Vi kan knytte deg opp mot et bredt spekter av nettverk og samarbeidspartnere som kan bidra til å styrke din bedrift og realisere dine mål. Vårt omfattende nettverk inkluderer bransjeeksperter, potensielle kunder, leverandører, investorer og andre relevante aktører som kan åpne dører for nye muligheter og samarbeid.

 

Ta kontakt så hjelper vi deg!

post@nhage.com

Det finnes en rekke ordninger med finansiering og økonomisk starthjelp for bedrifter og nyetablerte bedrifter. Staten, Fylkeskommunen og kommunene er aktive bidragsytere og tilretteleggere. Buskerud Næringshage jobber tett med alle aktørene og kan gi deg råd tilknyttet finansiering.

Ta kontakt så hjelper vi deg!

post@nhage.com

Velkommen til vår bedriftsutviklingstjeneste, der vi er dedikert til å hjelpe bedrifter med å realisere sitt fulle potensial. Vi tilbyr skreddersydde løsninger gjennom våre erfarne konsulenter og et bredt spekter av tjenester:

 1. Strategisk Planlegging:
  • Utvikle målrettede og bærekraftige strategier for å lede virksomheten til suksess.
 2. Organisasjonsutvikling:
  • Optimaliser organisasjonsstrukturen for effektivitet og vekst.
 3. Markedsføring og Branding:
  • Bygg en sterk merkevare og implementer effektive markedsføringsstrategier for å nå målgruppen.
 4. Prosessoptimalisering:
  • Identifiser og implementer effektive arbeidsprosesser for å øke produktiviteten.
 5. Innovasjon og Produktutvikling:
  • Stimuler innovasjon og utvikle nye produkter eller tjenester for å møte markedets krav.

Vi tilbyr fleksible løsninger for å imøtekomme dine behov, inkludert timebasis, workshops og programmer.

Her er våre estimater basert på antall timer:

 1. 5 timer forretningsrådgivning – 6 250 kr
 2. 10 timer forretningsrådgivning – 12 500 kr
 3. 20 timer forretningsrådgivning – 25 000 kr

Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan skreddersy våre tjenester for å styrke din virksomhet. Sammen kan vi forme en vellykket fremtid for din bedrift.

Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling?

Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft!

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. 

Hvem er det for?

Vekstprogrammet Grønt Industriløft er for små og mellomstore bedrifter som driver med produksjon og fremstilling, som kjenner på utfordringer knyttet til dagens situasjon og som ønsker å ta del i det grønne skiftet.

Du får:

 • Økt kompetanse
 • Jobbe med egen problemstilling
 • Sparre med fagfolk
 • Veiledning underveis

Oppbygging av programmet

Gjennom fem samlinger får deltakerbedriftene faglig påfyll innen temaer som effektivisering og automatisering, rekruttering, kompetanseutvikling, digitalisering, energibruk, bærekraftig arealplanlegging, sirkulærøkonomi og mye mer.

Hver bedrift får jobbe med noen av sine utfordringer og får diskutere dem med fagfolk og likesinnede bedrifter. Målet er å komme ut av det med en konkret plan som vil lede til økt konkurransekraft og sannsynliggjøre muligheten til å lykkes på det internasjonale markedet.

Er du interessert?

Slå på tråden til Bjørn Helsing Hansen, tlf. 950 55 004 eller send e-post til bjornh@nhage.com 

Buskerud Næringshage samarbeider bredt med ulike kompetansemiljøer og blant annet disse vil bidra inn i samlingene: Kongsberg Innovasjon, NCCE Norsk senter for sirkulærøkonomi, Norsk Katapult, Sintef Manufacturing, Energihuset, Fagskolen Viken m.fl.

Hva er Kundereisen?

Kundereisen er et verktøy for å jobbe med utvikling av en idé, en bedrift eller en løsning. Et verktøy der du tar kundens perspektiv – og ser på hele prosessen eller «reisen» som kunden går igjennom FØR – UNDER – og ETTER at hun har tatt løsningen din i bruk.

Kundereisen gir deg muligheten til å ta regien på hele opplevelsen. Kundereisen er nyttig for å «dele opp» produktet eller tjenesten du leverer i små biter, slik at det er enklere å analysere, og enklere å ta store eller små grep for å forbedre kundeopplevelsen. I videoen nedenfor gir Hilde Søraas Grønhovd deg en grunnleggende innføring i Kundereisen.

Innovasjonsverket

De siste par årene har Buskerud Næringshage samarbeidet tett med prosjektet Innovasjonsverket  (i regi av Viken fylkeskommune). Prosjektet har som mål å bygge innovasjonskultur i Buskerud, og etter hvert i hele Viken. Et viktig middel for å oppnå dette, er å dele kompetanse og erfaringer. Videoen nedenfor er derfor et faglig bidrag til «Helhetlig innovasjonsprogram» som er et digitalt program der du både lærer innovasjonsmetodikk og får muligheten til å utvikle din idé eller bedrift videre.

DROPS – Kundereise for reiselivsbedrifter

Buskerud Næringshage har i samarbeid med GYGER AS utviklet et program for reiselivsbedrifter, basert på kundereisen. Programmet DROPS «Design og Regi på Opplevelser, Praktisk og Strategisk» innebærer litt mer dypdykk i kundereisen, og litt mer skreddersøm for reiselivs- og opplevelsesbedrifter. I det programmet bruker vi en mer detaljert versjon av modellen, og legger på flere elementer. Essensen er likevel det samme: Hvordan kan vi ta regien på opplevelsen FØR – UNDER og ETTER et besøk. Nye programmer kjøres etter interesse fra næringslivet.

3 gode råd når du jobber med kundereisen

 1. Ta alltid utgangspunkt i kundens opplevelse. Forsøk å sett deg i kundens sko og hvilken anledning eller hvilket behov som er utgangspunktet. Tenk både på hvordan ting FUNKER og hvordan ting FØLES. Skal du selge noe, så hjelper det ikke om nettbutikken er aldri så teknisk perfekt, hvis du ikke evner å vekke noen følelser rundt produktet. En kundereise uten en kunde med en anledning, er bare en logistikk.
 2. Bruk kundereisen til å zoome inn og ut. Inn på detaljer og ut på helheten. Det gir mulighet til å rette opp i detaljer som ikke fungerer, eller skape forventninger til et høydepunkt underveis. Samtidig bør du sørge for å ikke miste helhetsinntrykket av syne – det kan drukne i alle detaljene
 3. Test alltid på ekte kunder. Få ærlige tilbakemeldinger – tål det du får høre, og bruk det til å bli bedre. Det er tusen ganger bedre å vite enn å tro.

 

Trenger du hjelp til å komme i gang med arbeidet med Kundereisen? Vi kan hjelpe din bedrift med forretningsutvikling og veiledning, med å sette i gang et utviklingsprosjekt eller med å tilrettelegge workshops eller seminarer. Ta gjerne kontakt med Hilde Søraas Grønhovd eller Gro Irene Svendsen hvis du vil vite mer. https://nhage.com/om-oss/#team