Vi ønsker å være en sterk pådriver for at lokale reiselivsbedrifter skal lykkes. Gjennom våre tjenester og prosjekter løfter vi reiselivet, knytter bånd mellom reiselivsaktører og leder satsninger både lokalt og nasjonalt for et styrket reiseliv.

Ta kontakt med vår lokale rådgiver:

Ragnhild Stølhaug
ragnhild@nhage.com