Sist uke besøkte vår etablererveileder, Benedikte, Flesberg Skole som en del av et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap (UE) og Etablererveiledningen i Kongsbergregionen. Målet med besøket var å veilede tre unge gutter som er i oppstarten av sin forretningsplan. De unge gründerne på Flesberg Skole har allerede oppnådd suksess, og har tidligere i år vant de flere priser i UE-konkurranser, inkludert Beste Innovative Idé, Beste Grønne Idé, og Beste Salgsteam.

Imponert over de unge gründerne

Benedikte var svært imponert over de unge guttenes driv og prototyper. «Her har de jobbet med en praktisk og realistisk problemstilling, og jeg er imponert,» sier Benedikte. I dag har jeg har veiledet dem videre om hvordan de kan styrke seg som team og hvordan de kan undersøke markedet videre for å komme videre med sin idé, legger Benedikte til. Så da er det bare å vente på et spennende år på skolen med prosjektet UR sammen med deres engasjerte læreren deres Runi Melquist.

Jeg håper å se disse gutta om et år og at de da har fått lansert produkter sitt på markedet, sier Benedikte!

Ungt Entreprenørskap (UE)

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som jobber sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gjennom ulike programmer gir UE barn og unge verktøyene de trenger for å utforske og realisere sine entreprenørskapsideer. Benedikte understreker viktigheten av at ungdom som har deltatt i UE-programmer får muligheten til å videreutvikle sine bedrifter og realisere dem på lik linje med andre gründere.

Gratis veiledning for gründere

Buskerud Næringshage tilbyr gratis veiledning for alle som har en idé hver tirsdag. Denne tjenesten er gratis for alle i Kongsberg, Numedal og Sigdal. Buskerud Næringshage tilbyr også en rekke kurs og har tilgang til verktøy for gründere. Tjenesten er støttet av fylket og lokale kommuner. Ta kontakt for å få veiledning om forretningsplaner eller for å diskutere din idé. Tlf: 47616136, e-post: benedikte@nhage.com.

 

 

Nore og Uvdal næringsfond

Kommunens næringsfond blir tilført ca. 14 millioner årlig finansiert gjennom konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging.

 • HER finner du vedtatte retningslinjer for forvaltning av næringsfondet.
 • HER finner du skjema for etableringstilskudd for ungdom opp til 35 år

Sigdal næringsfond

Sigdal kommune har flere ulike fond organisasjoner og næringsliv kan søke midler til. Les her: https://www.sigdal.kommune.no/artikkel/fond

Videre hjelp?

Trenger du hjelp med å søke om midler eller ønsker råd angående din oppstart? Da kan du ta kontakt med vår lokale rådgiver, Benedikte. Hun tilbyr både kurs og gratis veiledning hver tirsdag. Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell prat og få hjelp til å realisere dine ideer og mål.

Benedikte Pettersen

e-post: benedikte@nhage.com

 

Dette verktøy er laget spesielt for gründere – et verktøy designet for å gå fra tanke til handling!

Last ned som PDF her!

Drømmer du om å realisere din egen bedrift, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Last ned PDF-en nå og få tilgang til praktiske verktøy som vil hjelpe deg med å strukturere idéene dine og skape en plan for din nye etablering.

 

Hvordan fungerer det?

Dette verktøyet er tilgjengelig som en nedlastbar PDF, laget for å guide deg gjennom en refleksjonsprosess om dine egne ambisjoner, mål og fremtidsplaner med din bedrift. Ved å laste ned dokumentet, får du hjelpe til  å strukturere tankene dine og sette klare retninger for din nye etablering.

Du kan skape flere utkast, utforske ulike scenarioer og justere dine mål. Når du har kommet til et punkt der du føler deg trygg på dine ambisjoner og mål, er neste skritt å dele dine tanker med en veileder eller i ditt eget nettverk.

Å dele ambisjoner med andre er avgjørende, da får du nye perspektiver og får din ide ut i verden!

Last ned som PDF her!

 

En god start

Ambisjoner spiller en avgjørende rolle når man utformer en forretningsplan, da de gir retning, formål og en klar visjon for dine planer. Her er noen grunner til hvorfor ambisjoner er viktige i denne sammenhengen:

 1. Visjonsutvikling: Ambisjoner danner grunnlaget for å utvikle en visjon for virksomheten. En tydelig visjon gir ikke bare et bilde av hvor virksomheten er på vei, men fungerer også som en inspirasjon for alle involverte parter, inkludert investorer, ansatte og kunder.
 2. Målsetting og Målstyring: Ambisjoner gir rammeverket for å etablere konkrete og målbare mål. Disse målene blir deretter integrert i forretningsplanen, og gir et klart og strukturert veikart for hvordan virksomheten skal vokse og oppnå suksess.
 3. Strategisk Planlegging: Når ambisjoner er definert, kan de brukes som et fundament for å utarbeide strategier. En forretningsplan basert på ambisjoner gir veiledning for strategiske beslutninger, ressursallokering og risikohåndtering.

Å ha klare ambisjoner gir deg en konkret visjon for din oppstart. Dette verktøyet er skapt for å hjelpe deg med å formulere disse ambisjonene på en måte som er målrettet og oppnåelig.

Hva er «riktige» ambisjoner?

Ambisjoner varierer fra person til person. Noen ønsker å skape et globalt bedrift, mens andre drømmer om å påvirke sitt lokalsamfunn positivt. Uansett størrelsen på dine ambisjoner, er de dine ambisjoner som er viktige. Dette verktøyet brukes for å støtter alle type av drømmer og mål!

