

Ektefellen din kan arbeide i virksomheten og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes. Ansetter du noen andre blir du arbeidsgiver, og må betale lønn og arbeidsgiveravgift.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som innehaver av enkeltpersonforetak vil du ha mer begrensede sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80 % dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 prosent dekning fra første sykedag. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre dine sykepengerettigheter.

Dagpenger

Du opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.

Pensjon

Som innehaver av enkeltpersonforetak tjener du opp pensjon av næringsinntekten din. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Å spare til pensjon vil derfor være viktig. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig. Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,2 – 50,6 prosent. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende.

Skatt for enkeltpersonforetak

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en avgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

 

Aksjeselskap (AS)

Planlegger du å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre? Innebærer næringsvirksomheten en økonomisk risiko? Vil du ha rettigheter som arbeidstaker og muligheten til at andre vil investere i selskapet ditt? Da kan aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform.

Hva kjennetegner et aksjeselskap:

 • Begrenset personlig ansvar
 • Rettigheter som ansatt
 • Egen juridisk person
 • Investorvennlig

Les mer på Altinn.no her!

Hva er aksjeselskap?

Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. Selskapet kan bruke av aksjekapitalen til å gjøre investeringer, men må sørge for å ha betalingsevne og en forsvarlig egenkapital. Når du etablerer aksjeselskapet bør du derfor ha penger ut over aksjekapitalen som kan dekke aksjeselskapets kostnader (fri egenkapital).

Det begrensede ansvaret, fleksibiliteten og omsetteligheten av aksjene gjør at et aksjeselskap er å foretrekke dersom du planlegger etableringen med flere eiere og muligheten for å få investorer til å satse penger på selskapet.

Aksjeloven er en nyttig kilde til informasjon om hvilke regler aksjeselskapet må forholde seg til.

Aksjeloven

Ansatt

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som eier og ansatt har du krav på 100 prosent sykepenger fra første sykedag. Men vær oppmerksom på at NAV dekker sykepengene fra dag 17. De første 16 kalenderdagene er det aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger.

Dagpenger

Som eier og ansatt i aksjeselskapet opparbeider du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre arbeidstakere. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV.

NAV om dagpengeordningen

Pensjon

Som eier og ansatt i aksjeselskapet tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Dersom selskapet har flere ansatte vil det normalt ha plikt til å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Skatt

Overskuddet i et aksjeselskap beskattes med 22 prosent. Skatten betales i to terminer året etter inntektsåret.

Det kan besluttes å betale ut utbytte i et aksjeselskap. Utbytte til personlige aksjonærerbeskattes med 35,2 prosent, mens utbytte til selskap som eier aksjer i et annet selskap (selskapsaksjonærer), er tilnærmet fritatt beskatning.

For selskap og eiere under ett kan samlet skattesats bli 49,5 prosent i aksjeselskap.

Skatt for aksjeselskap

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et aksjeselskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Aksjeselskap vil i tillegg ha regnskapsplikt. Det innebærer at selskapet årlig skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Alle aksjeselskap med mindre enn 6 millioner kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet.

Roller i aksjeselskap

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett.

Styret velges av generalforsamlingen og skal bestå av minst én person. Styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Selskapet kan velge å ha daglig leder, denne ansettes av styret.

I mange aksjeselskap har eieren alene alle disse rollene. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder uavhengig av selskapets størrelse.

Brønnøysundregistrene om roller i aksjeselskap

Aksjeloven om krav til bosted

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Vurderer du å starte enkeltpersonforetak eller AS?

Vet du hva som skal til for å lykkes og hva det krever av deg? Vår veileder kan bidra til å gjøre deg forberedt på hva det innebærer å ha et enkeltpersonforetak eller AS. Våre veileder sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift. Tjenesten er gratis for de som bor eller ønsker å starte bedrift i Kongsberg, Numedal eller Sigdal. Ta kontakt så hjelper vi deg.

Les mer her under –

Under her vil du finne mange nyttige maler og lenker for deg som vil starte bedrift.
Starte og drive bedrift

Oppstartfinansiering og støtteordninger

Det er ingen hemmelighet at arbeidshverdagen til en bedriftseier kan være både hektisk og krevende. Da kan noen gode tips for effektivisering komme godt med, og det er nettopp dette vi har samlet i denne artikkelen. Vi har snakket med en rekke gründere av små og store bedrifter. Her finner du deres beste tips til hvordan du kan effektivisere hverdagen din som bedriftseier. 