 

 

 

Last ned som PDF her!

 

 

Har du spørsmål og vil starte bedrift?
Ta kontakt med vår veileder Benedikte
benedikte@nhage.com

Tekst fra Altinn: Forretningsplan

Forretningsplan

Forretningsplanen er et styringsverktøy som viser hvordan du vil realisere forretningsidéen din. Den skal gi deg og andre et realistisk bilde av det du skal gjøre og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen.

Hvorfor lage forretningsplan?

Når du har jobbet med forretningsmodellen og fått oversikt over hvordan du vil drive virksomheten din, kan det være behov for å konkretisere dette i en forretningsplan. Et grundig arbeid med forretningsplanen øker sannsynligheten for en vellykket etablering, og du får en bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg.
Trenger du investorer kan forretningsplanen være et nyttig verktøy for å presentere ditt prosjekt overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. De som ønsker å satse penger på prosjektet ditt må vite hva de begir seg ut på.

Når bør forretningsplanen utarbeides?

Forretningsplanen kan utarbeides etter at du har fått på plass de viktigste beslutningspunkt i forretningsmodellen din. Forretningsplanen gjør det enklere å se sammenhenger mellom det du skal tilby, markedet og hvilke ressurser som er nødvendig for å komme igang. Du får god oversikt og et beslutningsgrunnlag før du gjør investeringer og avtaler. Det er viktig at du selv har styring på forretningsplanarbeidet. Søk gjerne råd og veiledning hos andre underveis.

Vi kan bistå med informasjon om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk. Mer informasjon kommer!

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Buskerud Næringshage har tett samarbeid med Innovasjon Norge og kan hjelpe deg å komme i kontakt med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har en rekke ordninger som kan passe din bedrift eller oppstart.

1. Regionale distriktsmidler

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
 • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at regionalt prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/regionale-distriktsmidler

2. Nasjonale midler

Målgruppen er innovative bedrifter i hele landet. Med innovative bedrifter mener vi bedrifter som tar i bruk ny teknologi for å levere bedre løsninger på kundenes behov.

Krav:

 • En nyetablert bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år), basert på organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke.
 • Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som «bagatellmessig støtte».
 • Bedriften består av gründere som skal bygge virksomheten selv. Dere har et kjerneteam med kommersielt fokus og fagkompetanse på relevante områder. Dere vet hvilken kompetanse dere trenger for å bygge bedriften, og har en plan for å knytte til dere denne kompetansen.
 • Bedriften har tilgang på nødvendig egenfinansiering til planlagte aktiviteter.
 • Bedriften må ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og ha forutsetninger for å bli en fremtidig vekstbedrift.
 • Dersom bedriften har registrert inkassosak, utlegg eller lønnstrekk skal søknad om finansiering ikke behandles før disse er slettet.

 

Les mer her:
https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-og-lan-til-oppstartsbedrifter 

 

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.

 

Hva er en næringsfaglig vurdering?

En næringsfaglig vurdering inneholder:

 • Vurdering og konklusjon m.h.t. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende.
 • Mottakere av dagpenger: Vurdering og konklusjon om når etableringen vil være selvforsørget og anbefalet periode med dagpenger.
 • Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP): Vurdering og konklusjon m.h.t. om det aktuelle prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartings- fase, og hvor lange de ulike fasene bør være.

 

Ta kontakt med vår lokale rådgiver for mer informasjon!

Å være flink til å selge inn forretningsidéen er avgjørende når du skal søke eller spørre om finansiering.

 

Derfor er en pitch GULL!!

1. Få de på kroken

Introduser deg selv evt. andre i selskapet, bakgrunnen og erfaringen, og gi lytteren litt attraktiv informasjon som setter i gang fantasien og fanger interessen til tilhøreren.

2.     Problem

Gjør tilhøreren oppmerksom på et problem eller behov som eksisterer. Fortell om det på en måte som hjelper dem å relatere og forstå hvorfor man skal løse problemet eller møte et behov.

3.     Løsning

Introduser løsningen på problemet ditt. Din løsning. Fortell om det på en måte som viser hvorfor det er noe nytt, og hvordan det differensierer seg fra konkurrenter. Hva er bra med ditt produkt/tjeneste.

Er produktet ditt noe nytt som du ikke vil røpe for mye om?
Fortell litt om fordelene med din løsning uten å fortelle hva løsningen er.

4.     Markedet

Presenter målgruppen og en typisk kunde, så viser du og forklarer hvordan din løsning hjelper målgruppen.
Hva vil de betale for dette?

5.     Plan

Gi tilhøreren en klar tidsplan. Trekk frem nøkkelpunkter i din lanseringsplan.

6.     Hva nå?

Hva trenger du nå og hvem ser du etter nå?

 

Trenger du hjelp videre?

Buskerud Næringshage tilbyr en rekke tjenester for gründere, de fleste tjenesten er gratis. Tjenesten er for de som bor eller ønsker å starte bedrift i følgende Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Tjenesten er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge  og de lokale kommunene.

Hva tjenester tilbyr vi:

 • Gratis råd og veiledning hver tirsdag
 • Digitale etablererkurs
 • Gründerakademiet på Lampeland
 • Næringsfaglig vurdering
 • Kompetanse – Verktøy og maler
 • Nettverk – Innovasjon Norge, kommuner og privat næringsliv

Les mer om tjenestene for gründere her!