 

Bygg et sterkt team

Rådet som kom tilbake fra flest gründere var nettopp det “Ikke prøv å gjøre alt selv”, og dette er noe vi stiller oss bak. Vi vil faktisk gå så langt som å si at en av de viktigste oppgavene til en god leder, er å vite hvilke oppgaver han skal holde på og hvilke som skal delegeres for at virksomheten skal fungere effektivt.  Bygg et sterkt team rundt deg, og pass på at de du velger kan styrke sine svake sider. En nybegynnerfeil er at man velger de som er mest lik seg selv, men disse besitter sjeldent den kunnskapen man egentlig trenger.  En av de tøffeste oppgavene en bedriftseier må gjøre er å gi slipp på virksomheten sin. Her snakker vi ikke om å gi tapt på ledelsen, men må delegere oppgaver til de riktige menneskene. Da må man ha et sterkt team rundt seg med de riktige ferdighetene. På denne måten vil alle kunne fokusere på det virkelig er best på, slik at bedriften kan lykkes. 

 

Bruk data

En unik fordel for de som starter en virksomhet i dag, er at vi har tilgang på enorme mengder data. Takket være moderne teknologi kan man finne svaret på en rekke spørsmål. Dette er noe en bedriftseier kan bruke til sin fordel. Analysering av data vil sørge for at du kan forstå kundene dine, måle effektiviteten til bedriften og gjøre de nødvendige tilpasningene.  Selv om tilgang på data har gjort det mulig å effektivisere virksomheten, har bedrifter også blitt stadig mer avhengige av denne dataen. Konkurrenter og utfordrere benytter sin egen informasjon til akkurat det samme. Dette betyr at man må ha gode systemer på plass for å sikre at den riktige dataen blir tolket slik den skal. 

Finn en balanse 

Det er ingen hemmelighet at livet som bedriftseier kan være hektisk, men det er viktig å finne en god balanse. Du må nok belage deg på lange kvelder og tidlige morgener, men effektivisering vil være nøkkelen til langsiktig suksess. Ved å finne en god balanse kan du som bedriftseier fokusere målrettet på det større bildet. Her anbefaler vi derfor:

 • At data brukes så effektivt som mulig 
 • Delegering av oppgaver slik at de gjøres av den best egnede
 • Fokus på kvalitetsinnhold 
 • Gode verktøy for å holde styr på de ulike arbeidsoppgavene som må gjøres av hver enkelt rolle i bedriften

Vakt om tiden din 

En felle mange bedriftseiere begår er at de mister oversikt over de ulike hattene de bærer. Dette er en del av det å starte en egen virksomhet, men det kan også gjøre tidsfordelingen mindre effektiv. Man må gjerne være daglig leder, markedsføringssjef, regnskapsfører og prosjektleder på samme tiden. Da er det viktig med de riktige verktøyene, men hvor skal man egentlig begynne?

Det finnes utallige tjenester og plattformer som retter seg inn mot små bedrifter og eiere. Men om man skal sammenligne hver enkelt tjeneste, teste og konkludere kan det ta enda lenger tid. Derfor vil en sammenligningstjeneste som Enkelbedrift være et godt utgangspunkt. Her finner du anmeldelser, tester og oversikter over de beste bedriftstjenestene. For hva er vel bedre enn å effektivisere jakten på de beste effektiviserings verktøyene? 

Fokuser på nisjen deres

Har du hørt begrepet “ikke tygg over mer enn du kan svelge?” vel – det gjelder også for bedrifter. Det er lett å bli ivrig når man starter noe nytt, men dette kan føre med seg fatale konsekvenser. Ved å spre virksomheten tynt utover for mange muligheter samtidig, vil det være tilnærmet umulig å effektivisere noe som helst. Et klart tips fra suksessfulle gründere er derfor dette; forbli fokusert på nisjen din. 

Prioriter kundeservice

Kundeservice kan bli et hodebry for både store og små selskaper. Dette gjelder spesielt om man har dårlige systemer på plass der både kunder og ansatte blir rastløse. Ønsker du å effektivisere hverdagen som bedriftseier bør du derfor sørge for at kundene får det de ønsker. Her vil smidige løsninger for raske svar være det beste for kundene.  Mange ser på kundeservice som en kostnad, men god kundeservice kan være verdifullt. Fornøyde kunder kan gi merkevarelojalitet, bygge oppmerksomhet rundt virksomheten og tillit fra forbrukerne. For deg som leder kan dette bety en smidigere hverdag med et maskineri som kjører seg selv. 

Oppsummering

Det er ingen tvil om at det er mye arbeid og rot knyttet til det å være en bedriftseier. Derfor er det viktig med en effektivisering i hverdagen. Her har vi snakket med en rekke suksessfulle gründere om hva de mener er det viktigste for en bedriftseier. Vi har også sett på noen verktøy som kan gjøre hverdagen enklere. 

Trenger du hjelp med oppstart av din egen bedrift?
Vi tilbyr gratis sparring og rådgivning ved oppstart av din egen bedrifter.

Ta kontakt med Etablererveileder
Benedikte Pettersen
Tlf: 47616136 / benedikte@nhage.com